Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Certyfikowany Coach

O kierunku

 

         Studia prowadzone we współpracy z HPR Group

“Coaching jest interaktywnym procesem, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania. Coach pracuje z klientami w zakresach związanych z biznesem, rozwojem kariery, finansami, zdrowiem i relacjami interpersonalnymi. Dzięki coachingowi klienci ustalają konkretniejsze cele, optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności.

Coach pomaga ludziom poprawiać ich osiągnięcia i podnosić jakość ich życia, pomaga osiągnąć satysfakcjonujące rezultaty w ich życiu zawodowym i osobistym.”

Definicja przygotowana przez International Coach Federation

Dlaczego warto studiować coaching

Cel studiów:

 • Certyfikowany Coach to unikatowe studia podyplomowe stanowiące odpowiedź na potrzeby rynku pracy - wysoce wykwalifikowanych specjalistów. 
 • Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego prowadzenia life coachingów (Coaching for Life - nastawiony na relacje i życie osobiste) and business coachingów (Coaching for Business - nastawiony na rozwój biznesu) w firmach, instytucjach państwowych, organizacjach pozarządowych, stowarzyszeniach, fundacjach oraz z klientem indywidualnym.
 • Coach staje się pożądanym zawodem, wykorzystywany jest w wielu dziedzinach. Prognozy pokazują, że zapotrzebowanie na różnego rodzaje i formy coachingu będzie szybko wzrastało przez najbliższe lata.                                                                          

Adresaci:

 • menedżerowie wszystkich szczebli,
 • przedsiębiorcy,
 • psycholodzy, psychoterapeuci, pedagodzy, socjolodzy,
 • przedstawicieli firm doradczych i szkoleniowych, trenerzy, pracownicy urzędów pracy,
 • pracownicy działów personalnych,
 • osoby zainteresowane samorozwojem

Studia adresowane są osób, które planują zdobyć nowy zawód i zamierzają ubiegać się o międzynarodową akredytację International Coach Federation na poziomie ACC.

Uzyskane kwalifikacje i kompetencje:

W trakcie interaktywnych zajęć słuchacze zostaną przygotowani do wdrażania coachingu w organizacjach, prowadzenia sesji coachingowych. Słuchacze nabędą wiedzę zgodną z kodeksem etycznym ICF, udoskonalą praktyczny warsztat, poznają szeroki wachlarz możliwości pracy coachingowej w każdym otoczeniu/środowisku, narzędzia i metody do pracy coachingowej, będą prowadzić procesy coachingowe w trakcie studiów, odbywać superwizje z certyfikowanymi coachami. Absolwenci nabędą wiedzę dotyczącą budowania relacji służącej osobistemu i zawodowemu rozwojowi klienta indywidualnego, nabędą wysokorozwinięte kompetencje interpersonalne, umiejętność wspierania zmian u klienta.

Metody pracy wykorzystywane w trakcie studiów:

 • case study
 • mini sesje coachingowe
 • "gorące krzesło"
 • testy
 • wykłady
 • sesje mentorskie
 • ćwiczenia w grupach
 • praca z narzędziami coachingowymi

Atuty studiów:

 • studia posiadają akredytację International Coach Federation (ICF),
 • program studiów gwarantuje przygotowanie uczestników studiów do międzynarodowego egzaminu akredytacyjnego,
 • absolwenci kierunku są zwolnieni z egzaminu ustnego podczas procesu akredytacyjnego w ICF,
 • absolwent otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia potwierdzający odbycie wymaganej ilości godzin warsztatowych, sesji grupowych oraz indywidualnych niezbędnych do akredytacji ICF,
 • zajęcia prowadzone są wyłącznie przez praktyków, certyfikowanych coachów
 • w trakcie studiów coachowie motywują słuchaczy do prowadzenia sesji coachingowych
 • studia nie posiadają żadnych dodatkowo ukrytych kosztów – nie dopłacasz za sesje mentorskie, nie kupujesz dodatkowych podręczników i materiałów

Kadra dydaktyczna:

Kadrę prowadzących stanowią wyłącznie praktycy, certyfikowani coachowie ICF oraz ICC, managerowie, trenerzy, psychologowie oraz praktycy NLP.

dr Jacek Kozłowski

Psycholog, akredytowany coach ICF, mentor coach ICF. Doktorat z psychologii uzyskał na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończył akredytowane przez ICF szkolenia coachingowe: CoachWise Essentials (Coaching Center) oraz Core Essentials Fast Track Program i Advanced Corporate Coaching Program (Corporate Coach U).Specjalizuje się w coachingu wyższej kadry menedżerskiej (executive & leadership coaching), realizując programy rozwojowe w formie sesji indywidualnych i zespołowych. Jako konsultant wspiera menedżerów we wdrażaniu w organizacjach coachingowego stylu zarządzania. Pracuje także z klientami indywidualnymi w obszarze coachingu życiowego (life coaching). Właściciele firmy Coach View (www.coachview.pl). W latach 2014 - 2015 pełnił funcję Prezesa Zarządu ICF Polska. 

mgr Izabela Kluzek-Kot

Dyrektor Zarządzająca HPR Group - akredytowany Coach ICF na poziomie ACC, ukończyła szkołę trenerską, a także liczne szkolenia z obszaru HR. Jest absolwentem studiów podyplomowych Public Relations w Szkole Głównej Handlowej.Prowadzi coaching indywidualny jak i grupowy. W swojej pracy wykorzystuje narzędzia kilku szkół, które dostosowuje do potrzeb i percepcji klienta. Doświadczenie zawodowe zdobywała w firmie doradczo-szkoleniowej. Przez okres ponad 10 lat zajmowała się zarządzaniem zespołem konsultantów i trenerów, pełniła również funkcje managera projektów jak również w organizacjach rolę HR Managera. Jest trenerem z zakresu umiejętności managerskich oraz zarządzania zasobami ludzkimi, a szczególnie bliskie są jej aspekty rozwoju pracownika w organizacji.

izabela.kluzek.pl

 

Elżbieta Cwynar-Budzińska

Absolwentka Psychologii stosowanej oraz Socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.  Ukończyła Szkołę Trenerów Biznesu Elżbiety Sołtys, projekt „Coach ICF – wzrost kwalifikacji kadr zarządzających mikro i małych przedsiębiorstw województwa śląskiego”, szkołę Coachów „The Art & Science of Coaching” prowadzoną przez Erickson College dla Wszechnicy UJ, trening ACTIVacting Employability Through Creativity prowadzony przez Citizents of Europe.

Od 2009 roku prowadzi szkolenia z obszaru rozwoju umiejętności osobistych, przeprowadziła blisko 10 000 godzin szkoleń.  Ma doświadczenie w zarządzaniu organizacją oraz pracy w międzynarodowym środowisku. Przez 4 lata była w zarządzie Polskiego Stowarzyszenia Trenerów Biznesu. Specjalizuje się w podnoszeniu efektywności pracy zespołów poprzez poprawę komunikacji, facylitację, rozwiązywanie konfliktów. Szkoli trenerów, coachów i liderów – przeprowadziła ponad 4000 godzin szkoleń z tego obszaru. Wykłada na kierunku „Trener i Coach – partner w biznesie” na Wyższej Szkole Europejskiej. Prowadzi facylitacje, głównie w obszarze IT, przeszła interaktywny kurs „Coaching Agile Teams” Lyssy Adkins.

 

Natalia Włodarska

Coach PCC (Professional Certified Coach), absolwentka psychologii na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych „Zarządzanie w mediach” w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.  Master Practitioner NLP.

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia podyplomowe Pre MBA z Zarządzania w Mediach na SWPS (projekt wewnętrzny organizowany przez SWPS, Harvard Business Review Polska i TVN). Posiada tytuł NLP Master Practitioner oraz uzyskała międzynarodową akredytację coachingową na poziomie PCC
w ICF (International Coach Federation). Od 2002 roku jest trenerem biznesu, specjalizuje się w szkoleniach dotyczących komunikacji, zarządzania ludźmi, a także emocjami i stresem. Od 2008 roku pracuje w TVN S.A. i odpowiada za wszelkie działania szkoleniowe i rozwojowe, jest trenerem i coachem wewnętrznym, prowadzi zajęcia dla redakcji w TVN Style, TVN Turbo oraz Dzień Dobry TVN. Od 6 lat prowadzi Treningi Medialne z kreowania wizerunku w mediach m.in. dla Fundacji Vital Voices, Allegro, EDF. Od września 2016 prowadzi własną działalność szkoleniową, współpracuje z TVN i HPR Group. Szkolenia i coaching prowadzi w języku polskim i angielskim.

