Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Diagnostyka obrazowa w onkologii - popularyzacja profilaktyki nowotworowej

Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej pt. Diagnostyka obrazowa w onkologii - popularyzacja profilaktyki nowotworowej, która odbędzie się 1 czerwca 2021 roku i została dofinansowana z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki.

Głównym celem projektu jest popularyzacja wiedzy w zakresie metod diagnostyki obrazowej stosowanych w profilaktyce nowotworowej w środowisku około medycznym, wśród lekarzy pierwszego kontaktu, lekarzy radiologów oraz pacjentów, co może realnie wpłynąć na poziom wczesnej wykrywalności chorób nowotworowych. Efektem realizacji projektu będzie transfer wiedzy z zakresu nauk o zdrowiu do społeczeństwa, a tym samym zwiększenie świadomości pacjentów w zakresie profilaktyki nowotworowej.

W XXI wieku nowotwory zostały uznane za choroby cywilizacyjne. Śmiertelność w chorobie nowotworowej zależy w większości przypadków od stadium zaawansowania w momencie wykrycia. Im później lekarz zdiagnozuje zmiany nowotworowe, tym trudniej jest wdrożyć skuteczne leczenie. Przyrost liczby zachorowań i zgonów z powodu nowotworów złośliwych w Polsce wynika m.in. z niezadowalających wskaźników wczesnego rozpoznawania, a w związku z tym wyników leczenia w postaci przeżycia5 lat bez objawów choroby nowotworowej. I tak w Polsce średnia wyleczeń dla obu płci wynosi 30%, podczas gdy w krajach skandynawskich i niektórych zachodnioeuropejskich - 40%, a w USA - 50%.

Współczesna diagnostyka onkologiczna właściwie nie potrafi już obyć się bez technologii komputerowej, oceny patomorfologicznej oraz odpowiedniej komunikacji z pacjentem, dlatego tematyka spotkania odzwierciedla obecne potrzebny transferu wiedzy w środowisku medycznym i grupie pacjentów, w której najczęściej pojawiają się choroby nowotworowe.

Nad problematyką pochylą się specjaliści z Instytutu Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Humanitas oraz przedstawiciele czołowych instytucji zajmujących się powyższą tematyką. 

Formularz zgłoszeniowy

Program

 

PLAN KONFERENCJI W DNIU 1.06.2021

9.00-9.15 Otwarcie Konferencji Prof. dr. hab. n. med. Danuta Kokocińska

 9.15-9.45 Molekularne podstawy procesu nowotworowego, identyfikacja czynników ryzyka i terapia spersonalizowana

Prof. dr hab. n. med. Ewa Grzybowska Instytut Onkologii Gliwice

9.45-9.50 Dyskusja

9.50-10.25 Styl życia a choroby nowotworowe

Dr n. med. R. Partyka ŚUM Katowice, Zakład Markerów Nowotworowych WSS5 im. Św. Barbary w Sosnowcu

10.25-10.30 Dyskusja

10.30-11.00 Jaką rolę pełni lekarz POZ we wczesnym wykrywaniu chorób nowotworowych?

Dr n. med. K. Jankiewicz-Ziobro NZOZ Twoje Zdrowie Sosnowiec

11.00-11.05 Dyskusja

11.15-11.45 Przydatność markerów nowotworowych w wykrywaniu i monitorowaniu chorób nowotworowych

Prof. dr hab. n. med. D. Kokocińska ŚUM Katowice, Zakład Markerów Nowotworowych WSS5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, Wyższa Szkoła Humanitas Sosnowiec

11.45-11.50 Dyskusja

11.50-12.20 Rola badań endoskopowych w wykrywaniu nowotworów przewodu pokarmowego

Prof. dr hab. n. med. M. Gonciarz Klinika Gastroenterologii Szpitala MSW w Warszawie

12.20-12.30 Dyskusja

12.30-13.00 Znaczenie badan obrazowych: USG, TK, MR, PET w diagnostyce nowotworów

