Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Do pobrania

ADMINISTRACJA

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

ELEKTRORADIOLOGIA

FILOLOGIA ANGIELSKA

specjalność: nauczycielska

specjalność: translatoryczna

specjalność język techniczny i biznesu

PEDAGOGIKA

Instytucje oferujące praktyki dla studentów kierunku Pedagogika

specjalność: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne:

specjalność: Resocjalizacja z profilaktyką oraz Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza:

specjalność: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z językiem angielskim

specjalność: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne i edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną:

PRAWO

PSYCHOLOGIA

ZARZĄDZANIE