Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Cieszyn

Kierunki

Wyższa Szkoła Humanitas proponuje specjalności studiów podyplomowych uwzględniające zmiany w podstawie programowej, skierowane głównie do absolwentów i studentów ostatnich lat kierunków pedagogicznych, nauczycieli, dyrektorów wszystkich typów szkół i placówek oraz do wszystkich zainteresowanych, pragnących podnosić swoje kwalifikacje zawodowe oraz pogłębiać posiadaną wiedzę.

Oświatowe studia podyplomowe realizowane w Wyższej Szkole Humanitas w najwyższym stopniu zapewniają słuchaczom uzyskanie wysokich kwalifikacji wyróżniających ich na rynku pracy. W trakcie studiów słuchacze nie tylko poznają zasady organizacji procesu kształcenia w zgodzie z najnowszą wiedzą w zakresu nauk o edukacji, ale również nabywają praktycznych umiejętności projektowania sytuacji edukacyjnych z zastosowaniem najnowszych narzędzi informatycznych. Wszyscy nasi absolwenci uzyskują nowoczesną wiedzę na temat zarządzania procesem uczenia się uczniów z wykorzystaniem zalet aktywnej nauki w cyfrowym świecie. Są więc przygotowani do pracy w nowoczesnej szkole.

Program studiów jest zgodny z nowym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

Wyższa Szkoła Humanitas we współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Zawodowego prowadzi studia podyplomowe w Cieszynie na następujących kierunkach:

Studia podyplomowe z zakresu kształcenia nauczycieli i pedagogiki specjalnej

  • Edukacja i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną - studia dla pedagogów specjalnych
  • Edukacja i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
  • Edukacja i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - studia dla pedagogów specjalnych
  • Edukacja i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
  • Pedagogika korekcyjna (Terapia pedagogiczna)
  • Pedagogika korekcyjna (Terapia pedagogiczna) - studia dla pedagogów specjalnych
  • Przygotowanie Pedagogiczne
  • Zarządzanie oświatą - menadżer placówki oświatowej

Informacje dotyczące organizacji studiów oraz cen poszczególnych kierunków, obowiązujących w oddziale zamiejscowym w Cieszynie, znajdują się na stronie Ośrodka.

 

Kontakt

Rekrutację na studia podyplomowe w Cieszynie prowadzi:

Centrum Studiów Podyplomowych INNOWACJE

Adres:

ul. ks. Świeżego 8
43-400 Cieszyn
e-mail: info@innowacje.edu.pl

www: www.innowacje.edu.pl

tel.: 505 981 381

Kontakt w godzinach 8.30-16.30:
Agnieszka Przybyła -kierownik studiów podyplomowych
e-mail: info@innowacje.edu.pl

telefon: 505 981 381

Zajęcia odbywają się w siedzibie Centrum Studiów Podyplomowych przy ul. Świeżego 8 w Cieszynie.

Formularz rejestracyjny online