Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Gorlice

Kierunki

REKRUTACJA 2018/2019

Wyższa Szkoła Humanitas proponuje specjalności studiów podyplomowych uwzględniające zmiany w podstawie programowej, skierowane głównie do absolwentów i studentów ostatnich lat kierunków pedagogicznych, nauczycieli, dyrektorów wszystkich typów szkół i placówek oraz do wszystkich zainteresowanych, pragnących podnosić swoje kwalifikacje zawodowe oraz pogłębiać posiadaną wiedzę.

Uwaga - studia rozpoczęte w roku akademickim 2018/2019, są ostatnimi prowadzonymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131.)

Oświatowe studia podyplomowe realizowane w Wyższej Szkole Humanitas w najwyższym stopniu zapewniają słuchaczom uzyskanie wysokich kwalifikacji wyróżniających ich na rynku pracy. W trakcie studiów słuchacze nie tylko poznają zasady organizacji procesu kształcenia w zgodzie z najnowszą wiedzą w zakresu nauk o edukacji, ale również nabywają praktycznych umiejętności projektowania sytuacji edukacyjnych z zastosowaniem najnowszych narzędzi informatycznych. Wszyscy nasi absolwenci uzyskują nowoczesną wiedzę na temat zarządzania procesem uczenia się uczniów z wykorzystaniem zalet aktywnej nauki w cyfrowym świecie. Są więc przygotowani do pracy w nowoczesnej szkole.

Tylko do końca września 2019 r. istnieje możliwość dopisania się do grupy.

Wyższa Szkoła Humanitas we współpracy z Niepublicznym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „Wena” prowadzi studia podyplomowe w Gorlicach na następujących kierunkach:

  • Bibliotekoznawstwo z informacją naukową
  • Biologia i geografia dla nauczycieli
  • Edukacja dla bezpieczeństwa i Wiedza o społeczeństwie
  • Informatyka i technika

Informacje na temat organizacji studiów oraz cen poszczególnych kierunków, jakie obowiązują w oddziale zamiejscowym w Gorlicach, znajdują się na stronie Ośrodka pod adresem:
http://www.wena.szkoleniazawodowe.com.pl/studia_podyplomowe,s-46.html

 

INFORMACJA W SPRAWIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 

Zgodnie z art. 68 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, od 1 października 2019 roku,  zmianie ulegną przepisy będące podstawą realizowania studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela.

Oferta studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Humanitas na rok akademicki 2019/2020 zostanie zaktualizowana i opublikowana wraz z rozpoczęciem rekrutacji na nowy rok akademicki. Studia podyplomowe rozpoczynające się w roku akademickim 2019/2020 będą realizowane zgodnie z nowymi przepisami prawa. Wraz z wejściem nowych przepisów dotyczących kształcenia nauczycieli zmianie ulegnie czas trwania studiów oraz ich cena.

Obecna rekrutacja prowadzona jest na rok akademicki 2018/2019 według powyższej listy kierunków.
Studia podyplomowe, rozpoczęte w roku akademickim 2018/2019 są prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, (Dz. U. z 2012r. poz. 131).

Tekst  nowego rozporządzenia:  http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1450/1

Rok akademicki 2018/2019 jest ostatnim rokiem, w którym prowadzona jest rekrutacja na studia podyplomowe na kierunku Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Zgodnie z przepisami nowej ustawy od roku akademickiego 2019/2020 nie będzie już możliwości rozpoczęcia studiów podyplomowych na tym kierunku: https://konstytucjadlanauki.gov.pl/studiujesz-pedagogike-przedszkolna-i-wczesnoszkolna-przeczytaj-te-informacje . Osoby zainteresowane zachęcamy do kontaktu z działem studiów podyplomowych.

 

Kontakt

Rekrutację na studia podyplomowe w Gorlicach prowadzi:
 Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Wena”
ul.Michalusa 1
38-320 Gorlice

www.wena.szkoleniazawodowe.com.pl

Kontakt w godzinach 7.00-15.00:
Marcin Kita
tel./fax: 18 534-63-63
e-mail: nodn.wena@onet.pl

Zajęcia odbywają się w siedzibie Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „Wena” w Gorlicach przy ul.Michalusa 4.

Formularz rejestracyjny online