Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

GU w Bytomiu i Piekarach Śląskich

Listy rankingowe - II edycja Projektu

Zgłoszenie udziału w II edycji Projektu

Przed wysłaniem zgłoszenia udziału w II edycji Projektu przypadającej na rok szkolny 2021/2022, prosimy o zapoznanie się z Regulamiem Projektu >>

Początek rekrutacji: kwiecień 2021 r.
Koniec rekrutacji - 23 czerwca 2021 r. lub wyczerpanie limitu miejsc

Formularz zgłoszenia udziału w Projekcie online >>

 

Dokumentacja Uczestnika Projektu - edycja 2021/2022

Dokumenty dotyczą II edycji Projektu przypadającej na rok szkolny 2021/2022

Początek rekrutacji: kwiecień 2021 r.
Koniec rekrutacji - 23 czerwca 2021 r. lub wyczerpanie limitu miejsc

Dokumenty w postaci tradycyjnej (papierowej) będą wymagane po wydaniu pozytywnej decyzji dot. przyjęcia kandydata/kandydatki do udziału w Projekcie tj. po uzyskaniu statusu Uczestnika Projektu:

Zakładani uczestnicy Projektu - LICZBA MIEJSC

  • 288 dzieci z klas 1, 2, 3, 4, 5, 6 z Gmin Podregionu Bytomskiego:
  • kameralne grupy ok 8-osobowe
  • wsparcie osób z orzeczoną niepełnosprawnością

Informacje o Projekcie

Zapraszamy do zapoznania się z  informacjami nt. Projektu opublikowanymi przez
Dział Projektów UE Wyższej Szkoły Humanitas
KLIK TUTAJ >>