Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie

Władze Instytutu:

dr Tomasz Miłkowski - dyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie

O Instytucie

Studia pierwszego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe dają absolwentom ogólną i specjalistyczną wiedzę z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Absolwenci są przygotowani do pracy w administracji publicznej państwowej i samorządowej oraz służbach, inspekcjach i strażach funkcjonujących w sektorze bezpieczeństwa oraz realizują zadania w strukturach zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa na poszczególnych stanowiskach administracyjnych w gminach, starostwach, województwach.

Absolwenci kierunku Bezpieczeństwo Narodowe już będący przedstawicielami tzw. służb mundurowych, zdobyte umiejętności i wiedzę mogą wykorzystać w swojej dotychczasowej pracy, podnosząc swoje kwalifikacje.

Koncepcja kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe w ramach studiów pierwszego stopnia została opracowana przez specjalistów Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcuw oparciu o doświadczenia różnych ośrodków akademickich w kraju, w tym m.in. Akademii Obrony Narodowej w Warszawie i Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, a także Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Specjaliści zajmujący się problematyką bezpieczeństwa narodowego to praktycy pełniący służbę w Policji, Wojsku Polskim i Państwowej Straży Pożarnej a także byli oficerowie zawodowi i funkcjonariusze Policji i  Państwowej Straży Pożarnej, którzy kształcili specjalistów dla potrzeb Sił Zbrojnych, Policji i Straży Pożarnej, jak i  edukacji dla bezpieczeństwa (przysposobienia obronnego) w szkołach i instytucjach państwowych. Dodatkowo w opracowaniu koncepcji kształcenia brali udział czynni funkcjonariusze Policji, Straży Pożarnej oraz kadra zawodowa Sił Zbrojnych, na co dzień realizujący problematykę edukacyjną z zakresu bezpieczeństwa.

Konferencje i sympozja z obszaru bezpieczeństwa

Bliżej ludzi. Społeczno-edukacyjna funkcja działań na rzecz bezpieczeństwa
Zachowania autoagresywne dzieci i młodzieży. Diazgnoza i profilaktyka
(Nie)bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
Świat nauki dla Policji - Policja dla Społeczeństwa
Skuteczna komunikacja kluczem do optymalizacji metod pozyskiwania informacji przez Policję
Bezpieczeństwo imprez masowych
Rola Dzielnicowego w nowoczesnej formacji policyjnej
Twoje bezpieczeństwo - nasza sprawa
Bezpieczeństwo - dobre praktyki na Światowe Dni Młodzieży