Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Poznań

Kierunki

KOMUNIKAT W SPRAWIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 

Zgodnie z art. 68 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, od 1 października 2019 roku,  zmianie ulegną przepisy będące podstawą realizowania studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela.

Oferta studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Humanitas na rok akademicki 2019/2020 zostanie zaktualizowana w chwili opublikowania nowego rozporządzenia w sprawie standardów kształcenia  przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Studia podyplomowe rozpoczynające się w roku akademickim 2019/2020 będą realizowane zgodnie z nowymi przepisami prawa.

Studia podyplomowe, które rozpoczęły się w roku akademickim 2018/2019 będą prowadzone na podstawie aktualnie obowiązujących standardów kształcenia nauczycieli.

Tekst projektu nowego rozporządzenia jest do pobrania na stronie Rządowego Centrum Legislacji:  https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321600. Wszystkie osoby, które złożą dokumenty na studia podyplomowe rozpoczynające się w roku akademickim 2019/2020, po ukazaniu się Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, zostaną poinformowane drogą mailową o szczegółowych zasadach rekrutacji na poszczególne kierunki studiów podyplomowych, w tym o dostosowaniu programu studiów do nowo obowiązujących standardów kształcenia nauczycieli.

Jednocześnie informujemy, że do końca czerwca 2019 r., trwa rekrutacja na ostatnią edycję studiów podyplomowych w roku akademickim 2018/2019 na kierunku Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Zgodnie z przepisami nowej ustawy od roku akademickiego 2019/2020 nie będzie już mozliwości rozpoczecia studiów podyplomowych na tym kierunku. Osoby zainteresowane zachęcamy do złożenia dokumentów rekrutacyjnych najpóźniej do 30 czerwca.

Wyższa Szkoła Humanitas we współpracy z Niepublicznym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli Behaviour działającym przy Pracowni Psychologiczno Pedagogicznej Behaviour prowadzi studia podyplomowe w Poznaniu na następujących kierunkach:

Studia podyplomowe

 • Administracja publiczna
 • Dietetyka i poradnictwo żywieniowe
 • Kadry i płace
 • Kosmetologia pielęgnacyjna
 • Prawo finansowe i rachunkowość budżetowa w administracji publicznej
 • Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą
 • SPA & Wellness
 • Stylizacja i wizaż

Studia podyplomowe pedagogiczne

 • Arteterapia
 • Diagnoza i terapia psychopedagogiczna
 • Doradztwo zawodowe
 • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • Informatyka i technologia informacyjna
 • Logo​pedia
 • Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Organizacja i zarządzanie oświatą
 • Pedagogika pracy opiekuńczo – wychowawczej
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Resocjalizacja i socjoterapia
 • Rewalidacja i edukacja osób z autyzmem
 • Surdopedagogika
 • Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Informacje na temat organizacji studiów oraz cen poszczególnych kierunków, jakie obowiązują w oddziale zamiejscowym w Poznaniu, znajdują się na stronie Ośrodka pod adresem:http://studia.pracowniabehaviour.pl/

 

Kontakt

Rekrutację na studia podyplomowe w Poznaniu prowadzi:

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Behaviour 
działający przy Pracowni Psychologiczno Pedagogicznej Behaviour 
ul. Kochanowskiego 22/6
60-846 Poznań
www.studia.pracowniabehaviour.pl

Kontakt w godzinach 8:00- 18:00
Mariola Ejzenchart - Wojkiewicz
tel.: 502-552-418
e-mail: ppp@pracowniabehaviour.pl

Formularz rejestracyjny online