Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Aktualności

28/11/2018

Wyróżnienie dla Centrum Kształcenia Służb Mundurowych

W dniu 12 listopada na deskach Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz utworzenia Terenowych Organów Administracji Wojskowej.

 

 

 

 

W uroczystej zbiórce uczestniczyli m.in. przedstawiciele kombatantów, kultury i nauki, przedstawiciele służb mundurowych i duchowieństwa, żołnierze jednostek wojskowych, żołnierze rezerwy i pracownicy korpusu służby cywilnej WKU.

 

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Będzinie ppłk Andrzej Kłuś w asyście posła na Sejm RP Waldemara Andzela wręczył odznaczenia państwowe i resortowe, a także statuetki i medaliony Wojskowej Komendy Uzupełnień w Będzinie. Wyższą Szkołę Humanitas reprezentował mgr Wacław Kubies – Kierownik Centrum Kształcenia Służb Mundurowych.

 

W dowód uznania współpracy a także propagowania patriotycznych postaw proobronnych wśród młodzieży Komendant WKU w Będzinie ppłk Andrzej Kłuś uhonorował mgr. Wacława Kubiesa – Kierownika Centrum Kształcenia Służb Mundurowych okolicznościowym medalionem. Takim samym medalionem została uhonorowana uczelnia - Wyższa Szkoła Humanitas.