Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Rzeszów

Kierunki

KOMUNIKAT W SPRAWIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 

Zgodnie z art. 68 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, od 1 października 2019 roku,  zmianie ulegną przepisy będące podstawą realizowania studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela.

Oferta studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Humanitas na rok akademicki 2019/2020 zostanie zaktualizowana w chwili opublikowania nowego rozporządzenia w sprawie standardów kształcenia  przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Studia podyplomowe rozpoczynające się w roku akademickim 2019/2020 będą realizowane zgodnie z nowymi przepisami prawa.

Studia podyplomowe, które rozpoczęły się w roku akademickim 2018/2019 będą prowadzone na podstawie aktualnie obowiązujących standardów kształcenia nauczycieli.

Tekst projektu nowego rozporządzenia jest do pobrania na stronie Rządowego Centrum Legislacji:  https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321600. Wszystkie osoby, które złożą dokumenty na studia podyplomowe rozpoczynające się w roku akademickim 2019/2020, po ukazaniu się Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, zostaną poinformowane drogą mailową o szczegółowych zasadach rekrutacji na poszczególne kierunki studiów podyplomowych, w tym o dostosowaniu programu studiów do nowo obowiązujących standardów kształcenia nauczycieli.

Jednocześnie informujemy, że do końca czerwca 2019 r., trwa rekrutacja na ostatnią edycję studiów podyplomowych w roku akademickim 2018/2019 na kierunku Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Zgodnie z przepisami nowej ustawy od roku akademickiego 2019/2020 nie będzie już mozliwości rozpoczecia studiów podyplomowych na tym kierunku. Osoby zainteresowane zachęcamy do złożenia dokumentów rekrutacyjnych najpóźniej do 30 czerwca.

Wyższa Szkoła Humanitas przy współpracy z Centrum Usług Dydaktycznych Sp. z o.o. prowadzi studia podyplomowe w Rzeszowie na następujących kierunkach:

 • Andragogika
 • Arteterapia
 • Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
 • Biologia
 • Biologia i geografia dla nauczycieli
 • Chemia -NOWOŚĆ
 • Doradztwo zawodowe
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • Geografia
 • Logopedia
 • Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Organizacja i zarządzanie oświatą​
 • Pedagogika pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • Przygotowanie pedagogiczne (uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela)
 • Resocjalizacja i socjoterapia​​
 • Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu
 • Surdopedagogika
 • Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Tyflopedagogika
 • Wczesne nauczanie języka angielskiego
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Informacje na temat organizacji studiów oraz cen poszczególnych kierunków, jakie obowiązują w oddziale zamiejscowym w Rzeszowie, znajdują się na stronie Ośrodka pod adresem:
http://www.cud.rzeszow.pl/studia-podyplomowe

 

Kontakt

Rekrutację na studia podyplomowe w Rzeszowie prowadzi:
Centrum Usług Dydaktycznych Sp. z o. o.
ul. Franciszka Kotuli 3A
35-122 Rzeszów
www.cud.rzeszow.pl
e-mail: biuro@cud.rzeszow.pl

Kontakt w godzinach 8.00-15.00:
Kinga Drozd
tel.: 17 856-92-88
tel. kom.: 501-506-024
e-mail: kingad@cud.rzeszow.pl 

Zajęcia odbywają się w Szkole Podstawowej nr 31, ul.Pułaskiego 11 w Rzeszowie

Formularz rejestracyjny online