Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Tarnobrzeg

Kierunki

Wyższa Szkoła Humanitas we współpracy z Profesjonalną Szkołą Biznesu prowadzi studia podyplomowe w Tarnobrzegu na następujących kierunkach:

Studia podyplomowe

 • Administracja publiczna
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Prawo finansowe i rachunkowość budżetowa w administracji publicznej
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

Studia podyplomowe pedagogiczne

 • Andragogika
 • Arteterapia
 • Choreoterapia
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Resocjalizacja i socjoterapia
 • Wczesne nauczanie języka angielskiego

Informacje na temat organizacji studiów oraz cen poszczególnych kierunków, jakie obowiązują w oddziale zamiejscowym w Tarnobrzegu, znajdują się na stronie Ośrodka pod adresem: www.psb.tarnobrzeg.pl

Kontakt

Rekrutację na studia podyplomowe w Tarnobrzegu prowadzi:

Profesjonalna Szkoła Biznesu w Tarnobrzegu
ul. Wyspiańskiego 12 parter p. Nr 17 sekretariat
39-400 Tarnobrzeg
Adres strony internetowej: www.psb.tarnobrzeg.pl

Kontakt w godzinach 9.00-16.00

tel.: 158-232-635
e-mail:  sekretariat@psb.tarnobrzeg.pl

Zajęcia odbywaj się w: Tarnobrzeg ul. Wyspiańskiego 12

Formularz rejestracyjny online