 

Tomasz Janiak

Certyfikowany Coach ICF na poziomie ACC, Dyplomowany Coach Noble Manhattan Coaching na poziomie Practitioner Coach, Certyfikowany Coach World Institute for Action Learning na poziomie CALC, Dyrektor WIAL Poland. Grupowo oraz indywidualnie pracuje od 2006 roku w dziedzinie edukacji, warsztatów oraz coachingu. Ma doświadczenie również w sprzedaży oraz marketingu bezpośrednim, a także działalności w środowisku międzynarodowym. Pracował w zarządzie Youth and Environment Europe oraz dla Redcastle Services i Agima Medical Management w USA.

Zasmakował różnych stylów zarządzania i przywództwa, co teraz wykorzystuje w pracy z klientami. Specjalizuje się w budowaniu relacji wewnątrz i na zewnątrz organizacji, kształceniu liderów, warsztatach psychologicznych oraz coachingu indywidualnym i zespołowym.

Jeste dyrektorem World Institute for Action Learning (WIAL) Poland –  polskiego oddziału Światowego Instytutu Action Learning.  Od dwóch lat przygotowuję Coachów do międzynarodowej akredytacji ICF, w ramach studiów coachingowych pod patronatem merytorycznym HPR Group. Szkolenia i coaching prowadzi w języku polskim i angielskim.

 

 

 

mgr Marta Czapla - Kluzek

Certyfikowany Coach ICF na poziomie ACC, Certyfikowany Praktyk Points of You, absolwent wielu szkoleń z zakresu Coachingu i HR.

Od wielu lat jest współwłaścicielem i menadżerem w Obsłudze Inwestycyjnej Nieruchomości Czapla i Czapla – firmie z ponad 30 letnim doświadczeniem. W swojej pracy stawia na dobre relacje międzyludzkie, szczerość, autentyczność i życzliwość. Jako Coach pracuje z klientami indywidualnymi i Businessowymi. Prowadząc szkolenia wykorzystuje narzędzia stosowane w kilku szkołach, by jak najlepiej dostosować się do potrzeb i wymogów klientów. Jeste pasjonatką ludzi. Uwielbia słuchać

 

mgr Mirosław Kot

Coach akredytowany w ICF (ACC), wykładowca akademicki, doradca spółek w zakresie HR i ZZL, trener z 15 letnim doświadczeniem. Członek Polskiego Stowarzyszenia Public Relations. Jako coach i doradca wspiera kadrę menadżerską w budowaniu pozytywnego wizerunku firmy na zewnątrz i w jej wnętrzu oraz pomaga tworzyć kulturę organizacyjną ekologiczną dla wszystkich pracowników. Prowadzi coaching zespołowy i indywidualny, głównie dla kadry zarządzającej oraz dla pracowników kluczowych działów firm i korporacji. Właściciel firmy szkoleniowo – doradczej Dea Trening (www.deatrening.pl).

 

mgr Piotr Persona

Coach i Trener z doświadczeniem biznesowym w międzynarodowej firmie farmaceutycznej gdzie zarządzał rozwojem zespołu siedemdziesięciu osób. Akredytowany Coach ACC ICF, dyplomowany Coach i Trener Grupowy SWPS w Warszawie.  Absolwent Szkoły Trenerów i Doradców Biznesu FRDL i Laboratorium Psychoedukacji. Posiada ośmioletnie doświadczenie trenerskie, od pięciu lat prowadzi coachingi indywidualne dla klientów biznesowych i indywidualnych w obszarze business, career i life coachingu. Coach i Consultant Lee Hecht Harrison DBM prowadzący procesy outplacementowe dla pracowników międzynarodowych korporacji. Dla TTX Institute prowadził team coachingowe wydarzenia rozwojowe wspierające zespoły managerskie w przeprowadzaniu zmian i motywowaniu zespołów w zmianach. Wykładowca Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu - „Coaching i mentoring” kierunek Zarzadzanie Zasobami Ludzkimi.

