Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Czas trwania praktyk

Wymiar czasu praktyk dla studentów którzy rozpoczęli studia przed 2018 rokiem

Kierunek studia stacjonarne studia niestacjonarne
Administracja I stopnia - 125 godzin
co najmniej 3 tygodnie
Administracja II stopnia - praktyki nieobowiązkowe
Bezpieczeństwo i higiena pracy - 150 godzin
co najmniej 4 tygodnie
Bezpieczeństwo narodowe - 125 godzin
co najmniej 3 tygodnie
Elektroradiologia -

co najmniej 6 tygodni 150 godzin realizowane w trzech etapach:
- 70 godzin diagnostyka obrazowa
- 30 godzin diagnostyka elektromedyczna
- 50 godzin radioterapia

Filologia angielska

Nauczycielska:
IV sem. - 120 godzin
co najmniej 3 tygodnie
V sem. - 120 godzin
co najmniej 3 tygodnie
VI sem. - 120 godzin
co najmniej 3 tygodnie

Tłumaczeniowa z elementami języka biznesu:
IV sem. - 120 godzin
co najmniej 3 tygodnie
V sem. - 120 godzin
co najmniej 3 tygodnie
VI sem. - 120 godzin
co najmniej 3 tygodnie

Nauczycielska:
IV sem. - 120 godzin
co najmniej 3 tygodnie
V sem. - 120 godzin
co najmniej 3 tygodnie
VI sem. - 120 godzin
co najmniej 3 tygodnie

Tłumaczeniowa z elementami języka biznesu:
IV sem. - 120 godzin
co najmniej 3 tygodnie
V sem. - 120 godzin
co najmniej 3 tygodnie
VI sem. - 120 godzin
co najmniej 3 tygodnie

Pedagogika I stopnia - Resocjalizacja z profilaktyką:
IV sem. - hospitacyjna - 30 godz. - 2 tygodnie
V sem. - asystencka - 60 godz. - 3 tygodnie
VI sem. - specjalizacyjna  - 60 godz. - 3 tygodnie

Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z terapią pedagogiczną:
V sem. - przedszkolna - 75 godz. - 3 tygodnie
VI sem. - szkolna - 75 godz. - 3 tygodnie
Pedagogika II stopnia -

Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z edukacją i rehabilitacją osób z niepełnosprawnością intelektualną:
II sem. - hospitacyjna - 30 godzin - 2 tygodnie
III sem. - asystencka - 30 godzin - 2 tygodnie
IV sem. - specjalizacyjna - 60 godzin - 3 tygodnie

Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z językiem angielskim:
III sem. - przedszkolna - 30 godzin - 2 tygodnie
IV sem. - szkolna - 30 godzin - 2 tygodnie

Prawo - 125 godzin
co najmniej 3 tygodnie
Psychologia 120 godzin
co najmniej 3 tygodnie
120 godzin
co najmniej 3 tygodnie
Zarządzanie I stopnia 125 godzin
co najmniej 3 tygodnie
125 godzin
co najmniej 3 tygodnie
Zarządzanie II stopnia - praktyki nieobowiązkowe

Wymiar czasu praktyk dla studentów którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2018/2019

Kierunek studia stacjonarne studia niestacjonarne
Administracja I stopnia - 125 godzin
co najmniej 3 tygodnie
Administracja II stopnia - praktyki nieobowiązkowe
Bezpieczeństwo i higiena pracy -

V sem. - 90 godzin
co najmniej 3 tygodnie
VI sem. - 90 godzin
co najmniej 3 tygodnie
VII sem. - 90 godzin
co najmniej 3 tygodnie

Bezpieczeństwo narodowe - IV sem. - 90 godzin
co najmniej 3 tygodnie
V sem. - 90 godzin
co najmniej 3 tygodnie
VI sem. - 90 godzin
co najmniej 3 tygodnie
Elektroradiologia -

IV sem. - 140 godzin - diagnostyka obrazowa
V sem. - 40 godzin - diagnostyka elektromedyczna
VI sem. - 90 godzin - radioterapia

Filologia angielska

 Nauczycielska:
IV sem. - 120 godzin
co najmniej 3 tygodnie
V sem. - 120 godzin
co najmniej 3 tygodnie
VI sem. - 120 godzin
co najmniej 3 tygodnie

Tłumaczeniowa z elementami języka biznesu:
IV sem. - 120 godzin
co najmniej 3 tygodnie
V sem. - 120 godzin
co najmniej 3 tygodnie
VI sem. - 120 godzin
co najmniej 3 tygodnie

Nauczycielska:
IV sem. - 120 godzin
co najmniej 3 tygodnie
V sem. - 120 godzin
co najmniej 3 tygodnie
VI sem. - 120 godzin
co najmniej 3 tygodnie

Tłumaczeniowa z elementami języka biznesu:
IV sem. - 120 godzin
co najmniej 3 tygodnie
V sem. - 120 godzin
co najmniej 3 tygodnie
VI sem. - 120 godzin
co najmniej 3 tygodnie

Pedagogika I stopnia - Resocjalizacja z profilaktyką:
IV sem. - hospitacyjna - 30 godz. - 2 tygodnie
V sem. - asystencka - 60 godz. - 3 tygodnie
VI sem. - specjalizacyjna  - 60 godz. - 3 tygodnie

Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z terapią pedagogiczną:
V sem. - przedszkolna - 75 godz. - 3 tygodnie
VI sem. - szkolna - 75 godz. - 3 tygodnie
Pedagogika II stopnia -

Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z edukacją i rehabilitacją osób z niepełnosprawnością intelektualną:
II sem. - hospitacyjna - 30 godzin - 2 tygodnie
III sem. - asystencka - 30 godzin - 2 tygodnie
IV sem. - specjalizacyjna - 60 godzin - 3 tygodnie

Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z językiem angielskim:
III sem. - przedszkolna - 30 godzin - 2 tygodnie
IV sem. - szkolna - 30 godzin - 2 tygodnie

Prawo - 125 godzin
co najmniej 3 tygodnie
Psychologia 120 godzin - sem. VIII 120 godzin - sem. VIII
Zarządzanie I stopnia 125 godzin
co najmniej 3 tygodnie
125 godzin
co najmniej 3 tygodnie
Zarządzanie II stopnia - praktyki nieobowiązkowe

Wymiar czasu praktyk dla studentów którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2019/2020

Kierunek studia stacjonarne studia niestacjonarne
Administracja I stopnia - 125 godzin
co najmniej 3 tygodnie
Administracja II stopnia - praktyki nieobowiązkowe
Bezpieczeństwo i higiena pracy -

V sem. - 180 godzin
co najmniej 6 tygodni
VI sem. - 180 godzin
co najmniej 6 tygodni
VII sem. - 180 godzin
co najmniej 6 tygodni

Bezpieczeństwo narodowe - IV sem. - 180 godzin
co najmniej 6 tygodni
V sem. - 180 godzin
co najmniej 6 tygodni
VI sem. - 180 godzin
co najmniej 6 tygodni
Elektroradiologia I stopnia -

IV sem. - 280 godzin - diagnostyka obrazowa
V sem. - 80 godzin - diagnostyka elektromedyczna
VI sem. - 180 godzin - radioterapia

Elektroradiologia II stopnia -

I sem. - 30 godzin - medycyna nuklearna
II sem. - 85 godzin - rentgenodiagnostyka
50 godzin - tomografia komputerowa
III sem. - 50 godzin - magnetyczny rezonans jądrowy
30 godzin - diagnostyka ultrasonograficzna
30 godzin - diagnostyka elektromedyczna

Filologia angielska I stopnia

Nauczycielska:
IV sem. - 180 godzin
co najmniej 6 tygodni
V sem. - 180 godzin
co najmniej 6 tygodni
VI sem. - 180 godzin
co najmniej 6 tygodni

Tłumaczeniowa z elementami języka biznesu:
IV sem. - 180 godzin
co najmniej 6 tygodni
V sem. - 180 godzin
co najmniej 6 tygodni
VI sem. - 180 godzin
co najmniej 6 tygodni

Nauczycielska:
IV sem. - 180 godzin
co najmniej 6 tygodni
V sem. - 180 godzin
co najmniej 6 tygodni
VI sem. - 180 godzin
co najmniej 6 tygodni

Tłumaczeniowa z elementami języka biznesu:
IV sem. - 180 godzin
co najmniej 6 tygodni
V sem. - 180 godzin
co najmniej 6 tygodni
VI sem. - 180 godzin
co najmniej 6 tygodni

Filologia angielska II stopnia

Wszystkie specjalności:

I sem. - 75 godzin co najmniej 3 tygodnie
II sem. - 100 godzin co najmniej 4 tygodnie
III sem. - 100 godzin co najmniej 4 tygodnie

Wszystkie specjalności:

I sem. - 75 godzin co najmniej 3 tygodnie
II sem. - 100 godzin co najmniej 4 tygodnie
III sem. - 100 godzin co najmniej 4 tygodnie

Pedagogika I stopnia - Resocjalizacja z profilaktyką:
IV sem. - hospitacyjna - 30 godz. - 2 tygodnie
V sem. - asystencka - 60 godz. - 3 tygodnie
VI sem. - specjalizacyjna  - 60 godz. - 3 tygodnie

Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z terapią pedagogiczną:
V sem. - przedszkolna - 75 godz. - 3 tygodnie
VI sem. - szkolna - 75 godz. - 3 tygodnie
Pedagogika II stopnia -

Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z edukacją i rehabilitacją osób z niepełnosprawnością intelektualną:
II sem. - hospitacyjna - 30 godzin - 2 tygodnie
III sem. - asystencka - 30 godzin - 2 tygodnie
IV sem. - specjalizacyjna - 60 godzin - 3 tygodnie

Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z językiem angielskim:
III sem. - przedszkolna - 30 godzin - 2 tygodnie
IV sem. - szkolna - 30 godzin - 2 tygodnie

Prawo - 125 godzin
co najmniej 3 tygodnie
Psychologia 150 godzin - sem. IV
150 godzin - sem. VI
150 godzin - sem. VIII
150 godzin - sem. X
150 godzin - sem. IV
150 godzin - sem. VI
150 godzin - sem. VIII
150 godzin - sem. X
Zarządzanie I stopnia 125 godzin
co najmniej 3 tygodnie
125 godzin
co najmniej 3 tygodnie
Zarządzanie II stopnia - praktyki nieobowiązkowe