Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Zamość

Kierunki

Wyższa Szkoła Humanitas proponuje specjalności studiów podyplomowych uwzględniające zmiany w podstawie programowej, skierowane głównie do absolwentów i studentów ostatnich lat kierunków pedagogicznych, nauczycieli, dyrektorów wszystkich typów szkół i placówek oraz do wszystkich zainteresowanych, pragnących podnosić swoje kwalifikacje zawodowe oraz pogłębiać posiadaną wiedzę.

Program studiów jest zgodny z nowym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

Wyższa Szkoła Humanitas we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „KURSOR”prowadzi studia podyplomowe i uzupełniające studia podyplomowe dla absolwentów kursów kwalifikacyjncych w Zamościu na następujących kierunkach:

Studia podyplomowe z zakresu kształcenia nauczycieli i pedagogiki specjalnej

 • Bibliotekoznawstwo z informacją naukową
 • Doradztwo zawodowe
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową - studia dla pedagogów specjlanych
 • Edukacja i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Edukacja i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną - studia dla pedagogów specjlanych
 • Edukacja i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością słuchową
 • Edukacja i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością słuchową-studia dla pedagogów specjalnych
 • Edukacja i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Edukacja i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - studia dla pedagogów specjalnych
 • Informatyka
 • Logopedia
 • Logopedia - studia dla pedagogów specjlanych
 • Nauczanie programowania w przedszkolu
 • Neurologopedia
 • Zarządzanie oświatą - menedżer placówki oświatowej
 • Pedagogika korekcyjna (Terapia pedagogiczna)
 • Pedagogika korekcyjna (Terapia pedagogiczna) - studia dla pedagogów specjalnych
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Pedagogika resocjalizacyjne - studia dla pedagogów specjalnych
 • Przygotowanie Pedagogiczne
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - studia dla pedagogów specjalnych

 

Informacje na temat organizacji studiów oraz cen poszczególnych kierunków, jakie obowiązują w oddziale zamiejscowym w Zamościu, znajdują się na stronie Ośrodka pod adresem:
http://www.kursor.edu.pl/studia-podyplomowe-pedagogiczne/

 

Kontakt

Rekrutację na studia podyplomowe w Zamościu prowadzi:

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „KURSOR” Oddział w Zamościu

ul. Partyzantów 9
22-400 Zamość
www.kursor.edu.pl

Kontakt w godzinach 8.00-16.00:

Monika Bondyra-Wróbel
tel.: 84 638-70-00
e-mail:  podyplomowe.zamosc@kursor.edu.pl

Zajęcia odbywaj się w:

  • WODN KURSOR - Oddział w Zamościu przy ul. Partyzantów 9
  • Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Peowiaków 30A
  • Bibliotece Pedagogicznej przy ul.Sienkiewicza 5

Formularz rejestracyjny online