Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały:
Oddziały:
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Cieszyn

Kierunki

Wyższa Szkoła Humanitas we współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Zawodowego prowadzi studia podyplomowe w Cieszynie na następujących kierunkach:

 • Arteterapia
 • Bibliotekoznawstwo z informacją naukowa
 • Doradztwo zawodowe
 • Logopedia
 • Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Organizacja i zarządzanie oświatą​
 • Przygotowanie pedagogiczne - (dla osób nieposiadających kwalifikacji pedagogicznych uprawniających do wykonywania zawodu nauczyciela)
 • Resocjalizacja i socjoterapia​
 • Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
 • Surdopedagogika
 • Surdopedagogika i Tyflopedagogika (dwa kierunki w 3 semestry)
 • Terapia pedagogiczna z elementami rewalidacji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Tyflopedagogika
 • Wychowanie do życia w rodzinie
 • Wczesne nauczanie języka angielskiego

Informacje dotyczące organizacji studiów oraz cen poszczególnych kierunków, obowiązujących w oddziale zamiejscowym w Cieszynie, znajdują się na stronie Ośrodka.

 

Kontakt

Rekrutację na studia podyplomowe w Cieszynie prowadzi:

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego
ul. Świeżego 8
43-400 Cieszyn
www.odz.edu.pl

Kontakt w godzinach 8.30-16.30:
Agnieszka Przybyła
tel.: 33 858-26-02
e-mail: sekretariat@odz.edu.pl

Zajęcia odbywają się w siedzibie Ośrodka Doskonalenia Zawodowego przy ul. Świeżego 8 w Cieszynie.

Formularz rejestracyjny online