Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Od przekazywania do komunikowania Komunikacja konstruktywna w edukacji, w organizacjach i w biznesie na bazie NVC

O kierunku

Cel studiów:

  Porozumienie bez Przemocy opracowane przez Marshalla Rosenberga jest „narzędziem” służącym do  wspierania dialogu między ludźmi oraz budowania społeczeństw opartych na empatii i uwzględnianiu potrzeb wszystkich osób. NVC pomaga świadomie ubierać w słowa to, co chcemy przekazać, tak by zwiększyć szansę na nawiązanie kontaktu i porozumienia.

   Studia  podyplomowe „Od przekazywania do komunikowania. Komunikacja konstruktywna w edukacji, w organizacjach i w biznesie na bazie NVC” to  proces kompleksowego rozwoju umiejętności w obszarze komunikacji i przywództwa. Wraz z grupą certyfikowanych trenerów NVC zapraszamy uczestników, aby  dołączyli  do grupy ludzi, którzy dzięki Porozumieniu bez Przemocy poprawili jakość swojego życia prywatnego i zawodowego, wzmocnili efektywność swojego biznesu oraz dzięki współpracy i dialogowi opartemu na szacunku i otwartości wzmocnili wartość relacji i kontaktów.

   Atutem kierunku jest  program studiów – założenia teoretyczne Porozumienia bez Przemocy podbudowują zajęcia praktyczne, co oznacza, że oprócz wykładów, szereg spotkań to zajęcia warsztatowe. Proponujemy uczestnikom nie tylko wachlarz nowych kompetencji,  ale i stworzymy bezpieczną przestrzeń do ich praktykowania. Program studiów został przygotowany w taki sposób, aby odpowiadał potrzebom osób, które są zainteresowane kontynuowaniem swojej przygody z Porozumieniem bez Przemocy, w ramach ścieżki certyfikacyjnej na trenera NVC organizowanej przez The Center For Nonviolent Communication.

Adresaci:

 • Nauczyciele, pedagodzy, psychologowie, terapeuci, lekarze, członkowie służb publicznych, mediatorzy, trenerzy, coachowie, dla których ważne jest poznanie praktycznych narzędzi pracy z drugim człowiekiem,
 • Menadżerowie, team liderzy, kadra zarządzająca, kierownicy odpowiadający za zarządzanie zasobami ludzkimi, oraz wszyscy definiujący potrzebę treningu w obszarze kompetencji przywódczych
 • Osoby, które przygotowują się do objęcia stanowisk związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi i chcą zdobyć wiedzę oraz umiejętności wpływające na efektywność pracy i relacji interpersonalnych,
 • Przedsiębiorcy, właściciel firm,
 • Osoby, które chcą rozpocząć drogę do certyfikacji prowadzonej przez The Center For Nonviolent Communication.

Atuty:

 • Zajęcia prowadzone  wyłącznie przez certyfikowanych trenerów,  praktyków NVC,
 • Warsztatowy charakter zajęć, nastawiony na praktyczne ćwiczenie umiejętności,
 • Przestrzeń do praktykowania  NVC oraz wymiany doświadczeń z różnych środowisk zawodowych,
 • Integracja rozwoju kompetencji  zawodowych i osobistych.

Absolwent studiów:

 • Pozna założenia i nabędzie umiejętność praktykowania Porozumienia bez Przemocy,
 • Wzbogaci się o  umiejętność definiowania ukrytych, niewypowiedzianych potrzeb,
 • Pozna wpływ ograniczającej siły przekonań, otrzyma narzędzia do efektywnej pracy z nimi,
 • Rozwinie umiejętność wyrażania siebie, budowania efektywności osobistej i zarządzania emocjami,
 • Zyska umiejętność znajdowania rozwiązań opartych na porozumieniu  win-win uwzględniając potrzeby wszystkich stron,
 • Pozna zasady prowadzenia  procesu mediacji w duchu NVC,
 • Nabędzie umiejętność  konstruowania, udzielania i przyjmowania  informacji zwrotnej, angażującej i wspierającej w rozwoju,
 • Otrzyma wachlarz narzędzi  pozwalających  budować relacje i zespoły w oparciu o dialog, empatię i wzajemny szacunek.

Program

Program:

 • Wprowadzenie do Porozumienia bez Przemocy
 • Język nawykowy, a język osobisty –  fundament relacji z sobą
 • Dialog – porozumieniowy i neurobiologiczny fundament relacji interpersonalnych
 • Zrozumieć trudne emocje. Alchemia złości, poczucia winy, wstydu
 • Empatia – poczuć, zrozumieć czy towarzyszyć? Empatia dla siebie,
  empatia dla drugiego
 • Mózg na rzecz Porozumienia bez Przemocy
 • Praca z przekonaniami
 • Transformacja osądów i etykiet
 • Budowanie zespołów (rodzina, firma, organizacja, instytucja) w oparciu o „power over”
 • Proces grupowy – jak przebiega i czemu służy
 • Budowanie kultury feedbacku w organizacji
 • Przywództwo empatyczne
 • Konflikty – od racji do relacji
 • Mediacje w duchu Porozumienia bez Przemocy
 • Podejmowanie decyzji w grupie
 • Integracja – prezentacje uczestników

Czas trwania studiów:

 • 2 semestry
 • 160 godzin dydaktycznych

Organizacja zajęć:
Zajęcia realizowane są w ciągu weekendowych zjazdów w soboty i niedziele (maksymalnie dwa razy w miesiącu).  

Studia podyplomowe realizowane przez WSH w roku akademickim 2020/2021 będą organizowane w formule blended learning polegającej na łączeniu zajęć stacjonarnych (odbywających się na terenie uczelni) z zajęciami prowadzonymi w trybie on-line (poprzez platformę ClickMeeting), pozwalającymi na uczestnictwo w spotkaniu z każdego miejsca na świecie.

Warunki zaliczenia:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Egzamin końcowy ma formę praktyczną w postaci prezentacji projektu przygotowanego na bazie kompetencji nabytych w ramach studiów – przygotowany pod opieką tutora.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Kontakt:

tel.: 32 363-12-06
fax.:
32 363-12-07
e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl

ZAPISZ SIĘ

Kadra dydaktyczna

Kadra dydaktyczna:

   Głównym celem kadry dydaktycznej na kierunku "Od przekazywania do komunikowania. Komunikacja konstruktywna w edukacji, w organizacjach i w biznesie na bazie NVC" w Wyższej Szkole Humanitas jest wyposażenie uczestników w wysoko ceniony warsztat, stąd program realizują znakomici wykładowcy akademiccy w dziedzinach objętych zakresem studiów.

 

mgr Monika Szczepanik

Certyfikowana trenerka Porozumienia bez Przemocy. Uznana edukatorka. Pomysłodawczyni i realizatorka takich przedsięwzięć jak: Konferencja Empatii, rodzinne obozy w duchu Porozumienia bez Przemocy, kobiece treningi uważności. Od dwóch lat stoi na czele Społecznej Szkoły Podstawowej „Nasza Dobra Szkoła" opartej na pedagogikach alternatywnych. W swojej pracy korzysta z własnych wypróbowanych narzędzi. Czerpie inspirację z wielu źródeł, ale przede wszystkim korzysta z podejścia Jespera Juula (Family Lab), IFS (Internal Family Systems-Systemu Wewnętrznej Rodziny), praktyk uważności oraz pracy Brene Brown.

 

mgr Tomasz Bagiński

Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie jest współwłaścicielem wydawnictwa mintbooks.pl. Trener biznesu w obszarach komunikacji, zarządzania, negocjacji i mediacji. Jego dotychczasowe doświadczenie obejmuje zarówno projektowanie i prowadzenie warsztatów, jak i doradztwo w procesach sprzedaży, negocjacji, komunikacji interpersonalnej, zarządzania zespołem czy zarządzania projektem. Doświadczenie w roli samodzielnego trenera buduje od 2004 r. Od 12 lat jego głównym obszarem rozwoju są konflikty i Porozumienie Bez Przemocy. Jest aktywnym mediatorem, nieustannie kształci się i prowadzi warsztaty PBP w kraju i za granicą. Praktyk idei sprawiedliwości naprawczej, modelem Kręgów Naprawczych Dominica Bartera. Jest jedyną osobą w Polsce, która odbyła trening facylitatora w tej metodzie.

