Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Instytut Pedagogiki

 

Władze Instytutu:

dr Aleksander Mańka - dyrektor Instytutu Pedagogiki
e-mail: aleksander.manka@humanitas.edu.pl

mgr Ewa Kraus - asystent dyrektora Instytutu Pedagogiki
e-mail: ewa.kraus@humanitas.edu.pl

O Instytucie

Instytut Pedagogiki powstał w 2005 roku wraz z uruchomieniem w WSH nowego kierunku studiów zawodowych: Pedagogika. Instytut prowadzi kształcenie na poziomie studiów I i II stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Koncepcja kształcenia na kierunku pedagogika w Wyższej Szkole Humanitas jest zgodna z założeniami Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. Opracowany przez uczelnię program kształcenia przewiduje dostarczenie podstaw teoretycznych w zakresie pedagogiki oraz wykształcenie podstawowych umiejętności i kompetencji praktycznych. Umożliwia studentom nabycie:

  • zdolności do kooperacji,
  • prekursorstwa,
  • kreatywnego myślenia,
  • umiejętności działania w zawodzie pedagog,
  • wiedzy teoretycznej opartej na najnowszych osiągnięciach nauki o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych człowieka przez całe życie oraz innych nauk pokrewnych.

Opracowując koncepcję kształcenia na kierunku pedagogika, uczelnia szeroko określiła treści kształcenia, co ma istotne znaczenie z punktu widzenia interdyscyplinarnego charakteru przewidywanych do osiągnięcia efektów kształcenia.

Działalność badawcza Instytutu

Instytut Pedagogiki WSH prowadzi wszechstronną działalność naukowo-badawczą.

Badania naukowe Instytutu koncentrują się wokół 4 zasadniczych obszarów problemowych:

  1. Różnice indywidualne studentów, jako problem psychologiczno-pedagogiczny nauczycieli akademickich.
  2. Jakość i warunki życia ludzi starszych.
  3. Interdyscyplinarne strategie profilaktyki i interwencji wobec przemocy wewnątrzrodzinnej.
  4. Rozmiary, przejawy i przyczyny niepowodzeń studentów w procesie kształcenia.

Tatrzańskie Sympozjum Naukowe

Instytut Pedagogiki Wyższej Szkoły Humanitas od 2010 r. jest głównym organizatorem cyklu  Tatrzańskich Sympozjów Naukowych (wcześniej seminariów), których twórcą był prof. zw. dr hab. Kazimierz Denek – polski pedagog, członek Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, w latach 1986-1989 wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego.

 

Zapraszamy do zapoznania się z ideą cyklu oraz relacjami z ostatnich wydarzeń >>