Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Kraków

Kierunki

Akademia Humanitas proponuje specjalności studiów podyplomowych uwzględniające zmiany w podstawie programowej, skierowane głównie do absolwentów i studentów ostatnich lat kierunków pedagogicznych, nauczycieli, dyrektorów wszystkich typów szkół i placówek oraz do wszystkich zainteresowanych, pragnących podnosić swoje kwalifikacje zawodowe oraz pogłębiać posiadaną wiedzę.

Oświatowe studia podyplomowe realizowane w Akademii Humanitas w najwyższym stopniu zapewniają uczestnikom uzyskanie wysokich kwalifikacji wyróżniających ich na rynku pracy. W trakcie studiów uczestnicy nie tylko poznają zasady organizacji procesu kształcenia w zgodzie z najnowszą wiedzą w zakresu nauk o edukacji, ale również nabywają praktycznych umiejętności projektowania sytuacji edukacyjnych z zastosowaniem najnowszych narzędzi informatycznych. Wszyscy nasi absolwenci uzyskują nowoczesną wiedzę na temat zarządzania procesem uczenia się uczniów z wykorzystaniem zalet aktywnej nauki w cyfrowym świecie. Są więc przygotowani do pracy w nowoczesnej szkole.

Program studiów jest zgodny z nowym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

Akademia Humanitas we współpracy z „CENTRUM IB” Sp. z o.o. prowadzi studia podyplomowe w Krakowie na następujących kierunkach:

Studia z zakresu pedagogiki

 • Arteterapia
 • Bibliotekoznawstwo z informacją naukową
 • Doradztwo zawodowe
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Edukacja i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną - studia dla pedagogów specjalnych
 • Informatyka
 • Logopedia - studia dla pedagogów specjalnych
 • Logopedia
 • Organizacja i zarządzanie oświatą
 • Pedagogika korekcyjna (Terapia pedagogiczna)
 • Pedagogika korekcyjna (Terapia pedagogiczna) - studia dla pedagogów specjalnych
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Przygotowanie pedagogiczne

Studia z zakresu zarządzania

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Certyfikowany Coach

Informacje na temat organizacji studiów oraz cen poszczególnych kierunków, jakie obowiązują w oddziale zamiejscowym w Krakowie, znajdują się na stronie Ośrodka pod adresem:
http://ibc.edu.pl/

Kontakt

Rekrutację na studia podyplomowe w Krakowie prowadzi:
 „CENTRUM IB” Sp. z o.o.
ul. Św. Filipa 7/8
31-150 Kraków
www.ibc.edu.pl

Kontakt w godzinach 8.00-16.00:
tel. kom.: 608-102-228
tel.: 12 634-32-50, tel./fax: 12 632 80 75
e-mail: ibc@ibcentrum.pl

Zajęcia odbywają się w siedzibie Ośrodka "Centrum IB" przy ul. Św. Filipa 7/8 w Krakowie.

Formularz rejestracyjny online