Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości

 

Władze Instytutu: dr hab. inż. Teresa Kupczyk, prof. AH - Dyrektor Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości

 

 

O Instytucie

Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości Akademia Humanitas powstał w 1997 roku i był pierwszym instytutem utworzonym w strukturze uczelni. Początkowo funkcjonował jako Instytut Zarządzania i Marketingu, następnie Instytut Zarządzania, a obecnie Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości.

Od wielu lat Instytut wytycza ścieżki w nowoczesnym zarządzaniu, prowadząc aktywną działalność edukacyjną i naukową i nawiązując do najlepszych światowych wzorców. Instytut ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje swoim zasięgiem szereg zagadnień merytorycznych związanych z nowoczesnymi koncepcjami, metodami i technikami zarządzania.

Przy Instytucie działa komercyjne Centrum Badań i Ekspertyz Rynkowych, którego zadaniem jest realizowanie współpracy badawczej i doradczej ze środowiskiem biznesu i szeroko rozumianego otoczenia.

Instytut:

 • prowadzi działalność publikacyjną z wykorzystaniem wydawnictwa AH i czasopisma Zeszyty Naukowe Akademii Humanitas Zarządzanie.
 • od wielu lat współorganizuje cykl międzynarodowych konferencji Gospodarka, Zmiany, Zarządzanie.

Działalność badawcza Instytutu

Badania Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości AH  przeprowadzane są w ramach projektów statutowych, ministerialnych i unijnych, a także w ramach zleceń komercyjnych.  Badania koncentrują się w  obrębie następujących grup tematycznych:

 • zarządzanie rozwojem organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zarządzania jakością, zarządzania innowacjami, projektami oraz kreacja i zarządzania wartością przedsiębiorstw,
 • zarządzanie środowiskowe
 • zarządzanie zasobami ludzkimi szczególnie aspekty dotyczące liderów, kompetencji, wykorzystania kobiet w zarządzaniu
 • sektor MŚP w Polsce i w kontekście analiz komparatywnych z zagranicą
 • marketing handlu, przemysłu usług w przedsiębiorstwach i organizacjach non-profit
 • lokalny rynek pracy i kapitał ludzki w Zagłębiu Dąbrowskim,
 • zarządzanie przedsiębiorstwem w tym zarządzanie firmami rodzinnymi
 • regionalne sieci przedsiębiorstw – klastering.
 • badania komercyjne o zasięgu krajowym i regionalnym w ramach prac Centrum Badań i Ekspertyz Rynkowych

Raporty z badań:

Stan, uwarunkowania i perspektywy funkcjonowania słowackich przedsiębiorstw
Raport z badań 2022/2023 Opracowali: prof. WSH dr Andrzej Kupich, dr Ladislav Vaskovic, Sosnowiec 2023;
POBIERZ >>

Stan, uwarunkowania i perspektywy funkcjonowania słowackich przedsiębiorstw
Raport z badań 2020/2021 Opracowali: prof. WSH dr Andrzej Kupich, dr Ladislav Vaskovic, Sosnowiec 2021;
POBIERZ >>

Stan, perspektywy i warunki funkcjonowania słowackich przedsiębiorstw.
Raport z badań 2018/2019; Opracowali: dr Ladislav Vaskovic, prof. WSH dr Andrzej Kupich, Sosnowiec 2018/2019;
POBIERZ >>

Stan i perspektywy słowackich przedsiębiorstw.
Raport z badań 2017/2018; Opracowali: dr Ladislav Vaskovic, prof. WSH dr Andrzej Kupich, Sosnowiec 2017/2018;
POBIERZ >>

Warunki przedsiębiorczości, polityka gospodarcza i zdolność konkurencyjna słowackich firm.
Raport z badań; Opracowali: dr Ladislav Vaskovic, Prof. WSH dr Andrzej Kupich, Sosnowiec 2016/2017; 
POBIERZ >>

Słowackie przedsiębiorstwa wobec polityki gospodarczej państwa.
Raport z badań; Opracowali: dr Ladislav Vaskovic, Prof. WSH dr Andrzej Kupich, Sosnowiec 2016/2017;
POBIERZ >>

IPMA Student

W dniu 14 lipca 2022 r. Akademia Humanitas uzyskała akredytację IPMA Polska dla ścieżki edukacyjnej w ramach studiów I stopnia na kierunku Zarządzanie w zakresie realizacji efektów kształcenia zgodnych z IPMA-Student.

IPMA-Student to profesjonalna certyfikacja umożliwiająca potwierdzenie, zbudowanej na etapie edukacji akademickiej, posiadanej przez studenta wiedzy, umiejętności i kompetencji w dziedzinie zarządzania projektami.

