Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Gorlice

Kierunki

KOMUNIKAT W SPRAWIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 

Zgodnie z art. 68 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, od 1 października 2019 roku,  zmianie ulegną przepisy będące podstawą realizowania studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela.

Oferta studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Humanitas na rok akademicki 2019/2020 zostanie zaktualizowana w chwili opublikowania nowego rozporządzenia w sprawie standardów kształcenia  przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Studia podyplomowe rozpoczynające się w roku akademickim 2019/2020 będą realizowane zgodnie z nowymi przepisami prawa.

Studia podyplomowe, które rozpoczęły się w roku akademickim 2018/2019 będą prowadzone na podstawie aktualnie obowiązujących standardów kształcenia nauczycieli.

Tekst projektu nowego rozporządzenia jest do pobrania na stronie Rządowego Centrum Legislacji:  https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321600. Wszystkie osoby, które złożą dokumenty na studia podyplomowe rozpoczynające się w roku akademickim 2019/2020, po ukazaniu się Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, zostaną poinformowane drogą mailową o szczegółowych zasadach rekrutacji na poszczególne kierunki studiów podyplomowych, w tym o dostosowaniu programu studiów do nowo obowiązujących standardów kształcenia nauczycieli.

Jednocześnie informujemy, że do końca czerwca 2019 r., trwa rekrutacja na ostatnią edycję studiów podyplomowych w roku akademickim 2018/2019 na kierunku Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Zgodnie z przepisami nowej ustawy od roku akademickiego 2019/2020 nie będzie już mozliwości rozpoczecia studiów podyplomowych na tym kierunku. Osoby zainteresowane zachęcamy do złożenia dokumentów rekrutacyjnych najpóźniej do 30 czerwca.

Wyższa Szkoła Humanitas we współpracy z Niepublicznym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „Wena” prowadzi studia podyplomowe w Gorlicach na następujących kierunkach:

  • Bibliotekoznawstwo z informacją naukową
  • Biologia i geografia dla nauczycieli
  • Edukacja dla bezpieczeństwa i Wiedza o społeczeństwie
  • Informatyka i technika

Informacje na temat organizacji studiów oraz cen poszczególnych kierunków, jakie obowiązują w oddziale zamiejscowym w Gorlicach, znajdują się na stronie Ośrodka pod adresem:
http://www.wena.szkoleniazawodowe.com.pl/studia_podyplomowe,s-46.html

 

Kontakt

Rekrutację na studia podyplomowe w Gorlicach prowadzi:
 Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Wena”
ul.Michalusa 1
38-320 Gorlice

www.wena.szkoleniazawodowe.com.pl

Kontakt w godzinach 7.00-15.00:
Marcin Kita
tel./fax: 18 534-63-63
e-mail: nodn.wena@onet.pl

Zajęcia odbywają się w siedzibie Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „Wena” w Gorlicach przy ul.Michalusa 4.

Formularz rejestracyjny online