Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały:
Oddziały:
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Poznań

Kierunki

Wyższa Szkoła Humanitas we współpracy z Niepublicznym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli Behaviour działającym przy Pracowni Psychologiczno Pedagogicznej Behaviour prowadzi studia podyplomowe w Poznaniu na następujących kierunkach:

Studia podyplomowe

 • Administracja publiczna
 • Dietetyka i poradnictwo żywieniowe
 • Kadry i płace
 • Kosmetologia pielęgnacyjna
 • Prawo finansowe i rachunkowość budżetowa w administracji publicznej
 • Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą
 • SPA & Wellness
 • Stylizacja i wizaż

Studia podyplomowe pedagogiczne

 • Arteterapia
 • Diagnoza i terapia psychopedagogiczna
 • Doradztwo zawodowe
 • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • Informatyka i technologia informacyjna
 • Logo​pedia
 • Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Organizacja i zarządzanie oświatą
 • Pedagogika pracy opiekuńczo – wychowawczej
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Resocjalizacja i socjoterapia
 • Rewalidacja i edukacja osób z autyzmem
 • Surdopedagogika
 • Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Informacje na temat organizacji studiów oraz cen poszczególnych kierunków, jakie obowiązują w oddziale zamiejscowym w Poznaniu, znajdują się na stronie Ośrodka pod adresem:http://studia.pracowniabehaviour.pl/

 

Kontakt

Rekrutację na studia podyplomowe w Poznaniu prowadzi:

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Behaviour 
działający przy Pracowni Psychologiczno Pedagogicznej Behaviour 
ul. Kochanowskiego 22/6
60-846 Poznań
www.studia.pracowniabehaviour.pl

Kontakt w godzinach 8:00- 18:00
Mariola Ejzenchart - Wojkiewicz
tel.: 502-552-418
e-mail: ppp@pracowniabehaviour.pl

Formularz rejestracyjny online