 

 

mgr Elżbieta Więcław

Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Śląskim, Podyplomowych Studiów z Retoryki na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz kilku innych szkół. Uczestniczyła w ponad 200 godzinach warsztatów z Porozumienia bez Przemocy (NVC), a temat ten zaczęła zgłębiać już w 2001 roku, kiedy wzięła udział w spotkaniu z Marshallem Rosenbergiem. Od 2009 roku jest trenerem NVC, a w 2015 uzyskała międzynarodowy certyfikat. Pracuje z dziećmi i młodzieżą, prowadzi warsztaty transformacyjno-rozwojowe dla nauczycieli i rodziców, a także spotkania otwarte. Nauczyciel i wychowawca. Dyrektor i współzałożyciel Zespołu Szkół FILOMATA w Gliwicach.

mgr Marta Kułaga

Ukończyła studia magisterskie z filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest uznaną przedsiębiorczynią – od 2000 roku prowadzi przedszkole i żłobek „Krasnal", a od 2016 r. współtworzy turkusową organizację Leance. Trenerka Porozumienia bez Przemocy, certyfikowana przez Centre for Nonviolent Communication (www.cnvc.org). Ceniona coacherka (w latach 2013–2014 uczęszczała do Szkoły Profesjonalnego Coachingu, a w 2015 r. ukończyła trening „Coaching oparty na Potrzebach"). Absolwentka Szkoły Trenerów komunikacji opartej na empatii (2010–2013). W 2017 r. ukończyła Kurs mediacji NVC Yorama Mozensona.

 

 

Opłaty

Atuty:

 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin końcowy)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)
Wariant płatności Płatność w 8 ratach Płatność w 2 ratach Cena studiów
Cena regularna 562,50 zł 2 250 zł 4 500 zł
Absolwenci  i studenci Humanitas
(30% mniej)
393,75 zł 1 575 zł 3 150 zł
Promocja „Im wcześniej tym lepiej” (200mniej do 30 września 2020 r.) 537,50 zł  2 150 zł 4 300 zł

Zapisz się

Etapy rekrutacji

Krok 1 

Wypełnij i wydrukuj kwestionariusz on-line

Krok 2

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej:

 • 85,00 zł - opłata rekrutacyjna.

Wpłaty można dokonać w kasie Uczelni lub przelewem na numer konta bankowego:
ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu 24 1050 1360 1000 0008 0337 9932
W tytule przelewu należy umieścić: imię i nazwisko, adres oraz nazwę kierunku

Krok 3

Skompletuj następujące dokumenty:

 • wydrukowany kwestionariusz (on-line)
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu)
 • dowód osobisty (należy przedstawić do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości)
 • dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł

Krok 4

Złóż dokumenty:

 • osobiście w Punkcie Rekrutacyjnym – pokój 009 (parter) lub
 • wyślij pocztą na adres: Wyższa Szkoła Humanitas ul.Kilińskiego 43, 41-200 (z dopiskiem: Punkt Rekrutacyjny) lub
 • prześlij zeskanowane dokumenty e-mailem na adres: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl

Umowa finansowa i opłata za studia:

 • Umowa finansowa jest podpisywana na tydzień przed rozpoczęciem zajęć – informacja o terminie podpisania umowy przesyłana jest do kandydata drogą e-mailową. Wtedy też kandydat wybiera wariant płatności oraz otrzymuje harmonogram wpłat.
 • Płatność za studia dokonywana jest na indywidualne konto. Opłata za studia może być uiszczana w ratach.
 • Cena studiów obejmuje całość kosztów, łącznie z materiałami, zaświadczeniami wydawanymi na wniosek słuchacza oraz świadectwem ukończenia studiów.