Dr n. med. M. Cebula Katedra Radiologii i Medycyny Nuklearnej ŚUM Katowice

13.00-13.10 Dyskusja

13.15-13.50 Czynniki wpływające na wzrost przeżywalności chorych na nowotwory

Dr n. med. Dawid Bodusz Instytut Onkologii Gliwice

13.50-13.55 Dyskusja

13.55-14.00 Zamknięcie Konferencji

Prelegenci

W Konferencji biorą udział wybitni specjaliści związani z zapobieganiem, wczesnym wykrywaniem oraz przybliżeniem patomechanizmów chorób nowotworowych.
Prof. Ewa Grzybowska od wielu lat zajmuje się genetyka onkologiczną, przybliżając ze swoim Zespołem udział genów w powstawaniu chorób nowotworowych oraz ich wykorzystaniu w terapii spersonalizowanej. Wielu badaczy podkreśla, że na rozwój chorób nowotworowych wpływają różne czynniki, w tym styl życia, na który składa się aktywność fizyczna, odżywianie i używki.
Tematykę tą przybliży dr Robert Partyka, adiunkt ŚUM w Katowicach, który zajmuje się immunodiagnostyką onkologiczną, a ostatnio również wpływem stylu życia na powstawanie chorób nowotworowych. Jako nauczyciel akademicki przybliża powyższe zagadnienia swoim studentom.
Najczęstszy kontakt z pacjentami mają lekarze POZ, ich rola w wykrywaniu wielu chorób, w tym nowotworowych, jest nie do przecenienia. Tą problematykę przybliży dr Katarzyna Jankiewicz-Ziobro, specjalista chorób wewnętrznych, wieloletni asystent i doktorant Kliniki Chorób Wewnętrznych i Reumatologii ŚUM w Katowicach, a obecnie lekarz pierwszego kontaktu w Sosnowcu.
Istotnym postępem w wykrywaniu chorób nowotworowych było stwierdzenie obecności substancji białkowych we krwi chorych. Ocenę ich przydatności przybliży Prof. Danuta Kokocińska, od lat zajmująca się immunodiagnostyka onkologiczną. Danuta Kokocińska jest Dyrektorem Instytutu Nauk o Zdrowiu Wyższej szkoły Humanitas oraz profesorem ŚUM, prowadzi zajęcia z diagnostyki onkologicznej dla studentów ostatnich lat medycyny, kieruje Zakładem Markerów Nowotworowych w WSS5 w Sosnowcu.
Dane epidemiologiczne wskazują na wysoką zachorowalność na nowotwory przewodu pokarmowego. Już pierwsze niepokojące objawy winny skłaniać do wizyty u specjalisty z dziedziny gastroenterologii. Prof. Maciej Gonciarz, który przybliży rolę gastrologa, jest absolwentem ŚUM, profesorem tego Uniwersytetu, wieloletnim klinicystą. Obecnie kieruje Kliniką Gastroenterologii w Szpitalu MSW w Warszawie.
Istotną rolę w wykrywaniu bądź potwierdzeniu choroby nowotworowej pełnią badania obrazowe. Od ogromnej wiedzy i doświadczenia radiologa zależy wczesne zasygnalizowanie zmiany, które może być zmianą nowotworową, co z kolei umożliwia podjęcie szybkiej, ratującej życie terapii. Te zagadnienia przybliży specjalista radiolog dr Maciej Cebula, pracownik naukowo-dydaktyczny ŚUM, mający wieloletnie doświadczenie w radiologii. Prezentowane powyżej zagadnienia mają na celu wczesne wykrycie choroby nowotworowej lub jej bezobjawowej wznowy, co z kolei wpływa na rokowanie.
Na te i inne czynniki decydujące o przeżywalności chorych zwróci uwagę dr Dawid Bodusz, specjalista onkolog, wieloletni asystent Instytutu Onkologii w Gliwicach, wykładowca Wyższej szkoły Humanitas na kierunku elektroradiologia.

Film podsumowujący konferencję