Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

PRAWO I ADMINISTRACJA

Wszystkie kierunki studiów podyplomowych z zakresu Prawa i Administracji zostały objęte honorowym patronatem Prezydenta Miasta Sosnowca

Studia z zakresu prawa

Studia z zakresu mediacji

Studia z zakresu administracji

Studia z zakresu bezpieczeństwa