Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Instytut Psychologii

Władze Instytutu

dr hab. Mirosław Harciarek - Dyrektor Instytutu Psychologii
e-mail: miroslaw.harciarek@humanitas.edu.pl

mgr Marta Adamczyk - Pełnomocnik Dyrektora Instytutu Psychologii
e-mail: marta.adamczyk@humanitas.edu.pl
tel.: 696 778 859

O Instytucie:

Instytut Psychologii powstał w 2013 roku razem z uruchomieniem w Wyższej Szkole Humanitas nowego kierunku studiów – Psychologii. Jednostka prowadzi kształcenie na poziomie jednolitych studiów magisterskich. W ramach studiów proponowane są dwie specjalności: psychologia kliniczna i osobowości, psychologia zarządzania.

Koncepcja kształcenia zbudowana jest w oparciu o najnowocześniejsze programy. Wyższa Szkoła Humanitas wdraża Europejskie Standardy Nauczania w formie Krajowych Ram Kwalifikacji (KRK). Program studiów na kierunku Psychologia przygotowany został we współpracy m.in. z instytucjami ochrony zdrowia, ośrodkami terapeutycznymi oraz penitencjarnymi, przez co jest zgodny z międzynarodowymi wymogami i tendencjami na krajowym rynku pracy.

Pracownicy Instytutu i zarazem wykładowcy na kierunku Psychologia w WSH, to wybitni specjaliści – praktycy z zakresu różnych dziedzin psychologii, gwarantujący rzetelne i kompetentne przekazywanie wiedzy psychologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem jej zastosowań praktycznych. Studia w Wyższej Szkole Humanitas są wspomagane bardzo dobrze wyposażoną Pracownią Testów Psychologicznych, programami do statystycznego opracowywania wyników badań własnych, bogatym księgozbiorem, sprawnie organizowanymi praktykami.

Kierunek psychologia w WSH został wyróżniony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  za najbardziej innowacyjny i nowoczesny  program studiów.

Zapraszamy również do odwiedzenia strony Koła Naukowego Instytutu Psychologii WSH - TUTAJ

Pracownia Psychologiczna Instytutu Psychologii