Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Instytut Nauk o Zdrowiu

Władze Instytutu:

prof. dr hab. Danuta Kokocińska - Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu

mgr Aleksandra Szatkowska Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Zdrowiu oraz Opiekun praktyk na kierunku Elektroradiologia 
kontakt: aleksandra.szatkowska@humanitas.edu.pl

W ramach Instytutu Nauk o Zdrowiu Akademii Humanitas działa Studenckie Koło Naukowe "Inter Scientia Medica"

O Instytucie

Instytut Nauk o Zdrowiu powstał w 2019 r. z połączenia Instytutu Elektroradiologii (powstał w roku 2014) i Instytutu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (powstał w roku 2011).

W obecnej chwili, pod auspicjami Instytutu prowadzone są następujące kierunki studiów:

  • DIETETYKA - studia I stopnia,
  • ELEKTRORADIOLOGIA - studia I i II stopia,
  • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - studia I stopnia.

DIETETYKA

Kształcenie na kierunku dietetyka I stopnia odpowiada na potrzeby sektora edukacji i ochrony zdrowia, jak również na potrzeby sektora przedsiębiorczości.

Jest kierunkiem odpowiadającym na wyzwania związane ze wzrostem liczby osób dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi, takimi jak:

  • zaburzenia odżywiania,
  • otyłość,
  • choroby nowotworowe,
  • uzależnienia behawioralne,
  • alergie, w tym alergie pokarmowe,
  • hipokinezje (komputeryzacja, rozwój motoryzacji),

które wymagają zaangażowania coraz większej rzeszy specjalistów potrafiących diagnozować i reagować na problemy wynikające z postępu cywilizacyjnego.

ELEKTRORADIOLOGIA

Program studiów, będący podstawą kształcenia, został zdefiniowany zgodnie z założeniami Krajowych Ram Kwalifikacji, w sposób umożliwiający wykazanie wzajemnych relacji między kwalifikacjami i integrujący podsystemy kwalifikacji na poziomie transnarodowym, co – z jednej strony – służy większej przejrzystości, dostępności i jakości zdobywanych kwalifikacji, z drugiej – umożliwia kształcenie absolwenta na potrzeby rynków pracy w różnych krajach.

Studia na kierunku elektroradiologia prowadzone są w oparciu o obowiązujące regulacje prawne i najwyższe standardy edukacyjne, na podstawie programu kształcenia umożliwiającego zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji o uniwersalnym charakterze, a przez to uzyskanie międzynarodowych kwalifikacji pozwalających pracować w zawodzie elektroradiologa w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Kształcenie odbywa się na poziomie inżynierskich studiów I stopnia. Ukończenie studiów, potwierdzone dyplomem Wyższej Szkoły Humanitas, umożliwia spełnienie wymagań niezbędnych do certyfikacji przy wykonywaniu zawodu inspektora i specjalisty ds. bhp oraz zajmowania stanowisk kierowniczych w służbach bhp zgodnie z Rozporządzeniami Rady Ministrów w sprawie służby bhp z dnia 2 września 1997 r. oraz z dnia 2 listopada 2004 r.

Kierunek Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w Wyższej Szkole Humanitas wychodzi naprzeciw oczekiwaniom polskim i UE, jest atrakcyjnym i potrzebnym kierunkiem studiów

Znakomita, wyselekcjonowana, ciesząca się ogromnym dorobkiem i doświadczeniem zawodowym kadra wykładowców przekazuje studentom wszystkich trzech kierunków wiedzę praktyczną podczas prowadzonych warsztatów praktycznych. Koncepcja kształcenia w Wyższej Szkole Humanitas opracowana została zgodnie z założeniami Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego.

Wydarzenia

2023

Tydzień Zdrowia w Humanitas >>

 

2022

Konferencja pt.: Diagnostyka obrazowa w onkologii - popularyzacja profilaktyki nowotworowej >>

Praca z pacjentem po kryzysie psychotycznym w jego środowisku >>

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u osoby dorosłej, dziecka i niemowlaka >>

Narzędzia psychodietetyczne w rozwiązywaniu problemów pacjentów >>