Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
 

Zarządzanie zasobami ludzkimi

W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

ZADZWOŃ TERAZ lub FORMULARZ KONTAKTOWY

O kierunku

Dzięki rosnącej popularności terminu zarządzanie zasobami ludzkimi wśród przyszłych pracowników działu HR oraz mu podobnych, powstały specjalistyczne kierunki studiów, na różnych szczeblach - od studiów licencjackich do podyplomowych. Te ostatnie, są bardzo dobrym rozwiązaniem dla tych którzy, już rozpoczęli karierę i chcą podnieść swoje kwalifikacje, aby lepiej i sprawniej zarządzać personelem.

Zarządzanie zasobami ludzkimi to niezmiernie ważny element każdej organizacji. Cytując, Petera Druckera to właśnie sprawny personel jest najbardziej deficytowym zasobem w każdej organizacji. Umiejętne zarządzanie zespołem sprawia, że w środowisku panuje dobra atmosfera, a pracownicy wspólnie realizują jeden cel. Dzięki dbaniu o pracowników, doborze odpowiedniego systemu awansu, premii czy szkoleń, można podnieść ich efektywność, a tym samym zwiększyć przychody przedsiębiorstwa.

Kończąc studia podyplomowe z zarządzania zasobami ludzkimi osoby prowadzące własne firmy, będące managerami lub kierownikami przede wszystkim zdobędą wiedzę jak zrozumieć, przewidzieć i wpłynąć na zachowania pracowników, rozwiązywać problemy z zakresu prawa pracy czy stworzyć strategię personalną organizacji. Taka dodatkowa wiedza sprawi, że pracownicy wyższego szczebla będą znacznie lepszymi liderami.

Cel studiów:

Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie różnorodnych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi. Kończąc studia podyplomowe z zarządzania zasobami ludzkimi osoby prowadzące własne firmy, pracujące w działach HR oraz będące managerami lub kierownikami, przede wszystkim zdobędą wiedzę jak zrozumieć, przewidzieć i wpłynąć na zachowania pracowników, rozwiązywać problemy z zakresu prawa pracy czy stworzyć strategię personalną organizacji. Taka dodatkowa wiedza sprawi, że pracownicy wyższego szczebla będą znacznie lepszymi liderami.

Adresaci:

Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi to nie tylko studia dla HR’owców, ale również kierowników, managerów, prezesów czy właścicieli małych firm.

Studia kierowane są do osób poszukujących praktycznych umiejętności projektowania i wdrażania systemów tworzących proces zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji.

Adresatami są również rekruterzy, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje, a także osoby zatrudnione w działach HR lub zainteresowane podjęciem pracy w tym zakresie. Do udziału zapraszamy także osoby kierujące zespołami pracowniczymi.

Atuty:

 • W trakcie studiów słuchacze nabywają umiejętności planowania zatrudnienia, doboru pracowników, ich motywowania i oceniania.
 • Podczas zajęć przedstawione zostaną modele współpracy i komunikacji interpersonalnej.
 • W trakcie prowadzonych wykładów i ćwiczeń słuchacze uczą się jak  wykorzystać psychologie w zarządzaniu personelem.
 • Poznają techniki budowania pozytywnych relacji z organizacją.
 • Rozwijają swoje umiejętności komunikacyjne

Absolwent:

 • Nabędzie umiejętności kierowania personelem oraz całą organizacją
 • Będzie sprawnie zarządzać zasobami, w tym: personelem, kompetencjami, zdolnościami pracowników.
 • Będzie potrafił delegować jasno określone zadania.
 • Zostanie przygotowany do przeprowadzenia procesu rekrutacji
 • Nabędzie umiejętności wykorzystywania psychologicznych aspektów zarządzania personelem, przekładając je na rozwój i doskonalenie pracowników.
 • Zyska gotowość do przeprowadzenia procesu on-boardingowego pracowników.
 • Nabędzie umiejętności rozumienia innych, ich potrzeb i oczekiwań, wzmocni postawę otwartości i współpracy.

Metody pracy:

 • mini wykład, prezentacja,
 • gra szkoleniowa,
 • testy, kwestionariusze,
 • aktywne ćwiczenia szkoleniowe,
 • odgrywanie scenek rodzajowych,
 • studium przypadku (Case study),
 • praca w parach, grupach,

Program

Program studiów:

MODUŁ I: WSTĘP DO ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI  

 • Proces zarzadzania zasobami ludzkimi 
 • Psychologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi  
 • Prawne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi 
 • Współpraca pracodawcy i związku zawodowego

MODUŁ II: ZASOBY LUDZKIE W ORGANIZACJI  

 • Planowanie strategiczne zasobów ludzkich  
 • Proces rekrutacji i selekcji personelu
 • Warsztat Assessment Center i Development Center
 • Adaptacja pracownika do organizacji 
 • Analiza pracy i kształtowanie wynagrodzeń  
 • Ocena potencjału pracowników. Projektowanie ścieżek kariery   
 • Rozwój pracowników i organizacja procesu szkoleniowego
 • Strategie motywacji pracowników
 • HRBP rola i zadania w organizacji 
 • Marketing personalny  
 • Nowoczesne strategie zarządzania- zarządzanie coachingowe 
 • Kultura organizacyjna  
 • Audyt i controling personalny
 • Zarządzanie zminą i sytuacją kryzysową

  MODUŁ III: KOMPETENCJE OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ  

 • Trening menedżerski
 • Mediacje i rozwiązywanie konfliktów
 • Efektywność osobista i organizacja czasu pracy  
 • Autoprezentacja i wystąpienia publiczne

Czas trwania studiów:
2 semestry; 170 godzin dydaktycznych.