Posiadanie rozpoznawalnego na całym świecie certyfikatu IPMA-Student:

 • umożliwia dobry start kariery w zarządzaniu projektami,
 • zwiększa szanse na awans zawodowy, negocjacje warunków pracy i stabilność zatrudnienia,
 • umożliwia podążanie ścieżką rozwoju profesjonalnych kompetencji w ramach systemu certyfikacji IPMA 4-L-C,
 • pozwala na dołączenie do grona profesjonalistów międzynarodowej społeczności – otwiera globalny rynek pracy.

Certyfikat IPMA-Student ważny jest bezterminowo.

Dzięki uzyskanej akredytacji, Akademia Humanitas ma prawo do organizowania dla swoich studentów/absolwentów studiów I stopnia na kierunku Zarządzanie, egzaminów certyfikujących IPMA-Student w celu uzyskania certyfikatu IPMA-Student.

Przystąpienie studenta/absolwenta do egzaminu certyfikacyjnego jest możliwe, jeśli w trakcie studiów zaliczył on przedmioty, realizujące przez minimum 60 godzin zajęć, efekty kształcenia IPMA-Student.

Koordynator Programu IPMA-Student w Akademii Humanitas:
dr Małgorzata Smolarek
e-mail: malgorzata.smolarek@humanitas.edu.pl

 

 

Cykl konferencji Gospodarka-zmiany-zarządzanie

Od 2008 r. Instytut we współpracy z Instytutem Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie organizuje międzynarodowe konferencje naukowe pod wspólnym tytułem:

 

Zapraszamy do zapoznania się z ideą cyklu oraz relacjami z ostatnich wydarzeń >>

Wydarzenia inne

 

Wrzesień 2021

 

Współorganizacja konkursu przeznaczonego jest dla uczniów/uczennic liceów zainteresowanych w przyszłości pracą w zawodach prawniczych i związanych z zarządzaniem: Legal Challenge oraz Business Challenge. Osoby, które wybiorą Business Challenge będą miały okazję popisać się podstawową wiedzą z ekonomii, zarządzania, finansów i analizy finansowej, a także nauce o przedsiębiorczości. Ich zadaniem będzie prezentacja innowacyjnych pomysłów biznesowych i możliwości ich realizacji. Podobnie jak w przypadku Legal Challenge projekty muszą być przygotowane w języku angielskim. Komisja Konkursowa będzie brać pod uwagę wiedzę, pomysłowość, a także znajomość języka angielskiego.

 

Maj 2021

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) przyznała zespołowi - w którego składzie jest wykładowczyni  Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości dr Joanna Tokar - grant interwencyjny z budżetem sięgającym 250 tysięcy złotych.

„Grant interwencyjny to taki, który wykorzystywany jest na działania związane z szybką interwencją, trwającą do roku czasu. W naszym przypadku będzie to zbadanie klimatu i kultury pracy zdalnej w kontekście pandemii i postpandemii oraz wyzwań zarządczych z jakimi mierzą się menagerowie w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.” – wyjaśnia dr Tokar, pracownik dydaktyczny Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości WSH.

 

Czerwiec 2020

 

Konferencja prasowa nt wyników badań „Wybrane aspekty zarządzania epidemią SARS-COV-2 w percepcji pracowników sektora ochrony zdrowia” przeprowadzonego przez pracowników Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Wyniki badań zostały przedstawione podczas konferencji prasowej we wtorek, 02 czerwca br., w siedzibie Uczelni.

 

Listopad 2019

 

Udział w  IX Konferencji z cyklu Dyrektor Liderem

 

W trakcie tej konferencji, uwagę dyrektorów skupiono nie na uczniach, a na zespołach nauczycielskich. Chcieliśmy pokazać model zarządzania, który może pozwolić dyrektorom na stworzenie w placówkach oświatowych warunków gwarantujących dobrą atmosferę pracy, poczucie bezpieczeństwa, docenienia, otwartości, wzajemny szacunek i tolerancję dla odmienności. Dr hab. Jolanta Staszewska, prof. WSH – Dyrektor Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości WSH oraz Centrum Ekspertyz i Analiz Rynkowych działającego przy Wyższej Szkole Humanitas wskazała dyrektorom narzędzia decyzyjne, z których kadra zarządzająca placówkami oświatowymi może korzystać w celu przewidywania/zapobiegania sytuacjom trudnym, jak również planowania działań rozwojowych.

 

Październik 2019

16-18 października 2019 r.  w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. 9. Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Mała i średnia przedsiębiorczość to najważniejszy sektor polskiej gospodarki, wśród dyskutantów panelu, dotyczącego zatrudnienia i rynku edukacyjnego, dr hab. Jolant Staszewska prof. WSH dyr. Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości

 

Czerwiec 2019

 

Dnia 13 czerwca 2019 roku Wyższa Szkoła Humanitas, w tym Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości gościli przedstawicieli Université du Québec à Chicoutimi z Kanady - profesor Sonia Boivin, profesor Thierno Diallo i profesora Christophe Leyriez (Département des sciences académiques et administratives), profesora Phillipe Boigey (Faculté de Gestion, Économie & Sciences) oraz doktoranta wydzialu zarządzania pana Alain Zingongo (Département des sciences académiques et administratives). W murach Wyższej Szkoły Humanitas powitano również panią Prezes Martine Miny, organizacji Editions digitales en Management des Projets z siedzibą w Paryżu.

 

Celem wizyty było podpisanie porozumień oraz omówienie szczegółów związanych z przyszłą współpracą obu Uczelni, podjęcie inicjatyw takich jak wspólne publikacje, współpraca wydawnictw naukowych funkcjonujacych w obu Uczelniach, badania naukowe, organizowanie konferencji. Umowa obejmuje także wymianę studentów oraz udział pracowników naukowo-badawczych w projektach międzynarodowych, które będą realizowane z udziałem stron.

 

 Lipiec 2019

 

Kilkudziesięcioosobowa grupa cudzoziemców uzyskuje tytuł licencjata z nauk o zarządzaniu (zajęcia prowadzono w języku angielskim i rosyjskim)

 

 Maj 2019

 

Pozytywna ocena PKA dla Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości

 

 Maj 2019

 

Konferencja prasowa  dr Krystiana Dudka , pracownika Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości. Cel konferencji to rozpropagowanie informacji na temat możliwości i realnego wykorzystania mediów społecznościowych przez polityków kandudyjących do wyborów Parlamentu Europejskiego. Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele prasy, radia i telewizji regionalnej oraz zainteresowani problematyką pracownicy Instytutu i Uczelni.

 

 Kwiecień 2019

Wykładowca WSH ekspertem programu ,,Reguły gry''

 

Wielkimi krokami zbliżają się wybory do Parlamentu Europejskiego.
Wykładowca Instytutu Nauk o Zarzadzaniu im Jakości - dr Krystian Dudek  (specjalista z zakresu PR i marketingu politycznego) w programie 'Reguły gry' odpowiada na pytania:

 

-ile kosztuje kampania wyborcza do PE,
-ile zarabiają Europarlamentarzyści,
-dlaczego tak walczą o dobre miejsca na listach i...
- co trzeba wiedzieć przygotowując się do kampanii wyborczej

 

Marzec 2019

 

Udział w Finale trzeciej edycji Fabryki Kreatywnego Biznesu. Udział Dyrektora Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości dr hab. prof. WSH Jolanty Staszewskiej w ocenie kreatywnych pomysłów biznesowych młodzieży dąbrowskich szkół ponadgimnazjalnych.

 

Marzec 2019

 

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, znalazły się w gronie czasopism rekomendowanych przez Zespół doradczy do finansowania w ramach programu „Wsparcie dla czasopism” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Grudzień 2018

 

W dniu 7 grudnia 2018 roku w budynku Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu odbyła się VI międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu pt.: „Gospodarka – Zmiany – Zarządzanie”. Konferencję zorganizował Instytut Zarządzania i Ekonomii Wyższej Szkoły Humanitas oraz Instytut Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Gościem specjalnym był dr Michał Boni, poseł do Parlamentu Europejskiego, b. Minister Administracji.

 

 Grudzień 2018

 

Powołanie Centrum Badań i Ekspertyz Rynkowych. Centrum świadczy badania i ekspertyzy rynkowe o charakterze ekonomicznym dla jednostek biznesu oraz  innych organizacji. Jednostka proponuje badania stanu rynkowego  i rozwiązania prognostyczne oraz badania i doradztwo ekonomiczne ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania

 

11.05.2017 r.

Prezentacja kolejnego tomu pracy naukowej prof. dr hab. inż., dr h.c. Štefana Kassaya "Przedsiębiorstwo i przedsiębiorczość" tom IV "Procesy wewnętrzne"

11.05.2017 r.

W Instytucie Słowackim odbyła się prezentacja kolejnego tomu pracy naukowej prof. dr hab. inż., dr h.c. Štefana Kassaya wydanej wspólnie przez Księgarnię Akademicką i Wydawnictwo Słowackiej Akademii nauk "Veda". Prof. S. Kassay jest naukowcem i przedsiębiorcą, przew. Rady Nadzorczej I. D. C. Holding, który jest partnerem WSH. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął J.E. Dušan Krištofík Ambasador Republiki Słowackiej w Polsce. Gościem specjalnym prezentacji był były Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. W spotkaniu udział wzięli liczni goście, a wśród nich m.in.: Ryszard Juchniewicz tłumacz prezentowanej książki, prof. Andrzej Kupich, dyr. IZiE WSH, oraz Prezes I.D.C. Polonia (oddział w Polsce) Rastislav Čavojský. W trakcie tego wydarzenia Andrzej Kupich został odzna czony Złotym Medalem I.D. C. za wkład w rozwój współpracy I. D.C. z Wyższą Szkołą Humanitas. Spotkanie poprowadziła dziennikarka i prezenterka telewizyjna Paulina Chylewska.