Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały:
Oddziały:
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Gorlice

Kierunki

Wyższa Szkoła Humanitas we współpracy z Niepublicznym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „Wena” prowadzi studia podyplomowe w Gorlicach na następujących kierunkach:

  • Bibliotekoznawstwo z informacją naukową
  • Biologia i geografia dla nauczycieli
  • Edukacja dla bezpieczeństwa i Wiedza o społeczeństwie
  • Informatyka i technika

Informacje na temat organizacji studiów oraz cen poszczególnych kierunków, jakie obowiązują w oddziale zamiejscowym w Gorlicach, znajdują się na stronie Ośrodka pod adresem:
http://www.wena.szkoleniazawodowe.com.pl/studia_podyplomowe,s-46.html

 

Kontakt

Rekrutację na studia podyplomowe w Gorlicach prowadzi:
 Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Wena”
ul.Michalusa 1
38-320 Gorlice

www.wena.szkoleniazawodowe.com.pl

Kontakt w godzinach 7.00-15.00:
Marcin Kita
tel./fax: 18 534-63-63
e-mail: nodn.wena@onet.pl

Zajęcia odbywają się w siedzibie Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „Wena” w Gorlicach przy ul.Michalusa 4.

Formularz rejestracyjny online