Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Zarządzanie zasobami ludzkimi

O kierunku

Cel studiów:

Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie różnorodnych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi. Studia kierowane są do osób poszukujących praktycznych umiejętności projektowania i wdrażania systemów tworzących proces zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, który obejmuje: planowanie zatrudnienia, dobór pracowników, motywowanie i ocenianie pracowników, warsztaty współpracy i komunikacji interpersonalnej, rozwój i doskonalenie pracowników.

Studia adresowane są do osób zatrudnionych w działach HR lub zainteresowanych podjęciem pracy w tym zakresie. Do udziału zapraszamy także osoby kierujące zespołami pracowniczymi.

Kadra dydaktyczna:

Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy naukowi Wyższej Szkoły Humanitas i innych uczelni i szkół wyższych, eksperci zajmujący się problematyką związaną z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Menedżerowie, psycholodzy, trenerzy biznesu.

Wśród kadry m.in.:

dr inż. Joanna Tokar

Doświadczony asesor, rekruter, dyplomowany trener i wykładowca HR, HR Business Partner, doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Absolwentka Politechniki Śląskiej Wydziału Organizacji i Zarządzania. Ukończyła Akademię Trenerów Biznesu i Studium Doskonalenia Pedagogicznego dla nauczycieli akademickich. W swojej pracy specjalizuje się m.in. w rekrutacjach kandydatów na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie, audytach personalnych z wykorzystaniem metody development center, projektowaniu i realizacji procesów rekrutacji, badaniu nastrojów pracowników, systemów ocen okresowych, projektowaniem i realizacją szkoleń oraz projektów badawczych na rynku pracy. Zaprojektowała wiele procesów Assessment Center i od lat pełni funkcję głównego asesora w tych procesach. Autorka ponad 80 publikacji, w tym książek (Samodoskonalenie menedżerów – rozwój kompetencji przywódczych, WŁAŚCIWY KURS – OD białego kołnierzyka MENEDŻERA DO żółtej koszulki LIDERA) i artykułów zarówno w czasopismach naukowych jak i branżowych. Autorka scenariuszy e-learningowych. Posiada również doświadczenie w prowadzeniu spotkań konsultacyjnych i coachingowych dla kadry menedżerskiej. Łącznie zrealizowała ponad 2500 godzin szkoleniowych.

dr Mariusz Lekston

Doktor nauk prawnych w zakresie prawa pracy. Od 2001 roku prowadzi szkolenia i kursy z szeroko rozumianego prawa pracy, pragmatyk pracowniczych w administracji publicznej oraz podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej. Równolegle z pracą dydaktyczną kieruje Działem ds. prawnych i kadrowych Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, wykonując w imieniu Uczelni czynności z zakresu prawa pracy. Autor kilkunastu publikacji naukowych z zakresu prawa pracy oraz szkolnictwa wyższego. Jest również nauczycielem akademickim - prowadzi w WSH zajęcia dydaktyczne z zakresu prawa pracy oraz ustroju administracji publicznej w ramach studiów podyplomowych a także studiów I, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

dr Krystian Dudek

Właściciel Instytutu Konsultingowo Doradczego PUBLICO. Doktor nauk humanistycznych i społecznych; absolwent dziennikarstwa i psychologii zarządzania. Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Humanitas oraz Pełnomocnik Kanclerza WSH ds. Public Relations.Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations. Przewodniczący Prezydium Rady Etyki Public Relations. Członek Rady Ekspertów Proto.pl. Laureat prestiżowej nagrody branżowej Proton 2014 oraz wyróżnienia specjalnego Lew PR 2013.

Dyplomowany trener biznesu (KSB MBA UE w Krakowie). Szkoli i doradza m.in. z zakresu: PR, personalbranding, autoprezentacji i wystąpień publicznych, motywacji, komunikacji wewnętrznej, relacji medialnych, komunikacji kryzysowej czy marketingu politycznego. Ma na koncie zrealizowanych kilka tysięcy godzin szkoleniowych i dydaktycznych. Prowadził i konsultował kilkadziesiąt kampanii wyborczych.

Autor programów studiów podyplomowych, w tym kierunku "Public relations i marketing w administracji publicznej". Gościnnie wykładał na kilkudziesięciu uczelniach w kraju. Autor książki „Rola rzeczników prasowych w komunikacji masowej” (Sosnowiec-Praga 2015).

Profesjonalne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi to podstawa funkcjonowania i element konieczny od osiągania sukcesów w każdej firmie, instytucji, organizacji i branży. Selekcja i dobór pracowników, komunikacja i zarządzanie zespołem, autoprezentacja, motywowanie i szkolenie – to umiejętności, które są dziś niezbędne każdemu menagerowi.Studia prowadzone przez praktyków znających i rozumiejących potrzeby rynkowe są szansą na szybkie zdobycie kluczowej wiedzy i umiejętności z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi. To propozycja dla tych, którzy w dobie ogromnej konkurencji rynkowej zainteresowani są najlepszymi wynikami.

Krystian Dudek

www.krystiandudek.pl

Program

Program studiów:

 • Psychologiczne aspekty zarządzania ludźmi
 • Prawne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi
 • Proces zarządzania zasobami ludzkimi
 • HR Biznes Partner rola i zadania w organizacji
 • Zarządzanie kulturą organizacji
 • Strategie planowania zasobów ludzkich
 • Skuteczne metody naboru (rekrutacja, selekcja, on bording)
 • Assessment Center i Development Center AC/DC
 • Ocena potencjału pracowników. Projektowanie ścieżek karier
 • Pozafinansowe metody motywacji
 • Organizacja procesu szkoleniowego
 • Mediacje i rozwiązywanie konfliktów w zespole (techniki wywierania wpływu)
 • Trening menedżerski (skuteczne kierowanie ludźmi, zarządzanie zespołami ludzkimi)
 • Komunikacja wewnętrzna w firmie i wewnętrzny PR
 • Zarządzanie sobą, zarządzanie czasem
 • Warsztaty współpracy i komunikacji interpersonalnej
 • Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
 • Coaching
 • Trening asertywności

Czas trwania studiów:
2 semestry; 170 godzin dydaktycznych.

Organizacja zajęć:
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (we wtorki), sporadycznie w inny dzień tygodnia w godzinach 16.30 - 20.30.

Warunki zaliczenia:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Kontakt:
tel.: 32 363-12-21
e-mail: podyplomowe@humanitas.edu.pl

ZAPISZ SIĘ

Opłaty

Atuty:

 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin dyplomowy)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)

W roku akademickim 2019/2020 kierunek realizowany jest w ramach projektu "Partnerstwo dla wiedzy".

Warianty płatności Płatność w 8
ratach
Płatność w 2
ratach
Cena
studiów
Cena regularna 425 zł 1 700 zł 3 400 zł
Cena dla uczestników projektu
"Partnerstwo dla wiedzy"
262,50 zł 1 050 zł 2 100 zł