Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy „Przyszłość w rozumie”, to wydarzenie zainicjowane w 2015 roku przez Wyższą Szkołę Humanitas. Jego celem jest przede wszystkim:

 • upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy z wiodących przedmiotów w szkołach średnich,
 • propagowanie postaw przedsiębiorczych,
 • rozwój umiejętności i kompetencji uczniów,
 • zacieśnianie współpracy środowiska akademickiego z młodzieżą szkół średnich.

Kategorie pojawiające się na dotychczasowych edycjach konkursu:

 • wiedza o społeczeństwie, państwie i prawie,
 • wiedza o literaturze Romantyzmu i Pozytywizmu,
 • wiedza biologiczno-chemiczna,
 • wiedza o języku polskim,
 • wiedza o społeczeństwie w połączeniu z wiedzą z historii,
 • dyktando w języku angielskim.

Pytania, opracowywane przez uznanych pracowników naukowych WSH, ale także ekspertów i praktyków w danych dziedzinach, przygotowywane są w oparciu o aktualne programy kształcenia, a sam konkurs jest znakomitą okazją do sprawdzenia swojej wiedzy tuż przed egzaminem dojrzałości.

Od uczestników Konkursu oczekuje się:

 • wiedzy w obszarze naukowym uwzględnionym w szczegółowym zakresie tematycznym dla każdej kategorii
  w ramach danej edycji Konkursu,
 • znajomości zalecanej literatury stanowiącej załącznik do konkretnej edycji konkursu.

W dotychczasowych edycjach Konkursu, udział wzięło blisko 600 uczestników ze szkół średnich z całej Polski.

Kto może wziąć udział w Konkursie?

Prawo startu w Konkursie przysługuje każdemu uczniowi szkoły średniej z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Uczniowie mogą zostać zgłoszeni do Konkursu:

 • przez dyrektora szkoły, do której uczęszczają,
 • przez rodzica/innego przedstawiciela lub opiekuna,
 • samodzielnie - z zastrzeżeniem dołączenia pisemnej zgody rodzica/innego przedstawiciela lub opiekuna.

Te edycje Konkursu są już za nami