Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Aktualności

06/09/2021

Dr Jarosław Rokicki otrzymał Laur Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

2 września w Teatrze Polskim w Bielsku Białej, odbyła się uroczysta Gala wręczenia Laurów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Jednym z nagrodzonych został wykładowca Wyższej Szkoły Humanitas dr Jarosław Rokicki.
Gala została zorganizowana z okazji jubileuszu 30-lecia istnienia Związku. W programie wydarzenia znalazła się sesja Zgromadzenia Ogólnego oraz spotkanie „Samorząd kiedyś i dziś”. Sam jubileusz odbył się pod hasłem „PRZESZŁOŚĆ - PRZYSZŁOŚĆ - SAMORZĄDNOŚĆ”.

Laury są szczególną formą docenienia wieloletniego zaangażowania w bieżącą działalność Śląskiego Związku Gmin i Powiatów:

Wśród wyróżnionych znaleźli się pracownicy samorządowi urzędów miast i gmin oraz starostw powiatowych, które wchodzą w skład Związku, instytucji różnego szczebla i organizacji oraz innych osób.

Jest to pierwsza edycja Laurów, wyróżnienie będzie przyznawane cyklicznie co 5 lat. Statuetki Laurów zostały wykonane przez artystów Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Lista Laureatów prezentuje się następująco:

1. Kategoria „Za zasługi dla samorządowej współpracy”:

 • Piotr Absalon;
 • Mariusz Dyka;
 • Bożena Herbuś;
 • Jarosław Rokicki;
 • Elżbieta Student;
 • Sylwia Uchnast-Gara.

2. Kategoria „Nagroda specjalna” - za zasługi dla samorządowej współpracy, zwłaszcza w ostatnich pięciu latach - osoby:

 • Jacek Krywult;
 • Zygmunt Frankiewicz;
 • Ferdynand Morski;
 • Andrzej Porawski.

3. Kategoria „Nagroda specjalna” - za zasługi dla samorządowej współpracy - instytucje:

 • Kijowski Oddział Regionalny Związku Miast Ukrainy;
 • Politechnika Śląska.

Sylwetka Laureata, wykładowcy Wyższej Szkoły Humanitas:


dr Jarosław Rokicki - doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Naczelnik zamówień publicznych w administracji samorządowej. Wykładowca akademicki, autor wielu artykułów o charakterze ekonomicznym i z zakresu polityki społecznej i zamówień publicznych. Współautor książki „Zamówienia Publiczne. Zarządzanie Organizacją, Ludźmi i Problemami”, "Zamówienia publiczne nie są trudne" i "System zamówień publicznych w Polsce". Występował jako pełnomocnik w wielu postępowaniach odwoławczych przed zespołami arbitrów i Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie.