Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Cieszyn

Kierunki

KOMUNIKAT W SPRAWIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 

Zgodnie z art. 68 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, od 1 października 2019 roku,  zmianie ulegną przepisy będące podstawą realizowania studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela.

Oferta studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Humanitas na rok akademicki 2019/2020 zostanie zaktualizowana w chwili opublikowania nowego rozporządzenia w sprawie standardów kształcenia  przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Studia podyplomowe rozpoczynające się w roku akademickim 2019/2020 będą realizowane zgodnie z nowymi przepisami prawa.

Studia podyplomowe, które rozpoczęły się w roku akademickim 2018/2019 będą prowadzone na podstawie aktualnie obowiązujących standardów kształcenia nauczycieli.

Tekst projektu nowego rozporządzenia jest do pobrania na stronie Rządowego Centrum Legislacji:  https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321600. Wszystkie osoby, które złożą dokumenty na studia podyplomowe rozpoczynające się w roku akademickim 2019/2020, po ukazaniu się Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, zostaną poinformowane drogą mailową o szczegółowych zasadach rekrutacji na poszczególne kierunki studiów podyplomowych, w tym o dostosowaniu programu studiów do nowo obowiązujących standardów kształcenia nauczycieli.

Jednocześnie informujemy, że do końca czerwca 2019 r., trwa rekrutacja na ostatnią edycję studiów podyplomowych w roku akademickim 2018/2019 na kierunku Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Zgodnie z przepisami nowej ustawy od roku akademickiego 2019/2020 nie będzie już mozliwości rozpoczecia studiów podyplomowych na tym kierunku. Osoby zainteresowane zachęcamy do złożenia dokumentów rekrutacyjnych najpóźniej do 30 czerwca.

Wyższa Szkoła Humanitas we współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Zawodowego prowadzi studia podyplomowe w Cieszynie na następujących kierunkach:

 • Arteterapia
 • Bibliotekoznawstwo z informacją naukowa
 • Doradztwo zawodowe
 • Logopedia
 • Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Organizacja i zarządzanie oświatą​
 • Przygotowanie pedagogiczne - (dla osób nieposiadających kwalifikacji pedagogicznych uprawniających do wykonywania zawodu nauczyciela)
 • Resocjalizacja i socjoterapia​
 • Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
 • Surdopedagogika
 • Surdopedagogika i Tyflopedagogika (dwa kierunki w 3 semestry)
 • Terapia pedagogiczna z elementami rewalidacji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Tyflopedagogika
 • Wychowanie do życia w rodzinie
 • Wczesne nauczanie języka angielskiego

Informacje dotyczące organizacji studiów oraz cen poszczególnych kierunków, obowiązujących w oddziale zamiejscowym w Cieszynie, znajdują się na stronie Ośrodka.

 

Kontakt

Rekrutację na studia podyplomowe w Cieszynie prowadzi:

Centrum Studiów Podyplomowych INNOWACJE

Adres:

ul. ks. Świeżego 8
43-400 Cieszyn
e-mail: info@innowacje.edu.pl

www: www.innowacje.edu.pl

tel.: 505 981 381

Kontakt w godzinach 8.30-16.30:
Agnieszka Przybyła -kierownik studiów podyplomowych
e-mail: info@innowacje.edu.pl

telefon: 505 981 381

Zajęcia odbywają się w siedzibie Centrum Studiów Podyplomowych przy ul. Świeżego 8 w Cieszynie.

Formularz rejestracyjny online