Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

NVC komunikacja i przywództwo w edukacji

W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

ZADZWOŃ TERAZ lub FORMULARZ KONTAKTOWY

O kierunku

Porozumienie bez Przemocy opracowane przez Marshalla Rosenberga to narzędzie, które służy wspieraniu dialogu między ludźmi oraz budowaniu społeczeństw opartych na empatii i uwzględnianiu potrzeb wszystkich osób. NVC pomaga świadomie ubierać w słowa to, co chcemy przekazać oraz uczy nas, w jaki sposób to robić, aby zwiększyć szansę na nawiązanie kontaktu i porozumienia.

Studia podyplomowe z zakresu Porozumienia bez Przemocy (NVC) to szansa na kompleksowe wyposażenie siebie w kompetencje z zakresu budowania dobrej, jakościowej relacji z drugim człowiekiem, w umiejętności do wspierania siebie i zespołu, a także w narzędzia do rozwiązywania konfliktów, mediowania, udzielania informacji zwrotnej. 

Studia " NVC komunikacja i przywództwo w edukacji” to szansa na uczenie się od praktyków. 

Cel studiów

Studia podyplomowe z komunikacji NVC to proces kompleksowego rozwoju umiejętności w obszarze komunikacji i przywództwa. Ich celem jest kształcenie uczestników w zakresie tej metodologii, co pozwala im poprawiać jakość swojego życia zawodowego, wzmocnić efektywność swojej pracy oraz umocnić wartość relacji i kontaktów, dzięki współpracy oraz dialogowi opartemu na szacunku i otwartości.

Adresaci

 • nauczyciele, wychowawcy, psycholodzy, pedagodzy i terapeuci
 • dyrektorzy, wicedyrektorzy placówek oświatowych i kulturalnych, a także liderzy edukacji
 • specjaliści pracując na co dzień z ludźmi (trenerzy, coachowie, mediatorzy)  

Atuty

Atutem studiów podyplomowych z NVC jest ich program. Założenia teoretyczne Porozumienia bez Przemocy wykorzystywane są na zajęciach praktycznych. Dzięki temu możesz uczestniczyć nie tylko w wykładach, ale również w szeregu spotkań warsztatowych.

Na uczestników studiów podyplomowych z komunikacji NVC czeka nie tylko wachlarz nowych kompetencji, ale także bezpieczna przestrzeń do ich praktykowania, którą tworzymy podczas zajęć.

Program studiów został przygotowany w taki sposób, aby odpowiadał potrzebom osób, które są zainteresowane kontynuowaniem swojej przygody z Porozumieniem bez Przemocy, w ramach ścieżki certyfikacyjnej na trenera NVC organizowanej przez The Center For Nonviolent Communication.

 • Zajęcia są prowadzone wyłącznie przez certyfikowanych trenerów i praktyków NVC.
 • Realizujemy zajęcia w formie warsztatowej - nastawionej na praktyczne ćwiczenie umiejętności.
 • Budujemy przestrzeń do praktykowania komunikacji NVC oraz wymiany doświadczeń z różnych środowisk zawodowych.
 • Umożliwiamy integrację rozwoju kompetencji zawodowych i osobistych.

Absolwent studiów

 • Zna założenia i posiada umiejętność praktykowania Porozumienia bez Przemocy.
 • Cechuje się umiejętnościami definiowania ukrytych i niewypowiedzianych potrzeb.
 • Posiada wiedzę dotyczącą wpływu ograniczającej siły przekonań oraz potrafi posługiwać się narzędziami do efektywnej pracy z nimi.
 • Rozwinął umiejętność wyrażania siebie, budowania efektywności osobistej i zarządzania emocjami.
 • Znajduje skuteczne rozwiązania oparte na porozumieniu win-win uwzględniającym potrzeby wszystkich stron.
 • Zna zasady prowadzenia procesu mediacji w duchu komunikacji NVC.
 • Posiada umiejętność konstruowania, udzielania oraz przyjmowania informacji zwrotnej, która angażuje i wspiera w rozwoju.
 • Umiejętnie posługuje się wachlarzem narzędzi pozwalających budować relacje i zespoły w oparciu o dialog, empatię i wzajemny szacunek.

Metody pracy

 • Zajęcia łączące teorię i praktykę.
 • Wspólna przestrzeń do praktykowania i wymiany doświadczeń.
 • Studia w formule hybrydowej – w trybie stacjonarnym i online.

Program

W programie m.in.:

 • Warsztat interpersonalny
 • Wprowadzenie do Porozumienia bez Przemocy
 • Język nawykowy, a język osobisty – fundament relacji ze sobą
 • Dialog - porozumieniowy i neurobiologiczny fundament relacji z innymi
 • Zrozumieć trudne emocje. Alchemia złości, poczucia winy, wstydu
 • Empatia - poczuć, zrozumieć czy towarzyszyć?
 • Praca z przekonaniami osobistymi
 • Proces grupowy - jak przebiega i czemu służy
 • Budowanie organizacji uczącej się
 • Rola informacji zwrotnej w procesie uczenia się
 • Mediacje w duchu Porozumienia bez Przemocy
 • Podejmowanie decyzji w grupie
 • Integracja - prezentacje uczestników

Czas trwania studiów

 • 2 semestry
 • 165 godzin dydaktycznych

Organizacja zajęć:

Zajęcia realizowane są w ciągu weekendowych zjazdów w soboty i niedziele (maksymalnie dwa razy w miesiącu). 

Studia podyplomowe realizowane przez AH organizowane będą w formule blended learning (hybrydowej) polegającej na łączeniu zajęć stacjonarnych (odbywających się na terenie uczelni) z zajęciami prowadzonymi w trybie on-line (poprzez platformę ClickMeeting, Zoom), pozwalającymi na uczestnictwo w spotkaniu z każdego miejsca na świecie.

 

Warunki zaliczenia:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów.

W ramach ostatniego zjazdu - "Integracja - prezentacje uczestników" uczestnik studiów podyplomowych prezentuje projekt przygotowany na bazie kompetencji nabytych w ramach studiów. Zakres merytoryczny projektu uzgadniany jest z tutorem.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Kontakt:
tel.: 32 363-12-27 (ZADZWOŃ TERAZ
fax.: 32 363-12-07
e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl

Kadra dydaktyczna

Kadra dydaktyczna:

   Głównym celem kadry dydaktycznej na kierunku "Od przekazywania do komunikowania. Komunikacja konstruktywna w edukacji, w organizacjach i w biznesie na bazie NVC" w Akademii Humanitas jest wyposażenie uczestników w wysoko ceniony warsztat, stąd program realizują znakomici wykładowcy akademiccy w dziedzinach objętych zakresem studiów.

 

Monika Szczepanik

Certyfikowana trenerka Porozumienia bez Przemocy. Trenerka Odysei Umysłu i Mindfulnnes dla dzieci i młodzieży. Tutorka. Uznana edukatorka. Założycielka Fundacji Miejsce prowadzącej program alternatywnej edukacji dla młodzieży pod nazwą Liceum Miejsce. Dyrektorka niepublicznej szkoły podstawowej „Nasza Dobra Szkoła” opartej na alternatywnych metodach i narzędziach pracy.
Autorka książki „Jak zrozumieć się w rodzinie” wydawnictwa Natulii i autorka wielu artykułów adresowanych do rodziców i pedagogów.
Organizatorka trzech Konferencji Empatii, letnich i zimowych obozów rodzinnych w duchu Porozumienia bez Przemocy, kobiecych SUPwypraw i trekingów uważności. Pracuje z edukacją, organizacjami pozarządowymi i biznesem.

 

mgr Tomasz Bagiński

Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie jest współwłaścicielem wydawnictwa mintbooks.pl. Trener biznesu w obszarach komunikacji, zarządzania, negocjacji i mediacji. Jego dotychczasowe doświadczenie obejmuje zarówno projektowanie i prowadzenie warsztatów, jak i doradztwo w procesach sprzedaży, negocjacji, komunikacji interpersonalnej, zarządzania zespołem czy zarządzania projektem. Doświadczenie w roli samodzielnego trenera buduje od 2004 r. Od 12 lat jego głównym obszarem rozwoju są konflikty i Porozumienie Bez Przemocy. Jest aktywnym mediatorem, nieustannie kształci się i prowadzi warsztaty PBP w kraju i za granicą. Praktyk idei sprawiedliwości naprawczej, modelem Kręgów Naprawczych Dominica Bartera. Jest jedyną osobą w Polsce, która odbyła trening facylitatora w tej metodzie.

 

 

Elżbieta Więcław

Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Śląskim, Podyplomowych Studiów z Retoryki na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz kilku innych szkół. Uczestniczyła w ponad 200 godzinach warsztatów z Porozumienia bez Przemocy (NVC), a temat ten zaczęła zgłębiać już w 2001 roku, kiedy wzięła udział w spotkaniu z Marshallem Rosenbergiem. Od 2009 roku jest trenerem NVC, a w 2015 uzyskała międzynarodowy certyfikat. Pracuje z dziećmi i młodzieżą, prowadzi warsztaty transformacyjno-rozwojowe dla nauczycieli i rodziców, a także spotkania otwarte. Nauczyciel i wychowawca. Dyrektor i współzałożyciel Zespołu Szkół FILOMATA w Gliwicach.

Marta Kułaga

Ukończyła studia magisterskie z filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest uznaną przedsiębiorczynią – od 2000 roku prowadzi przedszkole i żłobek „Krasnal", a od 2016 r. współtworzy turkusową organizację Leance. Trenerka Porozumienia bez Przemocy, certyfikowana przez Centre for Nonviolent Communication (www.cnvc.org). Ceniona coacherka (w latach 2013–2014 uczęszczała do Szkoły Profesjonalnego Coachingu, a w 2015 r. ukończyła trening „Coaching oparty na Potrzebach"). Absolwentka Szkoły Trenerów komunikacji opartej na empatii (2010–2013). W 2017 r. ukończyła Kurs mediacji NVC Yorama Mozensona.

 

 

Opinie studenckie

 

Opłaty

Atuty:
 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin końcowy)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)

Wariant płatności

Płatność
w 8 ratach

Płatność
w 2 ratach

Cena studiów

Cena regularna

737,50 zł

2 950 zł

5 900 zł

Absolwenci i studenci Humanitas
(20% mniej)

590 zł

2 360 zł

4 720 zł

Bonifikata terminowa 400 zł
do dnia 30.04.2024 r.  

687,50 zł 

2 750 zł 

5 500 zł*

 

 

*Najniższa cena z 30 dni 5 100 zł

Zapisz się

Etapy rekrutacji

1 . Wypełnij i wydrukuj  kwestionariusz online 

2. Skompletuj następujące dokumenty:
(Komplet wymaganych dokumentów może różnić się w zależności od kategorii studiów podyplomowych)

 • Wydrukowany kwestionariusz (on-line)
 • Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu)
 • Dowód osobisty (należy przedstawić do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości)
 • Potwierdzenie dokonania wymaganych wpłat.

3. Dokonaj opłat za studia:​
(wpłat należy dokonywać z wpisanym czytelnie imieniem, nazwiskiem oraz adresem)

 • opłata rekrutacyjna - 85 zł,

KONTO
Akademia Humanitas
ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu
24 1050 1360 1000 0008 0337 9932

4.  Prześlij zeskanowane dokumenty e – mailem na adres: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl

Umowa finansowa jest podpisywana po zweryfikowaniu przesłanych dokumentów przez specjalistę ds. rekrutacji. Termin podpisania umowy ustalany jest maksymalnie do 7 dni od przesłania wszystkich wymaganych dokumentów lub indywidualnie.

5. Na miejscu otrzymasz umowę o warunkach płatności za usługi edukacyjne.

 • Kandydat wybiera wariant płatności oraz otrzymuje harmonogram wpłat.
 • Płatność za studia dokonywana jest na indywidualne konto. Opłata za studia może być uiszczana w ratach.
 • Cena studiów obejmuje całość kosztów, łącznie z materiałami, zaświadczeniami wydawanymi na wniosek słuchacza oraz świadectwem ukończenia studiów.

Dbając o Państwa, zachowujemy najwyższe standardy bezpieczeństwa w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

tel.: 32 363-12-27 (ZADZWOŃ TERAZ)
fax.: 
32 363-12-07
e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl
Pokój: 009 (parter)