Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Zamość

Kierunki

Akademia Humanitas proponuje specjalności studiów podyplomowych uwzględniające zmiany w podstawie programowej, skierowane głównie do absolwentów i studentów ostatnich lat kierunków pedagogicznych, nauczycieli, dyrektorów wszystkich typów szkół i placówek oraz do wszystkich zainteresowanych, pragnących podnosić swoje kwalifikacje zawodowe oraz pogłębiać posiadaną wiedzę.

Program studiów jest zgodny z nowym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

Akademia Humanitas we współpracy z Ośrodkiem Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR Sp. z o.o. prowadzi studia podyplomowe w Zamościu na następujących kierunkach:

Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela (studia kwalifikacyjne):

 • Przygotowanie pedagogiczne do nauczania pierwszego przedmiotu lub prowadzenia pierwszych zajęć
 • Przygotowanie pedagogiczne  do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa
 • Przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka obcego
 • Przygotowanie pedagogiczne do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych lub praktycznej nauki zawodu

Studia podyplomowe przygotowujące do nauczania kolejnego przedmiotu (studia kwalifikacyjne):

 • Bibliotekoznawstwo z informacją naukową
 • Doradztwo zawodowe
 • Informatyka

NOWOŚĆ W OFERCIE:

 • Biologia dla nauczycieli
 • Chemia  dla nauczycieli
 • Edukacja dla bezpieczeństwa  dla nauczycieli
 • Etyka  dla nauczycieli
 • Filozofia dla nauczycieli
 • Fizyka  dla nauczycieli
 • Geografia dla nauczycieli
 • Historia  dla nauczycieli
 • Język polski  dla nauczycieli
 • Matematyka  dla nauczycieli
 • Muzyka  dla nauczycieli
 • Plastyka  dla nauczycieli
 • Podstawy przedsiębiorczości  dla nauczycieli
 • Przyroda  dla nauczycieli
 • Technika  dla nauczycieli
 • Wczesne nauczanie języka angielskiego
 • Wiedza o społeczeństwie  dla nauczycieli
 • Wychowanie do życia w rodzinie dla nauczycieli
 • Wychowanie fizyczne  dla nauczycieli

Studia podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej dla nauczycieli (studia kwalifikacyjne):

 • Logopedia - studia kwalifikacyjne dla nauczycieli bez pedagogiki specjalnej
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) - studia kwalifikacyjne dla nauczycieli bez pedagogiki specjalnej
 • Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - studia kwalifikacyjne  dla nauczycieli bez pedagogiki specjalnej
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika) - studia kwalifikacyjne dla nauczycieli bez pedagogiki specjalnej
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika) - studia kwalifikacyjne dla nauczycieli bez pedagogiki specjalnej
 • Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) - studia kwalifikacyjne dla nauczycieli bez pedagogiki specjalnej
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - studia kwalifikacyjne dla nauczycieli bez pedagogiki specjalnej

Podyplomowe studia kwalifikacyjne z zakresu pedagogiki specjalnej dla nauczycieli pedagogów specjalnych (studia kwalifikacyjne):

 • Logopedia - studia kwalifikacyjne dla nauczycieli pedagogów specjalnych
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) - studia kwalifikacyjne dla nauczycieli pedagogów specjalnych
 • Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - studia kwalifikacyjne dla nauczycieli pedagogów specjalnych
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika) - studia kwalifikacyjne dla nauczycieli pedagogów specjalnych
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika) - studia kwalifikacyjne dla nauczycieli pedagogów specjalnych
 • Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) -  studia kwalifikacyjne dla nauczycieli pedagogów specjalnych
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka -  studia kwalifikacyjne dla nauczycieli pedagogów specjalnych

Podyplomowe studia inne:

 • Zarządzanie oświatą - menedżer placówki oświatowej
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

 

Informacje na temat organizacji studiów oraz cen poszczególnych kierunków, jakie obowiązują w oddziale zamiejscowym w Zamościu, znajdują się na stronie Ośrodka pod adresem:
http://www.kursor.edu.pl/studia-podyplomowe-pedagogiczne/

 

Kontakt

Rekrutację na studia podyplomowe w Zamościu prowadzi:

Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR Sp. z o.o.

Oddział w Zamościu

ul. Partyzantów 9
22-400 Zamość
www.kursor.edu.pl

Kontakt w godzinach 8.00-16.00:

Alicja Majder-Gita
tel.: 84 638-70-00
e-mail:  podyplomowe.zamosc@kursor.edu.pl

Zajęcia odbywaj się w:

  • WODN KURSOR - Oddział w Zamościu przy ul. Partyzantów 9
  • Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Peowiaków 30A
  • Bibliotece Pedagogicznej przy ul.Sienkiewicza 5

Formularz rejestracyjny online