Organizacja zajęć: 

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (we wtorki), sporadycznie w inny dzień tygodnia w godzinach 16.30 - 20.30.

 ZAJĘCIA ONLINE: 

Studia podyplomowe realizowane przez AH prowadzone będą w 100%  trybie on-line (poprzez platformę ClickMeeting, Zoom, Moodle), pozwalającymi na uczestnictwo w spotkaniu z każdego miejsca na świecie.


Warunki zaliczenia:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów. Brak egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Kontakt:
tel.: 32 363-12-27 (ZADZWOŃ TERAZ
e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl

ZAPISZ SIĘ

Kadra dydaktyczna

Kadra dydaktyczna:

Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy naukowi Wyższej Szkoły Humanitas i innych uczelni i szkół wyższych, eksperci zajmujący się problematyką związaną z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Menedżerowie, psycholodzy, trenerzy biznesu.

Wśród kadry m.in.:

dr inż. Joanna Tokar

Doświadczony asesor, rekruter, dyplomowany trener i wykładowca HR, HR Business Partner, doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Absolwentka Politechniki Śląskiej Wydziału Organizacji i Zarządzania. Ukończyła Akademię Trenerów Biznesu i Studium Doskonalenia Pedagogicznego dla nauczycieli akademickich. W swojej pracy specjalizuje się m.in. w rekrutacjach kandydatów na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie, audytach personalnych z wykorzystaniem metody development center, projektowaniu i realizacji procesów rekrutacji, badaniu nastrojów pracowników, systemów ocen okresowych, projektowaniem i realizacją szkoleń oraz projektów badawczych na rynku pracy. Zaprojektowała wiele procesów Assessment Center i od lat pełni funkcję głównego asesora w tych procesach. Autorka ponad 80 publikacji, w tym książek (Samodoskonalenie menedżerów – rozwój kompetencji przywódczych, WŁAŚCIWY KURS – OD białego kołnierzyka MENEDŻERA DO żółtej koszulki LIDERA) i artykułów zarówno w czasopismach naukowych jak i branżowych. Autorka scenariuszy e-learningowych. Posiada również doświadczenie w prowadzeniu spotkań konsultacyjnych i coachingowych dla kadry menedżerskiej. Łącznie zrealizowała ponad 2500 godzin szkoleniowych.

dr Mariusz Lekston

Doktor nauk prawnych w zakresie prawa pracy. Prorektor ds. organizacyjno-prawnych i polityki kadrowej Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, zatrudniony w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych. Wykładowca na studiach podyplomowych Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Członek Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych PAN Oddział w Katowicach. Of counsel w Kancelarii BKB Baran Książek Bigaj w Krakowie, specjalizującej się w problematyce prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

W działalności dydaktycznej i szkoleniowej specjalizujący się w zagadnieniach szerokiego spektrum prawa pracy, zarówno w odniesieniu do stosunku pracy, jak i niepracowniczych form zatrudnienia.

Autor i współautor ponad 50 publikacji z zakresu indywidulanego i zbiorowego prawa pracy, obejmujących w szczególności problematykę zatrudnienia nauczycieli akademickich i prawa urzędniczego. Członek zespołu opracowującego komentarze do Kodeksu pracy, a także System Prawa Pracy, będące wielotomowym dziełem prezentującym dotychczasowy dorobek polskiej nauki prawa pracy.

 

 

Opłaty

Atuty:
 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin końcowy jeśli obowiązuje na wybranym kierunku studiów)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)

Wariant płatności

Płatność
w 8 ratach

Płatność
w 2 ratach

Cena studiów

Cena regularna

537,50 zł

2 150 zł

4 300 zł

Absolwenci i studenci Humanitas
(20% mniej)

430 zł

1 720 zł

3 440 zł

Promocja „Im wcześniej tym lepiej”
(800 zł mniej do 6 czercwa 2023 r. )

462,50 zł

1 850 zł

3 700 zł

 

Zapisz się

Etapy rekrutacji

1 . Wypełnij i wydrukuj  kwestionariusz online 

2. Skompletuj następujące dokumenty:
(Komplet wymaganych dokumentów może różnić się w zależności od kategorii studiów podyplomowych)

 • Wydrukowany kwestionariusz (on-line)
 • Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu)
 • Dowód osobisty (należy przedstawić do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości)
 • Potwierdzenie dokonania wymaganych wpłat.

3. Dokonaj opłat za studia:​
(wpłat należy dokonywać z wpisanym czytelnie imieniem, nazwiskiem oraz adresem)

 • opłata rekrutacyjna - 85 zł,

KONTO
Akademia Humanitas
ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu
24 1050 1360 1000 0008 0337 9932

4.  Prześlij zeskanowane dokumenty e – mailem na adres: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl

Umowa finansowa jest podpisywana po zweryfikowaniu przesłanych dokumentów przez specjalistę ds. rekrutacji. Termin podpisania umowy ustalany jest maksymalnie do 7 dni od przesłania wszystkich wymaganych dokumentów lub indywidualnie.

5. Na miejscu otrzymasz umowę o warunkach płatności za usługi edukacyjne.

 • Kandydat wybiera wariant płatności oraz otrzymuje harmonogram wpłat.
 • Płatność za studia dokonywana jest na indywidualne konto. Opłata za studia może być uiszczana w ratach.
 • Cena studiów obejmuje całość kosztów, łącznie z materiałami, zaświadczeniami wydawanymi na wniosek słuchacza oraz świadectwem ukończenia studiów.

Dbając o Państwa, zachowujemy najwyższe standardy bezpieczeństwa w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

tel.: 32 363-12-27 (ZADZWOŃ TERAZ)
fax.: 
32 363-12-07
e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl
Pokój: 009 (parter)