Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Kraków

Kierunki

KOMUNIKAT W SPRAWIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 

Zgodnie z art. 68 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, od 1 października 2019 roku,  zmianie ulegną przepisy będące podstawą realizowania studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela.

Oferta studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Humanitas na rok akademicki 2019/2020 zostanie zaktualizowana w chwili opublikowania nowego rozporządzenia w sprawie standardów kształcenia  przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Studia podyplomowe rozpoczynające się w roku akademickim 2019/2020 będą realizowane zgodnie z nowymi przepisami prawa.

Studia podyplomowe, które rozpoczęły się w roku akademickim 2018/2019 będą prowadzone na podstawie aktualnie obowiązujących standardów kształcenia nauczycieli.

Tekst projektu nowego rozporządzenia jest do pobrania na stronie Rządowego Centrum Legislacji:  https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321600. Wszystkie osoby, które złożą dokumenty na studia podyplomowe rozpoczynające się w roku akademickim 2019/2020, po ukazaniu się Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, zostaną poinformowane drogą mailową o szczegółowych zasadach rekrutacji na poszczególne kierunki studiów podyplomowych, w tym o dostosowaniu programu studiów do nowo obowiązujących standardów kształcenia nauczycieli.

Jednocześnie informujemy, że do końca czerwca 2019 r., trwa rekrutacja na ostatnią edycję studiów podyplomowych w roku akademickim 2018/2019 na kierunku Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Zgodnie z przepisami nowej ustawy od roku akademickiego 2019/2020 nie będzie już mozliwości rozpoczecia studiów podyplomowych na tym kierunku. Osoby zainteresowane zachęcamy do złożenia dokumentów rekrutacyjnych najpóźniej do 30 czerwca.

Wyższa Szkoła Humanitas we współpracy z „CENTRUM IB” Sp. z o.o. prowadzi studia podyplomowe w Krakowie na następujących kierunkach:

Studia z zakresu pedagogiki

 • Bibliotekoznawstwo z informacją naukową
 • Biologia
 • Biologia i geografia dla nauczycieli
 • Edukacja dla bezpieczeństwa i Wiedza o społeczeństwie
 • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • Geografia
 • Historia
 • Informatyka
 • Logopedia
 • Neurodydaktyka z elementami tutoringu i mentoringu
 • Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Organizacja i zarządzanie oświatą
 • Pedagogika pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • Plastyka i historia sztuki
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
 • Resocjalizacja i socjoterapia
 • Terapia pedagogiczna z elementami rewalidacji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Tyflopedagogika
 • Wczesne nauczanie języka angielskiego
 • Wychowanie fizyczne

Studia z zakresu zarządzania

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Certyfikowany Coach

Informacje na temat organizacji studiów oraz cen poszczególnych kierunków, jakie obowiązują w oddziale zamiejscowym w Krakowie, znajdują się na stronie Ośrodka pod adresem:
http://ibc.edu.pl/

Kontakt

Rekrutację na studia podyplomowe w Krakowie prowadzi:
 „CENTRUM IB” Sp. z o.o.
ul. Św. Filipa 7/8
31-150 Kraków
www.ibc.edu.pl

Kontakt w godzinach 8.00-16.00:
tel. kom.: 608-102-228
tel.: 12 634-32-50, tel./fax: 12 632 80 75
e-mail: ibc@ibcentrum.pl

Zajęcia odbywają się w siedzibie Ośrodka "Centrum IB" przy ul. Św. Filipa 7/8 w Krakowie.

Formularz rejestracyjny online