Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Czas trwania praktyk

Wymiar czasu praktyk dla studentów którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2018/2019

Kierunek studia stacjonarne studia niestacjonarne
Administracja I stopnia - 125 godzin
co najmniej 3 tygodnie
Administracja II stopnia - praktyki nieobowiązkowe
Bezpieczeństwo i higiena pracy -

V sem. - 90 godzin
co najmniej 3 tygodnie
VI sem. - 90 godzin
co najmniej 3 tygodnie
VII sem. - 90 godzin
co najmniej 3 tygodnie

Bezpieczeństwo narodowe - IV sem. - 90 godzin
co najmniej 3 tygodnie
V sem. - 90 godzin
co najmniej 3 tygodnie
VI sem. - 90 godzin
co najmniej 3 tygodnie
Elektroradiologia -

IV sem. - 140 godzin - diagnostyka obrazowa
V sem. - 40 godzin - diagnostyka elektromedyczna
VI sem. - 90 godzin - radioterapia

Filologia w zakresie filologii angielskiej

 Nauczycielska:
IV sem. - 120 godzin
co najmniej 3 tygodnie
V sem. - 120 godzin
co najmniej 3 tygodnie
VI sem. - 120 godzin
co najmniej 3 tygodnie

Tłumaczeniowa z elementami języka biznesu:
IV sem. - 120 godzin
co najmniej 3 tygodnie
V sem. - 120 godzin
co najmniej 3 tygodnie
VI sem. - 120 godzin
co najmniej 3 tygodnie

Nauczycielska:
IV sem. - 120 godzin
co najmniej 3 tygodnie
V sem. - 120 godzin
co najmniej 3 tygodnie
VI sem. - 120 godzin
co najmniej 3 tygodnie

Tłumaczeniowa z elementami języka biznesu:
IV sem. - 120 godzin
co najmniej 3 tygodnie
V sem. - 120 godzin
co najmniej 3 tygodnie
VI sem. - 120 godzin
co najmniej 3 tygodnie

Pedagogika I stopnia - Resocjalizacja z profilaktyką:
IV sem. - hospitacyjna - 30 godz. - 2 tygodnie
V sem. - asystencka - 60 godz. - 3 tygodnie
VI sem. - specjalizacyjna  - 60 godz. - 3 tygodnie

Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z terapią pedagogiczną:
V sem. - przedszkolna - 75 godz. - 3 tygodnie
VI sem. - szkolna - 75 godz. - 3 tygodnie
Pedagogika II stopnia -

Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z edukacją i rehabilitacją osób z niepełnosprawnością intelektualną:
II sem. - hospitacyjna - 30 godzin - 2 tygodnie
III sem. - asystencka - 30 godzin - 2 tygodnie
IV sem. - specjalizacyjna - 60 godzin - 3 tygodnie

Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z językiem angielskim:
III sem. - przedszkolna - 30 godzin - 2 tygodnie
IV sem. - szkolna - 30 godzin - 2 tygodnie

Prawo - 125 godzin
co najmniej 3 tygodnie
Psychologia 120 godzin - sem. VIII 120 godzin - sem. VIII
Zarządzanie I stopnia 125 godzin
co najmniej 3 tygodnie
125 godzin
co najmniej 3 tygodnie
Zarządzanie II stopnia - praktyki nieobowiązkowe

Wymiar czasu praktyk dla studentów którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2019/2020

Kierunek

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

Administracja I stopnia

-

90 godzin

co najmniej 3 tygodnie

Administracja II stopnia

-

praktyki nieobowiązkowe

Bezpieczeństwo i higiena pracy

-

580 godzin
(4x 145 godzin
po co najmniej 6 tygodni przez 4 semestry)

Bezpieczeństwo narodowe

-

580 godzin

(po co najmniej 8 tygodni przez 3 semestry)

Elektroradiologia I stopnia

-

80 godzin (co najmniej 4 tygodnie) - diagnostyka elektromedyczna
280 godzin (co najmniej 12 tygodni) - diagnostyka obrazowa
180 godzin (co najmniej 8 tygodni) - radioterapia

Elektroradiologia II stopnia

-

30 godzin (co najmniej 1 tydzień) - medycyna nuklearna
85 godzin (co najmniej 4 tygodnie) - rentgenodiagnostyka
50 godzin (co najmniej 3 tygodnie) - tomografia komputerowa
50 godzin (co najmniej 3 tygodnie) - magnetyczny rezonans jądrowy
30 godzin (co najmniej 1 tydzień) - diagnostyka ultrasonograficzna
30 godzin (co najmniej 1 tydzień) - diagnostyka elektromedyczna

Filologia w zakresie filologii angielskiej I stopnia

-

Nauczycielska:
580 godzin (co najmniej 24 tygodnie) w tym 150 godzin praktyka dydaktyczna i 430 godzin praktyka językowa

Tłumaczeniowa z elementami języka biznesu:
580 godzin (4x 145 godzin
po co najmniej 6 tygodni przez
4 semestry)

Filologia w zakresie filologii angielskiej II stopnia

-

Wszystkie specjalności:

I sem. - 75 godzin co najmniej 4 tygodnie
II sem. - 100 godzin co najmniej 4 tygodnie
III sem. - 100 godzin co najmniej 4 tygodnie

Pedagogika I stopnia

-

Resocjalizacja z profilaktyką:
hospitacyjna - 30 godz. - 2 tygodnie
asystencka - 60 godz. - 3 tygodnie
specjalizacyjna  - 60 godz. - 3 tygodnie

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

30 godzin praktyka ogólnopedagogiczna
180 godzin praktyka wychowawczo-dydaktyczna nieciągła
30 godzin projekt edukacyjny w przedszkolu lub w klasach 1-3
30 godzin praktyka zawodowa ciągła w przedszkolu
30 godzin praktyka zawodowa ciągła w szkole podstawowej kasy 1-3

Stacjonarne od 7sem.
15 godzin placówka opiekuńczo-wychowawcza
15 godzin poradnia psychologiczno-pedagogiczna
30 godzin praca z dzieckiem z trudnościami edukacyjnymi
15 godzin nauczanie j. angielskiego w przedszkolu
15 godzin nauczanie j. angielskiego w szkole podstawowej w klasach 1-3

Prawo

-

125 godzin

co najmniej 3 tygodnie

Psychologia

600 godzin (4 x 150 godzin

po co najmniej 6 tygodni przez 4 semestry)

600 godzin (4 x 150 godzin
po co najmniej 6 tygodni przez 4 semestry)

Zarządzanie I stopnia

-

90 godzin

co najmniej 3 tygodnie

Zarządzanie II stopnia

-

praktyki nieobowiązkowe

 

Wymiar czasu praktyk dla studentów którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2020/2021

Kierunek

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

Administracja I stopnia

-

90 godzin (co najmniej 3 tygodnie)

Administracja II stopnia

-

praktyki nieobowiązkowe

Bezpieczeństwo i higiena pracy

-

 600 godzin (3x200 godzin po co najmniej 8 tygodni przez 3 semestry)

Bezpieczeństwo narodowe

-

 600 godzin (3x200 godzin po co najmniej 8 tygodni przez 3 semestry)

Elektroradiologia I stopnia

-

100 godzin (co najmniej 4 tygodnie) - diagnostyka elektromedyczna
300 godzin (co najmniej 12 tygodni) - diagnostyka obrazowa
 200 godzin (co najmniej 8 tygodni) - radioterapia

Elektroradiologia II stopnia

-

 30 godzin (co najmniej 1 tydzień) - medycyna nuklearna
 90 godzin (co najmniej 4 tygodnie) - rentgenodiagnostyka
 60 godzin (co najmniej 3 tygodnie) - tomografia komputerowa
 60 godzin (co najmniej 3 tygodnie) - magnetyczny rezonans jądrowy
 30 godzin (co najmniej 1 tydzień) - diagnostyka elektromedyczna
 30 godzin (co najmniej 1 tydzień) - diagnostyka ultrasonograficzna

Filologia w zakresie filologii angielskiej I stopnia

 600 godzin (3x200 godzin po co najmniej 8 tygodni przez 3 semestry)

 600 godzin (3x200 godzin po co najmniej 8 tygodni przez 3 semestry)

Filologia w zakresie filologii angielskiej II stopnia

-

1 sem. - 75 godzin (co najmniej 3 tygodnie)
2 sem. - 125 godzin (co najmniej 5 tygodni)
3 sem. - 100 godzin (co najmniej 4 tygodnie)

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

30 godzin praktyka ogólnopedagogiczna:
30 godzin praktyka wychowawczo-dydaktyczna nieciągła w przedszkolu
30 godzin praktyka wychowawczo-dydaktyczna nieciągła w szkole podstawowej klasy 1-3
30 godzin praktyka zawodowa ciągła w przedszkolu
15 godzin praktyka zawodowa ciągła nauczanie j. angielskiego w przedszkolu
30 godzin praktyka zawodowa ciągła w szkole podstawowej kasy 1-3
15 godzin prawktyka zawodowa ciągła nauczanie j. angielskiego w szkole podstawowej w klasach 1-3
30 godzin praktyka zawodowa ciągła w przedszkolu lub szkole (w klasach 1-3) o charakterze integracyjnej
30 godzin - projekt edukacyjny w przedszkolu lub w klasach 1 -3

