Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Rzeszów

Kierunki

Wyższa Szkoła Humanitas proponuje specjalności studiów podyplomowych uwzględniające zmiany w podstawie programowej, skierowane głównie do absolwentów i studentów ostatnich lat kierunków pedagogicznych, nauczycieli, dyrektorów wszystkich typów szkół i placówek oraz do wszystkich zainteresowanych, pragnących podnosić swoje kwalifikacje zawodowe oraz pogłębiać posiadaną wiedzę.


Oświatowe studia podyplomowe realizowane w Wyższej Szkole Humanitas w najwyższym stopniu zapewniają słuchaczom uzyskanie wysokich kwalifikacji wyróżniających ich na rynku pracy. W trakcie studiów słuchacze nie tylko poznają zasady organizacji procesu kształcenia w zgodzie z najnowszą wiedzą w zakresu nauk o edukacji, ale również nabywają praktycznych umiejętności projektowania sytuacji edukacyjnych z zastosowaniem najnowszych narzędzi informatycznych. Wszyscy nasi absolwenci uzyskują nowoczesną wiedzę na temat zarządzania procesem uczenia się uczniów z wykorzystaniem zalet aktywnej nauki w cyfrowym świecie. Są więc przygotowani do pracy w nowoczesnej szkole.

Wyższa Szkoła Humanitas przy współpracy z Centrum Usług Dydaktycznych Sp. z o.o. prowadzi studia podyplomowe w Rzeszowie na następujących kierunkach:

Studia z zakresu kształcenia nauczycieli

Studia z zakresu pedagogiki specjalnej

Informacje na temat organizacji studiów oraz cen poszczególnych kierunków, jakie obowiązują w oddziale zamiejscowym w Rzeszowie, znajdują się na stronie Ośrodka pod adresem:
http://www.cud.rzeszow.pl/studia-podyplomowe

 

Kontakt

Rekrutację na studia podyplomowe w Rzeszowie prowadzi:
Centrum Usług Dydaktycznych Sp. z o. o.
ul. Franciszka Kotuli 3A
35-122 Rzeszów
www.cud.rzeszow.pl
e-mail: biuro@cud.rzeszow.pl

Kontakt w godzinach 8.00-15.00:
Kinga Drozd
tel.: 17 856-92-88
tel. kom.: 501-506-024
e-mail: kingad@cud.rzeszow.pl 

Zajęcia odbywają się w Szkole Podstawowej nr 31, ul.Pułaskiego 11 w Rzeszowie

Formularz rejestracyjny online