Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Sieć Współpracy Edukacyjnej

Sieć Współpracy Edukacyjnej to projekt zainicjowany w 2015 roku. Jego głównym celem jest wzmocnienie potencjału szkolnictwa wyższego i wykorzystanie doświadczeń edukacyjnych, a przez to ugruntowanie społeczeństwa obywatelskiego i budowanie gospodarki opartej na wiedzy. Ścisła współpraca pomiędzy Akademią Humanitas i placówkami edukacyjnymi, polegająca na realizacji wspólnych projektów naukowych, kulturalnych i społecznych ma prowadzić do osiągnięcia założonego celu. 

Początkowo sieć tworzyło 30 placówek - relacja Wiadomości Zagłębia z dnia utworzenia Sieci Współpracy Edukacyjnej AH. Na dzień dzisiejszy porozumienia o współpracy podpisało z Uczelnią 76 placówek edukacyjnych, w skład których wchodzi:

 • 29 liceów ogólnokształcących,
 • 15 techników,
 • 48 szkół podstawowych,
 • 21 przedszkoli.

W ramach nawiązanej współpracy, poszczególnym placówkom edukacyjnym (dyrektorom, nauczycielom, uczniom, rodzicom) przysługują m. in. zniżki na udział w konferencjach, szkoleniach, studiach podyplomowych oraz możliwość bezpłatnego udziału w warsztatach dla nauczycieli, wykładach tematycznych dla uczniów, prawo bezpłatnego udziału w wielu wydarzeniach organizowanych przez WSH, dostęp do dedykowanej platformy e-lerningowej.

KORZYŚCI z bycia Członkiem Sieci

Korzyści dla Szkół Partnerskich, wynikające z podpisanego porozumienia z Akademią Humanitas dotyczą zarówno grona pedagogicznego, rodziców, jak i samych uczniów.

Korzyści dla dyrekcji i grona pedagogicznego to przede wszystkim:

 • dostęp do platformy e-lerningowej w ramach Instytutu Inowacyjnej Edukacji Akademii Humanitas,
 • udział w spotkaniach przedstawicieli szkół partnerskich - Loża Ekspertów,
 • możliwość korzystania ze specjalistycznych wykładów o tematyce wybranej przez szkoły,
 • zniżki na udział w konferencjach z cyklu „Dyrektor Liderem”,
 • zniżki na szkolenia i studia podyplomowe.

Uczniowie szkół partnerskich mają między innymi możliwość:

 • otrzymania Złotego Indeksu, upoważniającego do podjęcia bezpłatnych studiów licencjackich lub jednolitych magisterskich na kierunku psychologia lub prawo,
 • dodatkowej zniżki na studia i kursy organizowane na Uczelni,
 • możliwość udziału w wykładach organizowanych dla szkół partnerskich.

Korzyści dla rodziców uczniów szkół partnerskich: 

 • dodatkowe zniżki na szkolenia i studia podyplomowe,
 • nieodpłatne uczestnictwo w Akademii Rozwoju Rodzica.

Pełny zakres korzyści dla Szkół Partnerskich, wynikający z partnerstwa w ramach Sieci Współpracy Edukacyjnej, można poznać zgłaszając chęć udziału w Projekcie.