Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Edukacja 40

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

EDUKACJA 4.0  DOKĄD ZMIERZAMY?
NOWA RZECZYWISTOŚĆ EDUKACYJNA W SYTUACJI ZMIANY CYWILIZACYJNEJ

Jesteśmy świadkami niezwykle dynamicznego rozwoju cywilizacyjnego. Z dnia na dzień zwiększa się zakres wpływu nowoczesnych technologii na nasze życie we wszystkich obszarach. Świat, w którym żyjemy oferuje przestrzeń stanowiącą synergię rzeczywistej i wirtualnej rzeczywistości. Warunkiem sprawnego i bezpiecznego korzystania z dostępnych możliwości technologicznych jest posiadanie odpowiednich kompetencji, pewnej kultury cyfrowej, mającej wpływ na jakość funkcjonowania w cyberświecie. Jest to wyzwanie cywilizacyjne, które, m.in. ze względu na dynamikę zachodzących zmian, postawiło przed współczesnym społeczeństwem niezwykle trudne i poważne zadania. Od wielu lat na świecie i w Europie prowadzone są badania naukowe oraz  toczą się debaty, na podstawie których definiowanie są strategie mające wpływ na ustalanie priorytetów działań w tym obszarze. W konsekwencji przyjęte ustalenia stają się wyznacznikami do ustalania polityki rozwoju poszczególnych krajów we wszystkich obszarach życia.

Formuła hybrydowa: uczestnictwo zdalne 

Język konferencji: polski

Współorganizator: Sektorowa Rada ds. Kompetencji Informatyka, Polskie Towarzystwo Informatyczne

Konferencja jest bezpłatna 

Cele konferencji

Celem konferencji jest podjęcie naukowego dyskursu nad kluczowymi zadaniami stojącymi przed współczesną edukacją i sformułowanie wskazań dla praktyki pedagogicznej w kontekście kształcenia dla przyszłości. Uczestnicy konferencji będą poszukiwali odpowiedzi na pytania, które od wielu lat nurtują środowiska odpowiedzialne za realizację tego zadania:

 • W jaki sposób przygotować społeczeństwo do życia w świecie, którego tempo zmian zaskakuje a kierunek trudno przewidzieć?
 • W jakim kierunku powinna zmierzać współczesna edukacja?
 • Jak tworzyć przestrzeń edukacyjną do twórczego i niekonwencjonalnego działania w świecie, w którym świat rzeczywisty wszedł w synergię ze światem wirtualnym?
 • W jaki sposób należy realizować zadania edukacyjne, by wykształcić konieczne kompetencje decydujące o jakości życia w społeczeństwie informacyjnym i gospodarce opartej na wiedzy?
 • Jak realizować nowe wyzwania, aby osiągnąć sukces?
 • Jak rozwijać kształcenie w informatycznych szkołach branżowych, by zapewnić gospodarce wykwalifikowane kadry specjalistów?

Główne obszary tematyczne konferencji

Problematyka konferencji została ujęta w następujących blokach tematycznych:

 • Polityka edukacyjna a wyzwania cywilizacyjne – główne kierunki modernizacji systemu edukacji;
 • Przygotowanie młodych ludzi do sprawnego, bezpiecznego i twórczego korzystania z mediów cyfrowych - edukacja medialna;
 • Kształcenie włączające uczniów z niepełnosprawnościami w cyfrowym świecie;
 • Kompetencje informatyczne – główne kierunki rozwoju szkolnictwa branżowego - np. dla technika-programisty: zagadnienia automatyzacji tworzenia i testowania, wspomnienie o rozwiązaniach Low-Code/No-Code, szerokie włączenie zagadnień korzystania z technik informatycznych dla innych specjalności technicznych i “mniej technicznych”, np. posługiwanie się oprogramowaniem diagnostycznym i sterującym oraz narzędziami z “informatyką wbudowaną ” - od branży BUD, czy CHM przez  MED po MOT (oznaczenia z Rozporządzenia MEN o KZiS);
 • Profilaktyka zagrożeń w cyberprzestrzeni;
 • Innowacyjne rozwiązania metodyczne i formy organizacyjne kształcenia. 

Program konferencji i rejestracja

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Edukacja 4.0. Dokąd zmierzamy

25 listopada 2020 r.

CZĘŚCI PLENARNA 10:00 - 13:30:

10:00 - 10:15 - Powitanie uczestników - dr hab. Michał Kaczmarczyk, prof. WSH, Rektor Wyższej Szkoły Humanitas, Wiesław Paluszyński, Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego

10:15 - 11:45 - Debata plenarna: Dokąd zmierzamy? 

Gospodarka 4.0 - strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Wyniki badań i analiz naukowych dotyczących rozwoju cywilizacyjnego. Główne kierunki i priorytety działań w edukacji.

 • Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce 
  Prelegenci: dr Tomasz Kulisiewicz, Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Informatyka, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Bogusław Dębski, Centrum Certyfikacji Kompetencji i Potwierdzania Kwalifikacji PTI, Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Informatyka, Polskie Towarzystwo Informatyczne
 • Zintegrowana Strategia Umiejętności
  Prelenent: dr Monika Staszewicz, Instytut Badań Edukacyjnych,
 • Zintegrowany System Kwalifikacji
  Prelegent: Andrzej Żurawski, Instytut Badań Edukacyjnych
 • Edukacja dla gospodarki 4.0
  Prelegenci: dr Justyna Bluszcz, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Sylwia Galanciak, Akademia Pedagogiki Specjalnej, dr Marta Ciesielka, Akademia Górniczo-Hutnicza, dr Waldemar Lib, Uniwersytet Rzeszowski
 • Kształtowanie kultury cyfrowej dzieci i młodzieży
  Prelegenci: Rafał Lew-Starowicz, Fundacja EdTech Poland, Tomasz Komorowski, Polski Komitet do spraw UNESCO, dr hab. Mariusz Jędrzejko, prof. WSBiP, Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości

Uczestnicy: przedstawiciele świata nauki oraz instytucji odpowiedzialnych za rozwój polskiej edukacji

Moderator: dr Danuta Morańska, Wyższa Szkoła Humanitas, Beata Ostrowska, Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Informatyka, Polskie Towarzystwo Informatyczne

11:45 - 12:00 - Przerwa

12:00 - 13:30 - Debata plenarna: Dobre praktyki, czyli wszystko jest możliwe

 • Perspektywy rozwoju edukacji zdalnej w szkołach
  Prelegenci: Agata Kapica, Microsoft Polska, Cezary Augustynowicz, Google, Maciej Mazurkiewicz, Firma Skriware, Lech Wikaryjczyk, Learnetic
 • Barometr kompetencji, certyfikaty umiejętności komputerowych
  Prelegent: Bogusław Dębski, Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Informatyka, Polskie Towarzystwo Informatyczne
 • Polskie MOOC-i na platformie Navoica
  Prelegenci: Kinga Kurowska-Wilczyńska, Agnieszka Kaczmarek-Kacprzak, Fundacja Młodej Nauki
 • Dyrektorzy innowatorzy
  Prelegent: Magdalena Polak - wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie

Uczestnicy: instytucje edukacyjne, dyrektorzy, nauczyciele – praktycy innowatorzy, którzy osiągnęli sukces w zakresie modernizacji polskiej oświaty, firmy

Moderator: dr Danuta Morańska, Wyższa Szkoła Humanitas, Beata Ostrowska, Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Informatyka, Polskie Towarzystwo Informatyczne

13:30 - 13:40 - Przerwa

13:40 - 14:40 - Debata w trzech sekcjach tematycznych: 

 • Przygotowanie młodych ludzi do sprawnego i twórczego korzystania z mediów cyfrowych - edukacja medialna

Moderator: dr Sylwia Galanciak, Akademia Pedagogiki Specjalnej, dr Danuta Morańska, Wyższa Szkoła Humanitas, Polskie Towarzystwo Informatyczne, dr Małgorzata Kowalska-Kantyka, Wyższa Szkoła Humanitas,

 • Profilaktyka zagrożeń w cyberprzestrzeni

Moderator: dr hab. Mariusz Jędrzejko, prof. WSBiP, Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości

 • Kompetencje informatyczne – perspektywy rozwoju szkolnictwa branżowego, certyfikaty, cyberbezpieczeństwo

Moderator: dr hab. inż. Tomasz Królikowski prof. PK, Politechnika Koszalińska, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Mariusz Tomaka, firma Euvic, Sławomir Smugowski, Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Informatyka, Polskie Towarzystwo Informatyczne

14:50 -15:20 - Warsztaty

Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w wybranym warsztacie. Nagrania z warsztatów zostaną udostępnione po wydarzeniu na stronie konferencji, będzie więc można zapoznać się ze wszystkimi tematami warsztatowymi. 

 • Scotty Go! w rozwijaniu logicznego myślenia – Marcin Paks, Becreo
 • Jak dostosować edukację do potrzeb rynku pracy. Platforma Universality – Mateusz Wośko, Universality
 • Blackboard Ally – platforma do wspomagania osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Magda Sochacka, Anna Warda-Ritzen, PCG Academia
 • exeBook (PTI) - Ewa Szymala, Polskie Towarzystwo Informatyczne
 • Jak tworzyć MOOC-a – Kinga Kurowska-Wilczyńska, Agnieszka Kaczmarek-Kacprzak, Fundacja Młodej Nauki
 • Lekcja metodą odwróconej klasy w oparciu o bezpłatne platformy i zasoby edukacyjne, Jacek Świętek, Learnetic

 

Film podsumowujący konferencję

Nagrania z warsztatów

 

 • Scotty Go! w rozwijaniu logicznego myślenia – Marcin Paks, Becreo - ZOBACZ TUTAJ
 • Jak dostosować edukację do potrzeb rynku pracy. Platforma Universality – Mateusz Wośko, Universality - ZOBACZ TUTAJ
 • Blackboard Ally – platforma do wspomagania osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Magda Sochacka, Anna Warda-Ritzen, PCG Academia - ZOBACZ TUTAJ
 • exeBook (PTI) - Ewa Szymala, Polskie Towarzystwo Informatyczne - ZOBACZ TUTAJ
 • Jak tworzyć MOOC-a – Kinga Kurowska-Wilczyńska, Agnieszka Kaczmarek-Kacprzak, Fundacja Młodej Nauki - ZOBACZ TUTAJ
 • Lekcja metodą odwróconej klasy w oparciu o bezpłatne platformy i zasoby edukacyjne, Jacek Świętek, Learnetic - ZOBACZ TUTAJ

Kontakt

Dofinansowano z programu „Doskonała nauka” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.