Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Aktualności

21/04/2018

Techniki przesłuchania FBI - wyjątkowa konferencja w WSH

W dniu 21 kwietnia 2018 r. w Wyższej Szkole Humanits odbyła się konferencja Skuteczna komunikacja kluczem do optymalizacji metod pozyskiwania informacji przez Policję. Celem wydarzenia było wskazanie kierunku wypracowania metod, które doprowadziłyby do efektu w postaci pozyskiwania przez Policję informacji o zagrożeniach. Podczas konferencji dyskusji poddano szczególnie metody stosowane podczas przesłuchań w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez Policję oraz inne służby, w szczególności możliwości stosowania technik i taktyk przesłuchania metodą FBI. Poruszone zostały zagadnienia wpływu na innych poprzez skuteczne komunikowanie się w sytuacjach kryzysowych. Konferencja zgromadziła kilkuset uczestników zainteresowanych problematyką pozyskiwania informacji. Moderatorem wydarzenia była prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka.

 

W wystąpieniu inauguracyjnym mł. insp. Irmina Gołębiewska, Z-ca Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji zaprezentowała temat współpracy międzynarodowej w wymiarze bezpieczeństwa policyjnych organów ścigania na przykładzie polskiej Policji.

 

Następnie mgr Maciej Borecki, pomysłodawca, współautor i instruktor kursu specjalistycznego Taktyka i Techniki Przesłuchań Metodą FBI wprowadzonego do szkół policyjnych oraz dr Paweł Tarnawski, jeden z najlepszych w Polsce znawców problematyki terroryzmu, współautor i instruktor kursu przesłuchań „metodami FBI” przedstawili wybrane taktyki i technik przesłuchania metodą FBI, włączając w swoje wystąpienie część szkoleniową.

 

Po przerwie glos zabrał insp. w st. spocz. Marek Szczepański, były negocjator policyjny, pomysłodawca projektu „Komunikacja taktyczna”, który przybliżył zebranym założenia nowego spojrzenia na stosowanie strategii informacyjnych w komunikowaniu się z jednostkami i zbiorowościami.

 

Tematyka informacji i prawidłowej komunikacji jako podstawowego narzędzia w zwalczaniu przestępczości była tematem wystąpienia kom. Jakuba Skrzypka, eksperta Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji.

 

Prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka, jedyna w Polsce biegła z lingwistyki kryminalistycznej, Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego Wyższej Szkoły Humanitas w temacie swojego wystąpienia zawarła pytanie Czy z treści zeznań świadka można wnioskować o skłonności do celowego deformowania odtwarzanych spostrzeżeń? I odpowiedziała na to pytanie twierdzą, uzasadniając, z jakich fragmentów wypowiedzi świadka można wnioskować o celowym deformowaniu odtwarzanych spostrzeżeń.

 

Konferencję zakończył prof. Vitalij Karpenko, wykładowca Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych we Lwowie, psycholog z prywatną praktyką, Trener NABU (Narodowe Biuro do walki z Korupcją), który zaprezentował uczestnikom rolę psychologa w przygotowaniu i pracy funkcjonariuszy operacyjno-śledczych.

 

Konferencję podsumowała prof. Jadwiga Stawnicka, która stwierdziła, iż informacja jest jednym z najdroższych towarów na świecie, a pozyskiwanie informacji, właściwa selekcja pozyskanych informacji i umiejętne jej wykorzystanie to złożony fenomen, który jest kluczem do sukcesu w procesie decyzyjnym i działaniowym.