Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Rzeszów

Kierunki

Akademia Humanitas proponuje specjalności studiów podyplomowych uwzględniające zmiany w podstawie programowej, skierowane głównie do absolwentów i studentów ostatnich lat kierunków pedagogicznych, nauczycieli, dyrektorów wszystkich typów szkół i placówek oraz do wszystkich zainteresowanych, pragnących podnosić swoje kwalifikacje zawodowe oraz pogłębiać posiadaną wiedzę.


Oświatowe studia podyplomowe realizowane w Akademii Humanitas w najwyższym stopniu zapewniają słuchaczom uzyskanie wysokich kwalifikacji wyróżniających ich na rynku pracy. W trakcie studiów słuchacze nie tylko poznają zasady organizacji procesu kształcenia w zgodzie z najnowszą wiedzą w zakresu nauk o edukacji, ale również nabywają praktycznych umiejętności projektowania sytuacji edukacyjnych z zastosowaniem najnowszych narzędzi informatycznych. Wszyscy nasi absolwenci uzyskują nowoczesną wiedzę na temat zarządzania procesem uczenia się uczniów z wykorzystaniem zalet aktywnej nauki w cyfrowym świecie. Są więc przygotowani do pracy w nowoczesnej szkole.

Akademia Humanitas przy współpracy z Centrum Usług Dydaktycznych Sp. z o.o. prowadzi studia podyplomowe w Rzeszowie na następujących kierunkach:

Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela (studia kwalifikacyjne):

 • Przygotowanie pedagogiczne do nauczania pierwszego przedmiotu lub prowadzenia pierwszych zajęć
 • Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa
 • Przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka obcego
 • Przygotowanie pedagogiczne do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych lub praktycznej nauki zawodu

Studia podyplomowe przygotowujące do nauczania kolejnego przedmiotu (studia kwalifikacyjne):

 • Bibliotekoznawstwo z informacją naukową
 • Doradztwo zawodowe
 • Informatyka

NOWOŚĆ W OFERCIE:

 • Biologia dla nauczycieli
 • Chemia  dla nauczycieli
 • Edukacja dla bezpieczeństwa  dla nauczycieli
 • Etyka  dla nauczycieli
 • Filozofia dla nauczycieli
 • Fizyka  dla nauczycieli
 • Geografia dla nauczycieli
 • Historia  dla nauczycieli
 • Język polski  dla nauczycieli
 • Matematyka  dla nauczycieli
 • Muzyka  dla nauczycieli
 • Plastyka  dla nauczycieli
 • Podstawy przedsiębiorczości  dla nauczycieli
 • Przyroda  dla nauczycieli
 • Technika  dla nauczycieli
 • Wczesne nauczanie języka angielskiego
 • Wiedza o społeczeństwie  dla nauczycieli
 • Wychowanie do życia w rodzinie dla nauczycieli
 • Wychowanie fizyczne  dla nauczycieli

Studia podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej dla nauczycieli (studia kwalifikacyjne):

 • Logopedia - studia kwalifikacyjne dla nauczycieli bez pedagogiki specjalnej
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) - studia kwalifikacyjne dla nauczycieli bez pedagogiki specjalnej
 • Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - studia kwalifikacyjne  dla nauczycieli bez pedagogiki specjalnej
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika) - studia kwalifikacyjne dla nauczycieli bez pedagogiki specjalnej
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika) - studia kwalifikacyjne dla nauczycieli bez pedagogiki specjalnej
 • Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) - studia kwalifikacyjne dla nauczycieli bez pedagogiki specjalnej
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - studia kwalifikacyjne dla nauczycieli bez pedagogiki specjalnej

Podyplomowe studia kwalifikacyjne z zakresu pedagogiki specjalnej dla nauczycieli pedagogów specjalnych (studia kwalifikacyjne):

 • Logopedia - studia kwalifikacyjne dla nauczycieli pedagogów specjalnych
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) - studia kwalifikacyjne dla nauczycieli pedagogów specjalnych
 • Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - studia kwalifikacyjne dla nauczycieli pedagogów specjalnych
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika) - studia kwalifikacyjne dla nauczycieli pedagogów specjalnych
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika) - studia kwalifikacyjne dla nauczycieli pedagogów specjalnych
 • Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) -  studia kwalifikacyjne dla nauczycieli pedagogów specjalnych
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka -  studia kwalifikacyjne dla nauczycieli pedagogów specjalnych

Podyplomowe studia inne:

 • Zarządzanie oświatą - menedżer placówki oświatowej
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Informacje na temat organizacji studiów oraz cen poszczególnych kierunków, jakie obowiązują w oddziale zamiejscowym w Rzeszowie, znajdują się na stronie Ośrodka pod adresem:
http://www.cud.rzeszow.pl/studia-podyplomowe

 

Kontakt

Rekrutację na studia podyplomowe w Rzeszowie prowadzi:
Centrum Usług Dydaktycznych Sp. z o. o.
ul. Franciszka Kotuli 3A
35-122 Rzeszów
www.cud.rzeszow.pl
e-mail: biuro@cud.rzeszow.pl

Kontakt w godzinach 8.00-15.00:
Kinga Drozd
tel.: 17 856-92-88
tel. kom.: 501-506-024
e-mail: kingad@cud.rzeszow.pl 

Zajęcia odbywają się w Szkole Podstawowej nr 31, ul.Pułaskiego 11 w Rzeszowie

Formularz rejestracyjny online