Stacjonarne od 7sem.
15 godzin placówka ognisko pracy pozaszkolnej
15 godzin poradnia psychologiczno-pedagogiczna
30 godzin praca z dzieckiem z trudnościami edukacyjnymi
15 godzin nauczanie j. angielskiego w przedszkolu
15 godzin nauczanie j. angielskiego w szkole podstawowej w klasach 1-3

Prawo

-

125 godzin (co najmniej 3 tygodnie)

Psychologia

 600 godzin (4 x 150 godzin
po co najmniej 6 tygodni przez 4 semestry)

 600 godzin (4 x 150 godzin
po co najmniej 6 tygodni przez 4 semestry)

Zarządzanie I stopnia

-

90 godzin (co najmniej 3 tygodnie)

Zarządzanie II stopnia

-

praktyki nieobowiązkowe

 

Wymiar czasu praktyk dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/2022

Kierunek

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

Administracja I stopnia

-

90 godzin (co najmniej 3 tygodnie)

Administracja II stopnia

-

praktyki nieobowiązkowe

Bezpieczeństwo i higiena pracy

-

 720 godzin (3x240 godzin po co najmniej 8 tygodni przez 3 semestry)

Bezpieczeństwo narodowe

-

 720 godzin (3x240 godzin po co najmniej 8 tygodni przez 3 semestry)

Elektroradiologia I stopnia

-

160 godzin (co najmniej 6 tygodnie) - diagnostyka elektromedyczna
360 godzin (co najmniej 12 tygodni) - diagnostyka obrazowa
 200 godzin (co najmniej 6 tygodni) - radioterapia

Elektroradiologia II stopnia

-

 30 godzin (co najmniej 1 tydzień) - medycyna nuklearna
 90 godzin (co najmniej 3 tygodnie) - rentgenodiagnostyka
 80 godzin (co najmniej 3 tygodnie) - tomografia komputerowa
 90 godzin (co najmniej 3 tygodnie) - magnetyczny rezonans jądrowy
 30 godzin (co najmniej 1 tydzień) - diagnostyka elektromedyczna
 30 godzin (co najmniej 1 tydzień) - diagnostyka ultrasonograficzna

Filologia w zakresie filologii angielskiej I stopnia

 720 godzin (3x240 godzin po co najmniej 8 tygodni przez 3 semestry)

 720 godzin (3x240 godzin po co najmniej 8 tygodni przez 3 semestry)

Filologia w zakresie filologii angielskiej II stopnia

-

2 sem. - 110 godzin (co najmniej 4 tygodnie)
3 sem. - 120 godzin (co najmniej 4 tygodnie)
4 sem. - 120 godzin (co najmniej 4 tygodnie)

Informatyka

720 godzin(3x240 godzin po co najmniej 8 tygodni przez 3 semestry)

720 godzin (3x240 godzin po co najmniej 8 tygodni przez 3 semestry)

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

30 godzin praktyka ogólnopedagogiczna:
30 godzin praktyka wychowawczo-dydaktyczna nieciągła w przedszkolu
30 godzin praktyka wychowawczo-dydaktyczna nieciągła w szkole podstawowej klasy 1-3
30 godzin praktyka zawodowa ciągła w przedszkolu
15 godzin praktyka zawodowa ciągła nauczanie j. angielskiego w przedszkolu
30 godzin praktyka zawodowa ciągła w szkole podstawowej kasy 1-3
15 godzin prawktyka zawodowa ciągła nauczanie j. angielskiego w szkole podstawowej w klasach 1-3
30 godzin praktyka zawodowa ciągła w przedszkolu lub szkole (w klasach 1-3) o charakterze integracyjnej
30 godzin - projekt edukacyjny w przedszkolu lub w klasach 1 -3

Stacjonarne od 7sem.
15 godzin placówka ognisko pracy pozaszkolnej
15 godzin poradnia psychologiczno-pedagogiczna
30 godzin praca z dzieckiem z trudnościami edukacyjnymi
15 godzin nauczanie j. angielskiego w przedszkolu
15 godzin nauczanie j. angielskiego w szkole podstawowej w klasach 1-3

Prawo

-

125 godzin (co najmniej 3 tygodnie)

Psychologia

 720 godzin (4 x 180 godzin
po co najmniej 6 tygodni przez 4 semestry)

 720 godzin (4 x 180 godzin
po co najmniej 6 tygodni przez 4 semestry)

Zarządzanie I stopnia

-

90 godzin (co najmniej 3 tygodnie)

Zarządzanie II stopnia

-

praktyki nieobowiązkowe