Najczęściej zadawane pytania:

Co wyróżnia studia akredytowane od innych studiów z zakresu coachingu?

Studia z programem akredytowanym dają podwójny certyfikat: dyplom studiów podyplomowych oraz certyfikat ukończenia kursu ACSTH pozwalający na szybkie i sprawne zdanie egzaminu i otrzymanie uprawnień coacha ICF na poziomie ACC. Absolwenci studiów akredytowanych są dopuszczani do procesu akredytacyjnego w ICF,  są zwolnieni z egzaminu ustnego, zdają jedynie egzamin pisemny, co powoduje znaczne przyspieszenie procedury egzaminacyjnej.

Co to jest ICF?

International Coach Federation (ICF) to największa ogólnoświatowa organizacja coachingowa reprezentująca środowisko profesjonalnych coachów. ICF zostało założone w 1995 roku, obecnie liczy ponad 25 000 członków zrzeszonych w ponad 100 krajach. ICF jest organizacją non profit, którą współtworzą osoby indywidualne prowadzące praktykę coachingową. Działania ICF poświęcone są rozwijaniu profesji coachingowej poprzez określanie standardów kompetencyjnych i etycznych, dostarczanie niezależnej struktury akredytacji dla coachów i szkół coachingu oraz budowanie forum wymiany doświadczeń.

Co to jest akredytacja ICF?

To  międzynarodowy egzamin w języku polskim lub angielskim, po którym uczestnicy otrzymują Międzynarodowy Certyfikat International Coach Federation honorowany w ponad 100 krajach, uprawniający do wpisania na Międzynarodową Listę Coachów. Akredytacja potwierdza wiarygodność coacha oraz działanie wg profesjonalnych standardów. Akredytacja ICF jest bardzo często wymagana jako potwierdzenie kwalifikacji w postępowaniach przetargowych, zapytania ofertowych, co jest niezbędne w procesie pozyskania klienta biznesowego i publicznego.

Dlaczego akredytacja ICF jest najważniejszą akredytacją dla coacha?

ICF to największa ogólnoświatowa organizacja coachingowa reprezentująca środowisko profesjonalnych coachów. ICF jest akredytacją niezależną od szkoły - przyznaje ją grupa egzaminatorów w ramach bezstronnego procesu akredytacyjnego. Słowo bezstronna jest tu kluczowe, ponieważ ICF jest jedynym źródłem takiej akredytacji. ICF jako pierwsza organizacja na świecie stworzyła i zaproponowała definicję i filozofię coachingu, a także doprowadziła do stworzenia standardów etycznych, których członkowie zobowiązani są przestrzegać.
Certyfikat ICF uprawnia do wpisania się na międzynarodową listę coachów i świadczenia usług coachingowych na rynku międzynarodowym.

Co to jest ACSTH?

Program Approved Coach Specific Training Hours (ACSTH) oferuje:

 • 100 h coach-specific training
 • zgodność ze wszystkimi ICF Core Competencies i ICF Code of Ethics,
 • możliwość wykorzystania godzin przy akredytacji ACC, PCC lub MCC ścieżką ACSTH.

Gdzie mogę pracować po studiach?

Z dyplomem coacha można podjąć zatrudnienie w:

 • międzynarodowych korporacjach i dużych firmach jako coach, trener
 • organizacjach pozarządowych pracując z osobami potrzebującymi wsparcia
 • ośrodkach psychologicznych i terapeutycznych
 • fundacjach
 • instytucja państwowych w szczególności wspierających osoby bezrobotne
 • instytucjach pośrednictwa pracy
 • Można również rozpocząć własną działalność gospodarczą lub wprowadzić dodatkową usługę do dotychczas prowadzonej działalności gospodarczej

Partner HPR Group.

HPR Group od 2005 roku z oddziałami w Warszawie, Gliwicach, Opolu, Zielonej Górze i Szczecinie, realizuje usługi z zakresu rekrutacji i selekcji, otwartych i zamkniętych szkoleń biznesowych, coachingu oraz zaawansowanego doradztwa organizacyjnego. Każdego dnia staramy się, aby połączenie naszej pasji do pracy z ludźmi i chęć do dzielenia się wiedzą dawała jak najlepsze rezultaty, dlatego też, zależy nam aby wspierać ludzi w ich rozwoju osobistym i zawodowym. Wartości, w które szczególnie wierzymy to przede wszystkim profesjonalizm– który rozumiemy jako wysoką jakość wykonywanych przez nas usług, orientacja na Klienta– bo tylko staranne dopasowanie oferty na miarę potrzeb daje gwarancje najlepszych efektów współpracy oraz elastyczność, która jest dostosowaniem się i pełnym zaangażowaniem w realizację powierzonych nam zadań i działań.

Program

Program studiów:

 • Filozofia i specyfika pracy coachingowej (m.in. Wprowadzenie do coachingu, Różnice między coachingiem a innymi formami pracy z klientem, Rodzaje coachingu i ich zastosowanie na rynku, Sposoby wykorzystania coachingu w pracy z klientem)
 • Sylwetka coacha (m.in. Kompetencje coacha, Skala i koło kompetencji jako narzędzie do wymiarowania swoich umiejętności, Kodeks etyczny, Kontakt coachingowy)
 • Kompetencje interpersonalne w coachingu (m.in. Umiejętność budowania relacji, Umiejętności komunikacyjne – narzędzia i techniki komunikacyjne w pracy coacha (VAKOG, parafraza, podsumowania, informacja zwrotna, odzwierciedlanie i dostosowanie, pytania), Wykorzystanie NLP)
 • Techniki i narzędzia coachingowy (m.in. SMART/ER – narzędzie do wyznaczania celu w coachingu, Model sesji coachingowych : GROW, RESOLVE, Budowanie świadomości Klienta, Bajka i metafora jak element pracy z klientem)
 • Zastosowanie innych elementów rozwojowych w coachingu (m.in. Źródła i zastosowania Racjonalnej Terapii Zachowania, Coaching prowokatywny)
 • Coaching grupowy i zespołowy  (m.in. Rodzaje grup, Role wg Belbina, Relacje w zespole, Przekazywanie informacji zwrotnych Z – FUKO – P, Coachingowy styl zarządzania zespołem, 12 elementów dobrego zarządzania wg Gallupa, Pytania kartezjańskie, Strategia Walta Disneya, Sesje coachingu grupowego i zespołowego)
 • Relacje biznesowe – pozyskiwanie klientów. (m.in. Rola pierwszego wrażenia, Poszukiwanie klientów, czyli co dziś działa a na co szkoda pieniędzy i czasu, Budowanie sieci kontaktów, Prospecting, Rozpoznawanie potrzeb klienta, Reagowanie na obiekcje,Tworzenie zasad współpracy z klientem, zawieranie umów)
 • Coaching w zmianie (m.in. Narzędzia coachingowe indywidualnej i zespołowej pracy z ludźmi w zmianie, Model pracy z negatywnymi emocjami i polaryzowanie perspektywy klienta w zmianie, Krzywa zmiany, Postawy ludzi wobec zmiany).
 • Narzędzia budowania i wzmacniania własnej samooceny (Praca z samokrytycyzmem, poznaniem i  docenianiem własnych zasobów , a także motywacji do ich zwiększania)
 • Sesje mentorskie grupowe
 • Sesje mentorskie indywidualne

Łączna liczba godzin: 200 h, w tym 37 h w formie e-learaningu

Organizacja zajęć:
Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w sobotę i w niedzielę (sporadycznie w piątek).

 

Opłaty

Atuty:

 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin dyplomowy)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)
Wariant płatności Płatność w 8 ratach Platność w 2 ratach Cena studiów
Cena regularna 750 zł 3 000 zł 6 000 zł
Absolwenci  i studenci Humanitas
(30% mniej)
525 zł 2 100 zł 4 200 zł
Promocja „Im wcześniej tym lepiej” (1 000 zł mniej do 30 maja 2019 r.) 625 zł  2  500 zł 5 000 zł

Szkolenia

Osoby zainteresowane rozszerzeniem wiedzy z zakresu tematyki studiów podyplomowych zapraszamy do udziału w szkoleniach: