Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości

 

Władze Instytutu:

dr hab. Jolanta Staszewska, prof. WSH - dyrektor Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości
e-mail: jolanta.staszewska@humanitas.edu.pl

dr Olimpia Grabiec – zastępca dyrektora Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości
e-mail: olimpia.grabiec@humanitas.edu.pl 

 

O Instytucie

Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości Wyższej Szkoły Humanitas powstał w 1997 roku i był pierwszym instytutem utworzonym w strukturze uczelni. Początkowo funkcjonował jako Instytut Zarządzania i Marketingu, następnie Instytut Zarządzania, a obecnie Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości.

Od wielu lat Instytut wytycza ścieżki w nowoczesnym zarządzaniu, prowadząc aktywną działalność edukacyjną i naukową i nawiązując do najlepszych światowych wzorców. Instytut ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje swoim zasięgiem szereg zagadnień merytorycznych związanych z nowoczesnymi koncepcjami, metodami i technikami zarządzania.

Przy Instytucie działa komercyjne Centrum Badań i Ekspertyz Rynkowych, którego zadaniem jest realizowanie współpracy badawczej i doradczej ze środowiskiem biznesu i szeroko rozumianego otoczenia.

Instytut:

  • prowadzi działalność publikacyjną z wykorzystaniem wydawnictwa WSH i czasopisma Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie.
  • od wielu lat współorganizuje cykl międzynarodowych konferencji Gospodarka, Zmiany, Zarządzanie.

Działalność badawcza Instytutu

Badania Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości WSH koncentrują się w  obrębie następujących grup tematycznych:

  • zarządzanie rozwojem organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zarządzania jakością, zarządzania innowacjami oraz kreacji i zarządzania wartością przedsiębiorstw,
  • marketing,
  • lokalny rynek pracy i kapitał ludzki w Zagłębiu Dąbrowskim,
  • zarządzanie przedsiębiorstwem,
  • regionalne sieci przedsiębiorstw – klastering.

Raporty z badań

Stan, uwarunkowania i perspektywy funkcjonowania słowackich przedsiębiorstw
Raport z badań 2020/2021 Opracowali: prof. WSH dr Andrzej Kupich, dr Ladislav Vaskovic, Sosnowiec 2021; POBIERZ >>

Stan, perspektywy i warunki funkcjonowania słowackich przedsiębiorstw.
Raport z badań 2018/2019; Opracowali: dr Ladislav Vaskovic, prof. WSH dr Andrzej Kupich, Sosnowiec 2018/2019; POBIERZ >>

Stan i perspektywy słowackich przedsiębiorstw.
Raport z badań 2017/2018; Opracowali: dr Ladislav Vaskovic, prof. WSH dr Andrzej Kupich, Sosnowiec 2017/2018; POBIERZ >>

Warunki przedsiębiorczości, polityka gospodarcza i zdolność konkurencyjna słowackich firm.
Raport z badań; Opracowali: dr Ladislav Vaskovic, Prof. WSH dr Andrzej Kupich, Sosnowiec 2016/2017; POBIERZ >>

Słowackie przedsiębiorstwa wobec polityki gospodarczej państwa.
Raport z badań; Opracowali: dr Ladislav Vaskovic, Prof. WSH dr Andrzej Kupich, Sosnowiec 2016/2017; POBIERZ >>

Cykl konferencji Gospodarka-zmiany-zarządzanie

Od 2008 r. Instytut we współpracy z Instytutem Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie organizuje międzynarodowe konferencje naukowe pod wspólnym tytułem:

 

Zapraszamy do zapoznania się z ideą cyklu oraz relacjami z ostatnich wydarzeń >>

Wydarzenia inne

11.05.2017 r.
Prezentacja kolejnego tomu pracy naukowej prof. dr hab. inż., dr h.c. Štefana Kassaya "Przedsiębiorstwo i przedsiębiorczość" tom IV "Procesy wewnętrzne"

11.05.2017 r. w Instytucie Słowackim odbyła się prezentacja kolejnego tomu pracy naukowej prof. dr hab. inż., dr h.c. Štefana Kassaya wydanej wspólnie przez Księgarnię Akademicką i Wydawnictwo Słowackiej Akademii nauk "Veda". Prof. S. Kassay jest naukowcem i przedsiębiorcą, przew. Rady Nadzorczej I. D. C. Holding, który jest partnerem WSH. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął J.E. Dušan Krištofík Ambasador Republiki Słowackiej w Polsce. Gościem specjalnym prezentacji był były Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. W spotkaniu udział wzięli liczni goście, a wśród nich m.in.: Ryszard Juchniewicz tłumacz prezentowanej książki, prof. Andrzej Kupich, dyr. IZiE WSH, oraz Prezes I.D.C. Polonia (oddział w Polsce) Rastislav Čavojský. W trakcie tego wydarzenia Andrzej Kupich został odzna czony Złotym Medalem I.D. C. za wkład w rozwój współpracy I. D.C. z Wyższą Szkołą Humanitas. Spotkanie poprowadziła dziennikarka i prezenterka telewizyjna Paulina Chylewska.