Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Aktualności

20/07/2022

Rynek pracy docenia Absolwentów Humanitas

Czy wiecie Państwo, że absolwenci Wyższej Szkoły Humanitas podejmują pierwszą pracę już w przeciągu miesiąca od ukończenia studiów? Po studiach I stopnia na kierunku elektoradiologia 100% absolwentów znalazło zatrudnienie w przeciągu miesiąca, a po administracji I stopnia blisko 100%. W przypadku psychologii i zarządzania II stopnia w tak samo krótkim czasie pierwszą pracę znalazło ponad 90% absolwentów.

Skąd pochodzą te dane?

Zaprezentowaliśmy kilka danych pochodzących z systemu ELA. Czym jest innowacyjny system ELA?

Czym dokładnie jest narzędzie ELA i do czego służy?

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2016 roku w Ośrodku Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytucie Badawczym zdecydowało się, uruchomić System monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwenta – w skrócie ELA. System uznawany jest za najbardziej innowacyjne tego typu narzędzie w Europie i stanowi wiarygodne źródło informacji o pensjach absolwentów polskich uczelni. Jak podaje Ministerstwo „system pokazuje nie tylko, ile zarabia się po studiach, ale również jak szybko młodzi ludzie znajdują pracę czy w jakiej formie są zatrudniani. ELA analizuje dane z ponad 34 tys. kierunków studiów. Pozwala wyszukiwać informacje zarówno w ujęciu ogólnokrajowym, jak i w podziale na poszczególne uczelnie czy kierunki studiów”.

Link do strony z system ELA: https://ela.nauka.gov.pl/pl.

Jak przedstawiają się losy absolwentów Wyższej Szkoły Humanitas w oparciu o dane pozyskane z systemu ELA?

Poniżej prezentujemy dane dotyczące czasu poszukiwania pierwszej pracy, ryzyka bezrobocia, wskazujemy jak wielu absolwentów WSH pracowało już podczas studiów.

Czas poszukiwania pierwszej pracy przez absolwentów WSH:

  • Wszyscy absolwenci kierunku elektroradiologia (studia I stopnia) podjęli pracę w pierwszym miesiącu po ukończeniu studiów
  • 97.6% absolwentów kierunku administracja (studia I stopnia) znalazło pierwszą pracę w przeciągu miesiąca
  • 91.7% absolwentów kierunku psychologia (studia jednolite magisterskie) szukało pierwszej pracy przez okres krótszy niż miesiąc
  • 90.3 % absolwentów absolwentów kierunku zarządzanie (studia II stopnia)     podejmowało pracę w okresie krótszym niż miesiąc
  • 88.9% absolwentów kierunku administracja (studia II stopnia) również szukało pierwszej

pracy krócej niż miesiąc

  • 86.4% absolwentów kierunku zarządzanie (studia I stopnia) szukało pierwszej pracy (w oparciu o umowę o pracę) krócej niż miesiąc     
  • 82,6% absolwentów kierunku BHP (studia I stopnia) znalazło pracę w przeciągu miesiąca

Ryzyko bezrobocia wśród absolwentów WSH:

Ryzyko bezrobocia waha się od 0,7% w przypadku absolwentów kierunku administracja do 7,9% w przypadku absolwentów kierunku prawo. Średnie ryzyko bezrobocia dla kierunków prowadzonych w WSH ujętych w danych zawartych w systemie ELA wynosi 3,34%, co jest wartością znacznie niższą od stopy bezrobocia raportowanej przez GUS.

Specjaliści Ministerstwa podkreślają, że celem powstania narzędzia ELA jest przekazywanie sprawdzonych, aktualnych i wyczerpujących informacji o sytuacji absolwentów na rynku pracy. Głównym źródłem informacji w systemie są dane administracyjne pochodzące z dwóch źródeł:

  • systemu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – to dane m.in. o sytuacji zawodowej absolwentów: zatrudnieniu, bezrobociu, wynagrodzeniach,
  • systemu POL-on, czyli systemu informacji o szkolnictwie wyższym wspierającego pracę MNiSW, który zawiera informacje m.in. o wykształceniu absolwentów szkół wyższych.                   

Szacuje się, że do tej pory z systemu ELA skorzystało 1,8 mln absolwentów szkół wyższych, którzy pojawili się na rynku pracy. Wygenerowane raporty dotyczyły pracy i bezrobocia, wynagrodzenia, doświadczenia w pracy oraz zależności pomiędzy pracą a miejscem zamieszkania.

Wszystkich zainteresowanych systemem ELA, odsyłamy do artykułu: KLIKNIJ TUTAJ

i do strony: KLIKNIJ TUTAJ