Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Aktualności

24/10/2023

Jak senior z seniorem, czyli II Śląska Konferencja Senioralna

Mądrość przychodzi z wiekiem, a seniorzy mają ogromne doświadczenie, które jest nieocenione. Pisał już o tym Lewis Carroll określając wiek senioralny nie starością, a wiekiem zaawansowanym.  

W ubiegłym tygodniu, dokładnie 20 października 2023 roku, nasza uczelnia miała zaszczyt być częścią ważnego wydarzenia o znaczeniu regionalnym - II Śląskiej Konferencji Senioralnej. Wydarzenie to miało miejsce w Miejskim Domu Kultury w Łaziskach Górnych i zgromadziło około 300 uczestników, wśród których znaleźli się przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych, instytucji oświatowych, opiekuńczych oraz liderzy i aktywiści senioralni z całego regionu śląskiego. 

Celem konferencji było zwrócenie uwagi na kluczowe zagadnienie zdrowia psychicznego osób starszych. Prelegenci podkreślali, jak istotne jest dostarczanie seniorom usług medycznych, psychologicznych i rehabilitacyjnych najwyższej jakości, uwzględniając jednocześnie ich indywidualne potrzeby. Istotnym aspektem dyskusji były również metody zapobiegania i zwalczania problemów takich jak depresja, samotność czy izolacja. 

Akademia Humanitas z dumą wspiera takie inicjatywy, które przyczyniają się do podnoszenia jakości życia naszych seniorów oraz integracji społecznej, czego wyrazem są zajęcia i spotkania na Uniwersytecie Trzeciego WiekuProfesorMaria Zrałek reprezentująca AkademięHumanitas wygłosiła prelekcję pt. „Senior w rodzinie”.

Konferencja była doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, a także prezentacji najlepszych praktyk w obszarze wsparcia dla seniorów. Dzięki takim inicjatywom jesteśmy pewni, że możemy tworzyć lepszą przyszłość dla osób starszych w naszym regionie. 

Zdjęcia dostępne dzięki uprzejmości Centrum Aktywności Społecznej