Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
 

Kadry i płace


ZAPISZ SIĘ


W razie pytań zachęcamy do kontaktu:

ZADZWOŃ TERAZ   FORMULARZ KONTAKTOWY

O kierunku

Kadry i płace

Dzisiejszy rynek to dynamiczne zmiany w przepisach prawa wymagają umiejętności podążania za nimi i wdrażania ich w praktyce. Wiele procesów kadrowo – płacowych zostało zautomatyzowanych jednak mimo powszechnej cyfryzacji to niezwykle wymagająca, a zarazem ciekawa praca. Duża odpowiedzialność w obszarze zatrudniania pracowników sprawia, że pracodawcy są świadomi roli pracownika kadr i płac w organizacji. Nie maleje więc zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie, którzy są odpowiedzialni za efektywne procesy kadrowo - płacowe i posiadają szeroka wiedzę w tym zakresie.

Cel studiów:

Kierunek studiów podyplomowych Kadry i płace jest bardzo popularny i chętnie wybierany przez słuchaczy. Obowiązki związane ze sprawami pracowniczymi dotyczą każdego przedsiębiorstwa, niezależnie od jego wielkości. Dzięki temu, wiedza i umiejętności, które nabywają słuchacze podczas zajęć dają realne perspektywy na podjęcie pracy na stanowiskach związanych z działem kadr i płac lub rozwinięcie swoich dotychczasowych kompetencji.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom aktualnej i specjalistycznej wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu m.in. stosowania przepisów prawa pracy, wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej. Kierunek przygotowuje do samodzielnego wykonywania zadań związanych
z prowadzeniem spraw pracowniczych oraz stosowaniem prawa pracy.

Podczas studiów słuchacze, poza wiedzą teoretyczną, będą mieli możliwość nabycia praktycznych umiejętności w zakresie obsługi programów Symfonia, Płatnik oraz Enova 365.

Adresaci:

Adresatami studiów są osoby poszukujące zatrudnienia w sektorze kadrowo - płacowym lub zatrudnione w działach kadrowo-płacowych, które pragną uzupełnić wiedzę i poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe w tej dziedzinie. Studia te adresowane są również do osób prowadzących własną działalność gospodarczą, które chcą samodzielnie prowadzić sprawy kadrowo-płacowe.

Atuty studiów:

 • Słuchacze podczas studiów uczą się obsługi programów kadrowo-płacowych: Symfonia, Płatnik, Enova 365,
 • Nabywają wiedzę potrzebną do prowadzenia spraw pracowniczych związanych m.in. obsługą i obiegiem dokumentacji w firmie, prowadzeniem ewidencji czasu pracy, wysyłaniem odpowiednich dokumentów do takich instytucji jak ZUS i Urząd Skarbowy
 • Przekazanie niezbędnej wiedzy dotyczącej BHP w firmie
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu obsługi programu Enova 365

A ponadto Uczestnicy studiów podyplomowych otrzymują dostęp do pełnego pakietu Office 365. Pakiet ten oferuje dostęp do najpopularniejszych aplikacji biurowych takich jak:

 • Word,
 • Excel,
 • PowerPoint,
 • OneNote,
 • OneDrive.

Dodatkowo Uczestnicy studiów podyplomowych uzyskują dostęp do:

 • pełnej wersji Systemu Informacji Prawnej LEGALIS
 • LEX Czasopisma Premium i LEX Monografie
 • Systemu LEXOTEKA
 • tysięcy e-booków w Czytelniach IBUK Libra i EbookpointBIBLIO
 • międzynarodowych pełnotekstowych baz danych m.in.:
  • EBSCO,
  • SCOPUS,
  • Web of Science

Absolwent:

 • Potrafi prawidłowo rozliczyć czas pracy pracowników i wypłacić należne wynagrodzenie,
 • Umiejętnie wykorzystuje wiedzę potrzebną do zarządzania personelem pod kątem kadrowym, tj. przeprowadzenie formalności związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników, ewidencjonowanie wniosków urlopowych, chorobowych i innych związanych z późniejszymi rozliczeniami w ZUS i Urzędzie Skarbowym,
 • Nabyta wiedza, pozwala absolwentom podjęcie pracy na stanowisku kadrowy, kadrowa, specjalista ds. kadr i płac i podobnych,
 • Po zakończeniu studiów podyplomowych na kierunku Kadry i płace słuchacze zyskują aktualną wiedzę i praktykę potrzebną do wykonywania zawodów związanych z działem kadr i płac,
 • Absolwent, który już pracuje w zawodzie umacnia zdobyte do tej pory doświadczenie.

Metody pracy:

 • mini wykład, prezentacja,
 • aktywne ćwiczenia szkoleniowe,
 • dyskusja,
 • studium przypadku (Case study).

 

 

Program

W programie m.in:

I Prawo Pracy

 • Źródła Prawa Pracy z uwzględnieniem aktów wewnątrzzakładowych
 • Umowa o pracę jako podstawa nawiązania stosunku pracy
 • Czas pracy
 • Urlopy pracownicze i inne zwolnienia od świadczenia pracy
 • Uprawnienia rodzicielskie w prawie pracy
 • Odpowiedzialność pracownicza
 • Ustanie stosunku pracy
 • Dokumentacja ze stosunku pracy
 • Zatrudnianie niepracownicze
 • Ochrona danych w prawie pracy
 • Zatrudnianie cudzoziemców
 • Pracownicy tymczasowi
 • Struktura, zadania i czynności kontrolne PIP
 • BHP
 • ZFŚS
 • Praca zdalna
 • Dyskryminacja i mobbing w miejscu pracy
 • Kontrola pracownika w miejscu pracy

II Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

 • System ubezpieczeń społecznych
 • Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ustalanie składek z tego tytułu
 • Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego

III Płace

 • Wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy
 • Ustalenie wysokości wynagrodzenia za pracę i innych należności ze stosunku pracy
 • Ustalenie wysokości innych należności ze stosunku pracy
 • Rozliczanie podroży służbowych
 • PFRON

IV Narzędzia informatyczne w kadrach

 • Program Płatnik
 • Program Symfonia
 • Program enova365

 

Czas trwania studiów:
2 semestry; 170 godzin dydaktycznych.

Data pierwszych zajęć:

 • 21.10.2024 r.

Organizacja zajęć: 
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (poniedziałek) - sporadycznie w inny dzień tygodnia w godzinach 17.00 - 21.00.

ZAJĘCIA ONLINE: 

Studia podyplomowe realizowane przez AH prowadzone będą w 100%  trybie on-line (poprzez platformę ClickMeeting, Zoom, Moodle), pozwalającymi na uczestnictwo w spotkaniu z każdego miejsca na świecie.

Warunki zaliczenia:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów. Brak egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 

Kadra dydaktyczna

Wśród kadry m.in.:

dr Mariusz Lekston

Doktor nauk prawnych w zakresie prawa pracy. Prorektor ds. organizacyjno-prawnych i polityki kadrowej Akademii Humanitas w Sosnowcu. Adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych Akademii Humanitas w Sosnowcu, zatrudniony w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych. Wykładowca na studiach podyplomowych Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Członek Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych PAN Oddział w Katowicach. Of counsel w Kancelarii BKB Baran Książek Bigaj w Krakowie, specjalizującej się w problematyce prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

W działalności dydaktycznej i szkoleniowej specjalizujący się w zagadnieniach szerokiego spektrum prawa pracy, zarówno w odniesieniu do stosunku pracy, jak i niepracowniczych form zatrudnienia.

Autor i współautor ponad 50 publikacji z zakresu indywidulanego i zbiorowego prawa pracy, obejmujących w szczególności problematykę zatrudnienia nauczycieli akademickich i prawa urzędniczego. Członek zespołu opracowującego komentarze do Kodeksu pracy, a także System Prawa Pracy, będące wielotomowym dziełem prezentującym dotychczasowy dorobek polskiej nauki prawa pracy.

Krzysztof Stucke

Ekspert z dziedziny prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz ochrony danych osobowych. Prawnik. Absolwent wydziału prawa w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie

Od ponad 20 lat specjalizuje się w zagadnieniach związanych z szeroko rozumianym obszarem prawa pracy ubezpieczeń społecznych, ochrony danych osobowych. Prowadzi własną kancelarię prawa pracy, doradza i świadczy pomoc prawną. Wieloletni inspektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie przeprowadzał kontrole płatników w zakresie opłacania składek i rozliczania wypłaconych zasiłków. Jest ekspertem Infor S.A. oraz Portalu Kadrowego-Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, autorem artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Szkolił m.in. dla firm: Lufthansa Global Business Services, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Szpital Uniwersyteckiego w Krakowie, Boryszew HR Service, ZUS Opole, TVP O/Kraków, Politechnika Warszawska, Urząd Pracy we Wrocławiu, Volkswagen Poznań, Hotele Marriott, Exalo Drilling S.A., Browar Żywiec, Instytut Pamięci Narodowej, Departament Administarcyjny Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwo Finansów, Urząd Miasta Kraków , Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. Oddział w Dęblinie.

Przeprowadza audyty z zakresu ochrony danych osobowych (RODO). Pełni funkcję IODO w kilku podmiotach gospodarczych.

Mirosława Plaza

Księgowością zajmuje się od 19 lat, a od 14 lat jest główną księgową – kwestorem Akademii HUMANITAS w Sosnowcu. Prowadzi również własne Biuro Rachunkowe ORDO, które działa na rynku od 2013 roku. Firma oferuje kompleksową obsługę ksiąg rachunkowych, ksiąg przychodów i rozchodów, ewidencji ryczałtu, ewidencji dla celów rozliczania podatku VAT. Sporządza deklaracje CIT, PIT, VAT oraz sprawozdania statystyczne GUS. Zapewnia pełną obsługę ZUS i kadrowo-płacową.

W swojej pracy uważa, że nie ma spraw nie do rozwiązania, każdą sytuację finansową można uprościć i uporządkować. W swojej firmie oferuje proste i szybkie uporządkowanie liczb, które prowadzi do harmonii w sprzedaży i usługach. Harmonia w życiu zawodowym daje jasność, klarowność i pewność własnej historii finansowej. Zajmując się finansami od 17 lat wie, że liczby mają wpływ na nasze życie. Pracując z klientem skupia się na rozwiązywaniu problemów finansowych, które blokują rozwój firmy. Dokonują się wtedy zmiany w każdej sferze działania. Stąd pomysł na program szkoleniowy Harmonia Liczb – autorka wierzy w to, że harmonia liczb oznacza spokój i stabilizację. Pracuje na nowoczesnych programach, które pozwalają na szybkie przetwarzanie danych i generowanie nowych rozwiązań. Jej wyróżnikiem jest to że zajmuje się całym przepływem finansowym połączonym z optymalizacja kosztów.

Mirosław Kot

Doradca zarządów spółek w obszarze zarządzania strategicznego. Dyrektor zarządzający firmy szkoleniowo doradczej Dea trening.Wykładowca na studiach menedżerskich i podyplomowych  z zakresu zarządzania zasobami ludzkim i prawa pracy.

Pomysłodawca i współtwórca projektów szkoleniowych:  Zarządzanie przez cele za pomocą kompetencji, Zintegrowane zarządzanie i planowanie, Trener biznesu, Akademia Managera, Onboarding i Mentoring, HR Biznes Partner, Coach  w Biznesie   oraz  Akademia  Zarządzania Lidera Biznesu.

Ekspert i praktyk z zakresu planowania   i realizacji celów strategicznych,  prawa pracy z 25 letnim doświadczeniem we współpracy z korporacjami i firmami z różnych branż. Jako doradca zarządów spółek zdobył ze swoimi klientami Diamenty Forbsa i Gazele Biznesu,. Ze swoimi klientami pracował w Pekinie i Szanghaju, Nowym Yorku i Los Angeles, RPA, Brazylii i Argentynie, Kanadzie i Wyspach Kanaryjskich.

Autor Książki: Kompetencje Menedżera. Wyd. Helion 2018 r.

 

Opłaty

Atuty:
 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin końcowy)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w 8 ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)

Wariant płatności

Cena studiów

Płatność 
8 rat

Cena regularna

4 800 zł

600 zł

Absolwenci i studenci Humanitas
30% mniej do dnia 31.07.2024 r.

3 360 zł

420 zł

Bonifikata terminowa 1.000 zł
do dnia 31.07.2024 r.  

3 800 zł

475 zł

 

 

 Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 3 360 zł 

 

Rekrutacja

Etapy rekrutacji

 1. Wypełnij i wydrukuj  kwestionariusz online 

2. Skompletuj następujące dokumenty:
(Komplet wymaganych dokumentów może różnić się w zależności od kategorii studiów podyplomowych)

 • Wydrukowany kwestionariusz (on-line)
 • Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu)
 • Dowód osobisty (należy przedstawić do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości podczas zapisu osobistego, nie kserować)
 • Potwierdzenie dokonania wymaganych wpłat.

3. Dokonaj opłat za studia:​
(wpłat należy dokonywać z wpisanym czytelnie imieniem, nazwiskiem oraz adresem)

 • opłata rekrutacyjna - 85 zł,

KONTO
Akademia Humanitas
ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu
24 1050 1360 1000 0008 0337 9932

 

4. Wybierz formę podpisania umowy finansowej.

Wariant 1
Skompletowane dokumenty dostarcz osoboście do punktu rekrutacyjnego w siedzibie Akademii Humanitas w Sosnowcu

Wariant 2
Skompletowane dokumenty wyślij na adres e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl i oczekuj kontaktu od nas.
Po zweryfikowaniu dokumentacji otrzymasz od nas umowę finansową i dalsze szczegółowe informacje. 

 *W przypadku zapisu ONLINE na wybrany kierunek proszę o wysłanie skanów wymaganych dokumentów jako standardowe załączniki PDF  (zdjęcia dokumentów nie są przyjmowane do dokumentacji).

 

 

W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

Punkt Rekrutacyjny
ul. Kilińskiego 43, Sosnowiec
tel. 032 - 36 - 31 - 206
e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl