Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Sztuczna inteligencja w biznesie

W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

ZADZWOŃ TERAZ lub FORMULARZ KONTAKTOWY

O kierunku

Partner merytoryczny:

CEL STUDIÓW:

Celem studiów podyplomowych „Sztuczna Inteligencja w Biznesie” jest wyposażenie słuchaczy w praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu implementacji technologii sztucznej inteligencji (AI) w różnych aspektach działalności biznesowej. Program ma na celu przygotowanie specjalistów zdolnych do analizy danych, automatyzacji procesów oraz optymalizacji decyzji biznesowych przy użyciu nowoczesnych narzędzi AI. 

Ukończenie tego kierunku pozwala na zdobycie zaawansowanych umiejętności w zakresie stosowania AI, co przekłada się na możliwość przeprowadzania skutecznych transformacji cyfrowych w organizacjach. Absolwenci będą mogli nie tylko efektywnie zarządzać projektami związanymi z AI, ale również analizować i interpretować dane w sposób, który przyniesie realne korzyści biznesowe. 

ADRESACI: 

Studia przeznaczone są dla: 

 • Menedżerów i Kierowników: osób zarządzających zespołami, projektami lub firmami, które chcą wdrożyć AI w swoich organizacjach. Program jest skierowany do menedżerów różnych szczebli, którzy chcą zrozumieć potencjał AI i wykorzystać go do zwiększenia efektywności i konkurencyjności swojej firmy. 
 • Specjalistów HR: pracowników działów HR, którzy chcą wykorzystać AI do automatyzacji procesów rekrutacyjnych i rozwoju talentów. Uczestnicy dowiedzą się, jak używać narzędzi AI do selekcji kandydatów, oceny pracowników oraz planowania ścieżek rozwoju. 
 • Marketerówi Specjalistów Sprzedaży: osób pracujących w marketingu  i sprzedaży, które chcą wykorzystać narzędzia AI do zwiększenia efektywności kampanii. Program pomoże im zrozumieć, jak AI może wspierać procesy marketingowe, analizować dane rynkowe i personalizować ofertę dla klientów. 
 • Przedsiębiorców: właścicieli małych i średnich firm, którzy chcą zrozumieć i wdrożyć technologie AI w swoich biznesach. Program dostarczy im wiedzy na temat praktycznych zastosowań AI oraz narzędzi, które mogą pomóc w automatyzacji procesów i zwiększeniu konkurencyjności. 
 • Specjalistów Data Science i Analityków Danych: osób zajmujących się analizą danych, które chcą poszerzyć swoją wiedzę o narzędzia AI i ich zastosowania. Program zapewni im zaawansowane umiejętności analizy danych, wprowadzenie do data science oraz najlepsze praktyki w tej dziedzinie. 

ATUTY:

 • Interdyscyplinarny program: łączy wiedzę z zakresu zarządzania, prawa, psychologii i technologii, co zapewnia kompleksowe przygotowanie uczestników do wdrażania AI w biznesie. 
 • Praktyczne podejście: duży nacisk na zastosowanie teorii w praktyce, studia przypadków, warsztaty oraz prace projektowe. 
 • Aktualność tematyki: program obejmuje najnowsze trendy i technologie w AI, co gwarantuje, że uczestnicy będą na bieżąco z rozwojem branży. 
 • Doświadczeni wykładowcy: zajęcia prowadzone przez ekspertów z różnych dziedzin związanych z AI, co zapewnia wysoką jakość merytoryczną i praktyczną. 
 • Elastyczność: możliwość dostosowania nauki do indywidualnych potrzeb i zainteresowań uczestników, co pozwala na skupienie się na najbardziej interesujących aspektach programu. 

Co zyskujesz? 

 • Praktyczną wiedzę na temat implementacji AI w różnych działach biznesu. 
 • Umiejętność zarządzania projektami AI, w tym planowania, realizacji i monitorowania projektów związanych z AI.
 • Zrozumienie prawnych i etycznych aspektów stosowania AI, co pozwoli na świadome i odpowiedzialne wdrażanie technologii.
 • Wiedzę na temat narzędzi no-code i ich zastosowań, co umożliwi automatyzację procesów bez konieczności posiadania wiedzy programistycznej. 

Dlaczego warto podjąć kształcenie na studiach podyplomowych? 

 • Zwiększenie konkurencyjności na rynku dzięki wdrożeniu nowoczesnych technologii AI.
 • Optymalizacja procesów biznesowych i zwiększenie efektywności operacyjnej firmy.
 • Możliwość zastosowania najnowszych technologii w praktyce, co przekłada się na innowacyjność i przewagę konkurencyjną.
 • Rozwój osobisty i zawodowy w dynamicznie rozwijającej się dziedzinie, jaką jest sztuczna inteligencja. 

ABSOLWENT STUDIÓW: 

 • Zna podstawowe pojęcia i technologie AI oraz ich zastosowania w różnych branżach.
 • Potrafi zastosować AI w różnych obszarach biznesu, takich jak marketing, sprzedaż, HR, i zarządzanie.
 • Rozumie prawne i etyczne aspekty stosowania AI, co pozwoli na odpowiedzialne wdrażanie technologii.
 • Potrafi korzystać z narzędzi no-code, co umożliwi automatyzację procesów biznesowych bez konieczności posiadania wiedzy programistycznej.
 • Zna zasady cyberbezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem związanym z AI, co pozwoli na zabezpieczenie systemów przed zagrożeniami cyfrowymi.
 • Potrafi analizować społeczne i psychologiczne aspekty interakcji człowiek-maszyna, co jest kluczowe w kontekście rosnącej roli AI w codziennym życiu i pracy. 

FORMY PRACY: 

 • Wykłady: teoretyczne wprowadzenie do zagadnień związanych z AI, które dostarczy uczestnikom niezbędnych podstaw wiedzy. 
 • Warsztaty: praktyczne zajęcia, podczas których uczestnicy będą mogli zastosować zdobytą wiedzę w praktyce, pracując nad rzeczywistymi problemami i projektami. 
 • Studia przypadków: analiza rzeczywistych przypadków zastosowania AI w biznesie, co pozwoli na zrozumienie praktycznych aspektów wdrażania technologii. 
 • Dyskusje: wymiana doświadczeń i poglądów na temat wyzwań i możliwości związanych z AI, co umożliwi uczestnikom lepsze zrozumienie różnorodnych perspektyw. 
 • Prace projektowe: indywidualne i grupowe projekty pozwalające na praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w kontekście rzeczywistych problemów biznesowych. 

 

Program

PROGRAM STUDIÓW:

Moduł 1: Wprowadzenie do Sztucznej Inteligencji w Biznesie

 1. Wprowadzenie do AI i jej zastosowań w biznesie
 2. Podstawy algorytmów AI
 3. Modele Sztucznej Inteligencji

Moduł 2: Prawne i Etyczne Aspekty Sztucznej Inteligencji

 1. Aspekty prawne AI
 2. Etyka i odpowiedzialność w AI

Moduł 3: Cyberbezpieczeństwo i AI

 1. Cyberbezpieczeństwo w kontekście AI
 2. Bezpieczeństwo w rzeczywistości XR

Moduł 4: Społeczne i Psychologiczne Aspekty Relacji Człowiek-Maszyna

 1. Neurobiologia i psychologia interakcji człowiek-maszyna
 2. Socjologia relacji człowiek-maszyna

Moduł 5: Zarządzanie Danymi i Data Science w Biznesie

 1. Podstawy Data Science
 2. Data-Driven Decision Making

Moduł 6: AI w Marketingu i Sprzedaży

 1. Wykorzystanie AI w marketingu
 2. Automatyzacja sprzedaży z wykorzystaniem AI

Moduł 7: AI w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi

 1. AI w HR – procesy twarde i miękkie
 2. Rozwój personelu i organizacji opartej na wiedzy

Moduł 8: No-Code i Automatyzacja Procesów Biznesowych

 1. Narzędzia no-code w codziennej pracy menedżera
 2. Automatyzacja procesów biznesowych

Moduł 9: Nowe Technologie i Innowacje w AI

 1. Najnowocześniejsze technologie AI
 2. AI w przyszłości biznesu

Moduł 10: Wykorzystanie AI w Procesach Badawczych i Wywiadzie Gospodarczym

 1. Narzędzia AI w badaniach
 2. AI w wywiadzie gospodarczym

Moduł 11: GenAI

 1. Narzędzia GenAI
 2. Wykorzystanie narzędzi GenAI w zarządzaniu

Program studiów podyplomowych zawiera zagadnienia z obszarów:  

 1. Zrozumienie Sztucznej Inteligencji (AI): Celem jest zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami i technologiami AI oraz ich zastosowaniami w biznesie. Praktycznie uczestnicy poznają wykorzystanie generatywnej sztucznej inteligencji opartejo duże modele językowe i przetwarzanie języka naturalnego (NLP), które wykorzystywane są w różnych rodzajach modalności, takich jak chat boty oparte o GPT (GenerativePre-trainedTransformers), modele do generowania innych treści: muzyki, obrazów. Dzięki temu zdobędą solidne podstawy teoretyczne jak i praktyczne, które umożliwią im lepsze zrozumienie, jak AI może być wykorzystane w ich środowisku biznesowym. 
 2. Implementacja AI w Biznesie: Nauka praktycznych metod wdrażania AI w różnych aspektach działalności biznesowej, takich jak marketing, sprzedaż, HR i zarządzanie. Uczestnicy dowiedzą się, jak skutecznie wykorzystywać narzędzia AI do automatyzacji procesów biznesowych, analizy danych i podejmowania decyzji opartych na danych. 
 3. Etyka i Prawo: Program obejmuje również zrozumienie etycznych i prawnych aspektów związanych z wykorzystaniem AI. Uczestnicy poznają obowiązujące przepisy prawa dotyczące AI, prawa autorskie oraz zasady etyczne, które powinny być przestrzegane przy tworzeniu i wdrażaniu technologii AI.
 4. Rozwój Kompetencji Menedżerskich: Doskonalenie umiejętności zarządzania projektami AI i wykorzystania narzędzi no-code. Uczestnicy nauczą się, jak zarządzać zespołami projektowymi, planować i realizować projekty AI oraz jak wdrażać innowacje technologiczne w swoich organizacjach.
 5. Bezpieczeństwo i Psychologia: Pogłębienie wiedzy na temat cyberbezpieczeństwa oraz psychospołecznych aspektów interakcji człowiek-maszyna. Uczestnicy dowiedzą się, jak zabezpieczać systemy AI przed zagrożeniami cyfrowymi oraz jak AI wpływa na psychikę i zachowanie ludzi. 

CZAS TRWANIA STUDIÓW: 

 • 2 semestry, 
 • 170 godzin dydaktycznych 

DATY ZNAZDÓW:  

            Terminy zjazdów zostaną udostępnione w terminie późniejszym 

ORGANIZACJA STUDIÓW:

Zajęcia realizowane są w ciągu weekendowych zjazdów w soboty i niedziele. Studia podyplomowe realizowane przez AH organizowane będą w trybie on-line (poprzez platformę ClickMeeting), pozwalającymi na uczestnictwo w spotkaniu z każdego miejsca na świecie. 

WARUNKI ZALICZENIA: 
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć oraz zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów. 

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY UKOŃCZENIE STUDIÓW: 
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. 

KONTAKT:

tel.: 32 363-12-21 (ZADZWOŃ TERAZ)
e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl

ZAPISZ SIĘ

Kadra dydaktyczna

dr inż. Radosław Dzik

Związany z technologiami IT od samego początku kariery zawodowej, cały czas aktywny w biznesie, ewangelista sztucznej inteligencji i security. Product Marketing Director w londyńskiej firmie AI, IntelexVision. 

Ukończył: Elektronikę i Telekomunikację na Politechnice Wrocławskiej, MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i Uniwersytetu w Minnesocie, swoją pracę doktorską z zastosowania sztucznej inteligencji w klasyfikacji sygnałów migotania przedsionków sercaobronił na Politechnice Śląskiej. 

Współpracuje z RMIT University (Royal Melbourne Institute of Technology), Melbourne, Australia, prowadził wykłady dla Uniwersytetu w Seulu, Korea. Obecnie wykładowca przedmiotów zawodowych na kierunku Informatyka na Akademii Humanitas w Sosnowcu, związanych ze sztuczną inteligencją oraz architekturą systemów komputerowych. 

Pasjonat nowych trendów rynkowych w dziedzinie high-tech, a szczególnie sztucznej inteligencji, connectivity i przetwarzania brzegowego; zawodowo związany z zastosowaniem AI w systemach bezpieczeństwa w projektach safecity i w infrastrukturze krytycznej, konsultant i współpracownik startupów AI operujących na rynku globalnym.     

Naukowo i z pasji uczestniczy w interdyscyplinarnych badaniach nad zastosowaniem zaawansowanej analizy danych (w tym sztucznej inteligencji) w modelowaniu, poznawaniu i predykcji mechanizmów komórkowych w badaniach wpływu substancji naturalnych na komórki nowotworowe. Współautor publikacji w czasopismach o wysokim stopniu oddziaływania.  

Krystian Kruk

Założyciel i CEO Kaizen Ads (カイゼンアッズ) - Kreatywnej Agencji Digital Marketingu czerpiącej z japońskich filozofii i strategii budowania biznesu.
Agencja łączy tradycję i nowoczesność, poprzez wykorzystanie sprawdzonych rozwiązań, działań w oparciu o AI (Sztuczną inteligencję), Machine Learning (nauczanie maszynowe) oraz badania naukowe.

Zawodowo i z pasji tworzy w Internecie, jest entuzjastą rozwoju sztucznej inteligencji i współpracy na linii człowiek - AI. Posiada tytuł magistra zarządzania, reklamy i kreowania wizerunku.

Jest doktorantem dziedziny nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Temat jego pracy doktorskiej jest związany ze sztuczną inteligencją i digital marketingiem. Skończył również dziennikarstwo i komunikację społeczną oraz teleinformatykę.

Marketingiem internetowym zajmuje się od 2006 roku. Zaczął od stron internetowych, które tworzył w technologii NoCode. Pracował również w radiach internetowych. Ukończył Naukową Akademię Biznesu. Jest zwolennikiem japońskiej filozofii Kaizen i miłośnikiem rozwoju w małych krokach.

W pracy kieruje się również Ikigai, Kintsugi, Ichigo Ichie oraz Kaikaku. Posiada certyfikaty Partnera Google, Edrone, Microsoft Advertising, Getresponse oraz Allegro.

Zdobył odznaki ewaluacji Linkedin: Google Ads, Google Analytics, SEO i optymalizacja wyszukiwarek internetowych oraz Trenera LinkedIn. Jest członkiem GRAI - Grupy Roboczej ds Sztucznej Inteligencji oraz Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w dwóch Komitetach Technicznych: Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej oraz Sztucznej Inteligencji. Interesuje go rozwój osobisty, uwielbia ludzi z pasją. Jest szczęśliwym, zakochanym mężem i kocim tatą dwóch pięknych kotów. Prowadz podcasty Rozmowy Nieznane, Ai to AI, HiMizu.

Przez ponad 13 lat był redaktorem naczelnym i twórcą portalu AGWinfo.pl Uwielbia podróże, kino, muzykę i dobrą kuchnię (najbardziej Ramen). Masowo chłonie szeroko pojętą kulturę i popkulturę. Od zawsze pasjonuje go Japonia. Lubi być Geekiem i Gadżeciarzem. Kibicuje Realowi Madryt.

https://www.linkedin.com/in/krystian-kruk-pl/

 

dr Tomasz Bekus

Ukończył Zarządzanie Menedżerskie w Akademii WSB oraz podyplomowe studia Big Data i Data Science w Zarządzaniu w Akademii Leona Koźmińskiego. Uzyskał tytuł doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, broniąc pracę oceniającą skuteczność automatyzacji komunikacji marketingowej.

Jest wykładowcą akademickim na Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach oraz Akademii Humanitas w Sosnowcu. Zajmuje się prowadzeniem zajęć z zakresu zarządzania, marketingu, digital marketingu i e-commerce. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół nowych technologii w marketingu, automatyzacji procesów marketingowych oraz zaawansowanej analizy danych.

Zawodowo związany jest z firmą x-kom, gdzie pełni funkcję Senior Trade Marketing Managera, co pozwala mu opracowywać i realizować kampanie marketingowe na rzecz globalnych marek producentów elektroniki użytkowej oraz rozwijać pasję związaną z nowymi technologiami.

Pasjonuje się nowymi technologiami, digital marketingiem, e-commerce oraz analizą danych. Jego praca zawodowa i naukowa koncentruje się zatem na poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań w tych dziedzinach.

dr inż. Joanna Tokar

Założycielka firmy doradczej HUMANTRA HR Business Partner, adiunkt w Instytucie Nauk o Zarządzaniu i Jakości w Akademii Humanitas oraz dyrektor HR w agencji marketingowej Bringmore advertising.

Absolwentka Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Politechnice Śląskiej, gdzie również obroniła pracę doktorską pt. "Proces samodoskonalenia menedżerów a przywództwo organizacyjne w praktyce". Jest dyplomowanym trenerem biznesu, ukończyła Akademię Trenerów Biznesu w Wyższej Szkole Bankowej (obecnie Uniwersytet WSB Merito).

Od ponad 20 lat wspiera organizacje w optymalizacji procesów HR, z myślą o najnowszych trendach i innowacyjnych rozwiązaniach. Jej doświadczenie obejmuje:

 • Projektowanie, koordynację i realizację szkoleń rozwojowych dla kadry zarządzającej i działów HR
 • Rekrutację na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie, często wykorzystując zaawansowane techniki Assessment Center, aby zapewnić najlepszy dobór talentów.
 • Koordynację audytów personalnych z wykorzystaniem metody Development Center, umożliwiających dokładną analizę i rozwój potencjału pracowników.
 • Badanie kultury organizacyjnej i zaangażowania pracowników, pomagając firmom tworzyć inspirujące środowiska pracy.
 • Realizację projektów badawczych na rynku pracy, dostarczających cennych danych i insightów wspierających strategiczne decyzje HR.

Jej współpraca z klientami z różnych sektorów gospodarki, zarówno publicznego, jak i komercyjnego, skłoniła ją do intensywnych poszukiwań i badań nad nowoczesnymi narzędziami wspierającymi procesy pracy, zwłaszcza z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Z pasją śledzi najnowsze trendy technologiczne, nieustannie doskonaląc swoją wiedzę i umiejętności. Jest cenionym ekspertem, który swoją głęboką wiedzą i doświadczeniem inspiruje organizacje do wdrażania innowacyjnych rozwiązań, podnoszących efektywność operacyjną.

Aktywnie popularyzuje tematykę HR, przywództwa i kultury organizacyjnej poprzez media społecznościowe, konferencje, publikacje oraz prowadzenie szkoleń wewnętrznych dla firm, warsztatów i wykładów dla studentów.

Autorka 5 książek i ponad 80 artykułów naukowych i branżowych. Opracowała liczne scenariusze e-learningowe, badania fokusowe z zakresu innowacji marketingowych, programy edukacyjne oraz kilkanaście programów sesji Assessment Center/Development Center.

Od 20 lat jest wykładowcą akademickim. Prowadziła zajęcia m.in. na Politechnice Śląskiej i Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Od ponad 16 lat wykłada na Akademii Humanitas, gdzie prowadzi studia podyplomowe z Zarządzania Zasobami Ludzkimi. W latach 2017-2023 pełniła funkcję egzaminatora tego kierunku.

Laureatka trzech nagród Rektora Politechniki Śląskiej za działalność naukową i dydaktyczną oraz jednej nagrody Rektora Akademii Humanitas i tytułu Wykładowcy Roku 2020.

Jako trener realizuje szkolenia z doskonalenia kompetencji osobistych i menedżerskich: skutecznej komunikacji interpersonalnej, psychologii zarządzania oraz zarządzania zasobami ludzkimi z wykorzystaniem narzędzi AI. Łącznie zrealizowała ponad 3000 godzin szkoleniowych.

Uczestniczy w interdyscyplinarnych badaniach nad zastosowaniem AI i potrzebą rozwoju kompetencji cyfrowych. Jest członkiem krajowych i międzynarodowych zespołów badawczych, ostatnio zaangażowana w projekt badawczy NAWA dotyczący kultury organizacyjnej, przywództwa i efektywnej pracy zdalnej.

https://www.linkedin.com/in/joanna-tokar/

Jeremiasz Krok

Jest specjalistą ds. sztucznej inteligencji (AI) w firmie Kaizen Ads. Jest także redaktorem prowadzącym magazynu hAI Magazine wydawanym przez CampusAI Poland. W swojej pracy zajmuje się popularyzacją i wdrażaniem technologii AI w różnych aspektach marketingu cyfrowego. Jego doświadczenie obejmuje zarówno praktyczne zastosowanie sztucznej inteligencji, jak i edukację w tej dziedzinie.

Jest również znany ze swojej działalności edukacyjnej, gdzie tłumaczy zawiłości sztucznej inteligencji w prosty i przystępny sposób (wielokrotny gość audycji radiowej „Radiowe AI” w Radiu Gdańsk). Regularnie publikuje artykuły oraz występuje w podcastach związanych z tematyką AI, takich jak Ai to AI (愛とAI).

Wykształcenie: muzyk instrumentalista ze specjalizacją perkusja i instrumenty perkusyjne, kursy Google.

Doświadczenie zawodowe:

 • Prowadzenie szkolenia dla klientów Kaizen Ads,
 • Prowadzenie warsztatów z generatywnej sztucznej inteligencji dla uczniów uczestniczących w konferencji „Koderek”,
 • Webinary dla Ministerstwa Cyfryzacji dotyczące sztucznej inteligencji.

Dawid Grabanowski

Ekspert w dziedzinie zarządzania projektami, restrukturyzacji oraz optymalizacji procesów biznesowych. Specjalizuje się w technologii no-code, która pozwala na automatyzację procesów biznesowych bez konieczności pisania kodu.

Wykształcenie

Ukończyłem Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu, gdzie uzyskałem tytuł licencjata na kierunku zarządzanie i marketing, ze specjalizacją marketing. Moja praca dyplomowa była poświęcona marketingowej orientacji firm farmaceutycznych na rynku.

Doświadczenie zawodowe

Jestem Automation & AI Specialist w firmie Kaizen Ads sp. z o.o., gdzie z sukcesami usprawniamy oraz automatyzujemy procesy klientów, wykorzystując najnowocześniejsze osiągnięcia z dziedziny Sztucznej Inteligencji i rozwiązań no-code/low-code

Od 2021 roku jestem współwłaścicielem firmy MOTZNY Projekt sp. z o.o. w Warszawie, gdzie świadczę usługi doradcze z zakresu zarządzania projektami i optymalizacji procesów biznesowych. Moje obowiązki obejmują nadzorowanie prac projektowych, koordynowanie procesów inwestycyjnych a także automatyzacja procesów.

W latach 2019-2021 byłem współwłaścicielem firmy MOTZNY sp. z o.o., gdzie zarządzałem projektami z zakresu konsultingu biznesowego i rozwijania strategii firmy. Wcześniej, w latach 2011-2018, prowadziłem firmę Motiveglass sp. z o.o., specjalizującą się w usługach konsultingowych. Zarządzanie dużymi projektami i zespołami pozwoliło mi zdobyć cenne doświadczenie w optymalizacji procesów i restrukturyzacji.

Moje kluczowe osiągnięcia zawodowe to m.in.:

 • Opracowanie i wdrożenie systemów zarządzania, które poprawiły efektywność operacyjną i zmniejszyły koszty w wielu przedsiębiorstwach.
 • Skuteczne przeprowadzenie restrukturyzacji przedsiębiorstw, co zaowocowało znacznymi oszczędnościami i poprawą rentowności.
 • Optymalizacja procesów biznesowych, w tym zarządzanie produkcją, logistyką, magazynowaniem, sprzedażą i marketingiem, co przyczyniło się do wzrostu efektywności operacyjnej firm.

Pracując w firmie Impact Management sp. z o.o., zdobyłem doświadczenie w konsultingu oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw. Moje projekty obejmowały:

 • Analizę i reorganizację systemów zarządzania przedsiębiorstw.
 • Wdrażanie planów restrukturyzacyjnych, które podniosły wydajność produkcji oraz obniżyły koszty jednostkowe.
 • Optymalizację procesów biznesowych, w tym zarządzanie produkcją, logistyką, magazynowaniem, sprzedażą i marketingiem.

Umiejętności technologiczne

Moje umiejętności obejmują zaawansowane stosowanie technologii takich jak:

 • Low-Code: make.com, zapier, n8n, steamboat, node-red
 • No-code: Flowise, langflow, webflow,
 • Skrypty: Python, SQL w specjalności rozwiązań RAG - znajomość bibliotek AI takich jak openai, hugginface, pinecone, langchain, llamaindex, unstructured, autogen, crewAI oraz innych bibliotek
 • Chmura: Google Cloud, Cloud Google Functions, podstawy Azure i Amazon
 • DB: MongoDB, MySQL, Firebase, Pinecone, Elasticsearch

Tomasz Kraśnik

COO Agencji Kaizen Ads. Od 12 lat pracuje w branży e-commerce. Specjalizuje się w prowadzeniu kampanii promocyjnych w Google Ads oraz automatyzacjach marketingu. W swojej codziennej pracy stawiam na edukację klientów, która pozwala na zwiększanie świadomości użytkowników e-commerce. Staram się wykorzystywać wiedzę, którą zdobyłem na przestrzeni tych lat i łączyć ją ze sztuczną inteligencją tak aby dostarczyć jak najlepsze i jak najskuteczniejsze działania dla klientów agencji Kaizen Ads.

Posiadam certyfikaty Partnera Google, Edrone, Microsoft Advertising.

Interesuję się nowym technologiami, e-commerce oraz koszykówką.

https://www.linkedin.com/in/tomasz-krasnik-95a070191/

Opłaty

OPŁATY
 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin końcowy)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w 8 ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)

 

Wariant płatności

Cena studiów

Płatność 
8 rat

Cena regularna

6 000 zł

750 zł

Absolwenci i studenci Humanitas
(30% mniej)

4200 zł

525 zł

Bonifikata terminowa - 1.000 zł
do dnia 31.07.2024 r.  

5 000 zł

625 zł 

 

Rekrutacja

Etapy rekrutacji

1. Wypełnij i wydrukuj kwestionariusz on-line 

2. Skompletuj następujące dokumenty: 

 • Wydrukowany kwestionariusz (on-line)
 • Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych I,II stopień lub jednolite magisterskie (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu)
 • Suplement do dyplomu lub akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela (wymagane odnośnie studiów podyplomowych kwalifikacyjnych) 
 • Dowód osobisty (należy przedstawić do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości, podczas zapisu osobistego nie kserować)
 • Potwierdzenie dokonania wymaganych wpłat.

3. Dokonaj opłat za studia:​ 
(wpłat należy dokonywać z wpisanym czytelnie imieniem, nazwiskiem oraz adresem)
opłata rekrutacyjna - 85 zł, 

KONTO 
Akademia Humanitas 
ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu 
24 1050 1360 1000 0008 0337 9932 

4. Wybierz formę podpisania umowy finansowej. 

Wariant 1 
Skompletowane dokumenty dostarcz osobiście do punktu rekrutacyjnego w siedzibie Akademii Humanitas w Sosnowcu 
Wariant 2 
Skompletowane dokumenty wyślij na adres e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl i oczekuj kontaktu od nas.
Po zweryfikowaniu dokumentacji otrzymasz od nas umowę finansową i dalsze szczegółowe informacje.  

 *W przypadku zapisu ONLINE na wybrany kierunek proszę o wysłanie skanów wymaganych dokumentów jako standardowe załączniki PDF  (zdjęcia dokumentów nie są przyjmowane do dokumentacji). 

 W razie pytań zachęcamy do kontaktu! 

Punkt Rekrutacyjny 
ul. Kilińskiego 43, Sosnowiec 
tel. 032 - 36 - 31 - 206 
e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl