Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

GU w Godowie i Krzyżanowicach

Listy rankingowe - II edycja Projektu

GODÓW

Lista rankingowa uczniów zakwalifikowanych do udziału w II edycji Projektu >>

Lista rankingowa seniorów zakwalifikowanych do udziału w II edycji Projektu >>

 

KRZYŻANOWICE

Lista rankingowa uczniów zakwalifikowanych do udziału w II edycji Projektu >>

Lista rankingowa seniorów zakwalifikowanych do udziału w II edycji Projektu >>

 

 

Zgłoszenie udziału w II edycji Projektu

Przed wysłaniem zgłoszenia udziału w II edycji Projektu przypadającej na rok szkolny 2021/2022, prosimy o zapoznanie się z Regulamiem Projektu >>

Początek rekrutacji: kwiecień 2021 r.

Koniec rekrutacji - 23 czerwca 2021 r. lub wyczerpanie limitu miejsc                                                      Rekrytacja uzupełnuiająca- od 1 września 2021 do 20 wrezśnie 2021 r.

 

ELEKTRONICZNE FORMULARZE ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W PROJEKCIE

Formularz rekrutacyjny online dla UCZNIÓW >> REKRUTACJA ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA
Formularz rekrutacyjny online dla SENIORÓW >>

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W PROJEKCIE (wersja papierowa formularza online) - TYLKO DLA SENIORÓW

Karta w postaci pliku PDF, którą należy pobrać, wydrukować, wypełnić a następnie przesłać pocztą lub osobiście dostarczyć do Biura Projektu: Wyższa Szkoła Humanitas, ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec, z dopiskiem "Projekt GU - zgłoszenie udziału"

Pobierz i wydrukuj Kartę Zgłoszenia Udziału w Projekcie >> REKRUTACJA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

 

Dokumentacja Uczestnika Projektu - edycja 2021/2022

Dokumenty dotyczą II edycji Projektu przypadającej na rok szkolny 2021/2022

Początek rekrutacji: kwiecień 2021 r.
Koniec rekrutacji - 23 czerwca2021 r. lub wyczerpanie limitu miejsc

Dokumenty w postaci tradycyjnej (papierowej) będą wymagane po wydaniu pozytywnej decyzji dot. przyjęcia kandydata/kandydatki do udziału w Projekcie tj. po uzyskaniu statusu Uczestnika Projektu:

 • Deklaracja Uczestnictwa w Projekcie wraz z oświadczeniem dot. RODO - UCZNIOWIE >>
 • Deklaracja Uczestnictwa w Projekcie wraz z oświadczeniem dot. RODO - SENIORZY >>

Zakładani uczestnicy Projektu - LICZBA MIEJSC

 • 144 dzieci z klas 1, 2, 3, 4, 5, 6 z Gminy Godów:
  • w każdym roku 48 dzieci – jedna grupa warsztatowa z każdego rocznika
 • 144 dzieci z klas 1, 2, 3, 4, 5, 6 z Gminy Krzyżanowice:
  • w każdym roku 48 dzieci – jedna grupa warsztatowa z każdego rocznika
  • kameralne grupy ok 8-osobowe
 • wsparcie osób z orzeczoną niepełnosprawnością
 • 96 seniorów – w każdej edycji po 4 grupy 8-osobowe

Informacje o Projekcie

Zapraszamy do zapoznania się z  informacjami nt. Projektu opublikowanymi przez
Dział Projektów UE Wyższej Szkoły Humanitas
KLIK TUTAJ >>