Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Aktualności

28/03/2019

Sprawozdanie z V Seminarium Naukowego FONTES

W dniu 23 marca 2019 r. w murach Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu odbyło się kolejne, już piąte, seminarium Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” Oddział w Sosnowcu. Tym razem uczestnicy debatowali nad kwestiami związanymi z instytucjami pożyczkowymi. Tradycyjnie jednak przed przystąpieniem do merytorycznej części Pani Prezes dr Magdalena Gurdek wręczyła nowym członkom dyplomy członkowskie. Szalenie interesujący referat wprowadzający do dyskusji, na temat "Analiza instytucjonalna art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym i niektórych innych ustaw w zakresie dodania do ustawy o kredycie konsumenckim przepisu art. 33a. z perspektywy instytucji pożyczkowych" wygłosiła dr Katarzyna Kurzępa-Dedo, laureatka I miejsca ogólnopolskiego konkursu naukowego na prace badawcze „Wykładnia prawa jako pochodna rozumienia celu i sposobu działania – edycja 2016”, organizowanego przez Stowarzyszenie Badań Nad źródłami i Funkcjami Prawa „FONTES”. Referat ten, rzecz jasna, przygotowany został zgodnie z metodą badawczą przyjętą w Stowarzyszeniu „Fontes”. Spotkał się on z głębokim uznaniem słuchaczy i wywołał burzliwą dyskusję na temat wykładni przepisów i efektów ich stosowania, której nie było końca.

Na zakończenie Pani Prezes podziękowała prelegentce oraz wszystkim pozostałym uczestnikom seminarium, składając przy tym świąteczne  życzenia  wielkanocne  i  zapraszając  jednocześnie  na kolejne spotkanie, które odbędzie się 22 czerwca 2019 r.