Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Lider Wspierania Rozwoju

O kierunku

 

Cel studiów:

Celem studiów jest rozwój i pogłębienie kompetencji zarządzania każdym procesem grupowym i prowadzącego do pożądanych efektów, skutecznego zarządzania sobą i własnym biznesem trenerów, coachów i terapeutów.

Trenerom chcącym rozwijać swój warsztat nie wystarczą szkoły trenerskie. Potrzebują kompetencji psychologicznych i przywódczych, by coraz sprawniej odpowiadać na rosnące potrzeby i wymagania trenerskiego rzemiosła i rynku usług szkoleniowych. Coachowie chcący pracować, bądź już pracujący z grupami potrzebują profesjonalnego przygotowania trenerskiego i zdolności przywódczych, by rozwijać umiejętność zarządzania procesami grupowymi w pracy z grupami i zespołami, a także zarządzania swoim biznesem. Terapeuci potrzebują nieustannie poszerzać swoje kompetencje, organizować warsztaty, stawać przed grupami, z którymi praca różni się od relacji z pojedynczym pacjentem. Terapeuci prowadzący centra terapeutyczne potrzebują umiejętności przywódczych i kompetencji zarządczych w rozwijaniu swoich firm na mocno nasyconym rynku pomocy psychologicznej.  

Połączenie wzajemnie uzupełniających się potrzeb tych trzech grup zawodowych daje efekt synergii. W takim gronie pojawia się największa szansa na ich zaspokojenie i dopełnienie. Program tych studiów powstał w odpowiedzi na powyższe potrzeby. Jego głównymi wyróżnikami jest profesjonalne zarządzanie procesem grupowym i rozwijanie zasobów świadomego przywódcy w zgodzie z najnowszymi osiągnięciami psychologii przywództwa i skoncentrowanej na efektach praktyki zarządzania własnym biznesem.

Sylwetka absolwenta:

Uczestnik studiów jest osobą, która w swojej praktyce zawodowej zajmuje się pracą z grupami i zespołami oraz zarządza własnym biznesem. Po ukończeniu studiów absolwent:

 • jest gotowy do skutecznej pracy z grupą w oparciu o zaawansowane mechanizmy procesu grupowego, korzysta z mechanizmów efektywnej komunikacji
 • potrafi sprawnie zarządzać grupą osób z uwzględnieniem różnorodności potrzeb i oczekiwań członków grupy
 • sprawnie zarządza konfliktem i sytuacjami trudnymi
 • zarządza strukturą szkolenia, coachingu grupowego, warsztatu, spotkania zespołu
 • zarządza grupą słuchaczy, własnym stresem, korzysta ze skutecznych narzędzi i modeli wystąpień publicznych
 • w relacji z rynkiem korzysta z profesjonalnie zbudowanej marki osobistej, identyfikacji, komunikacji, marketingu, co daje mu przewagę konkurencyjną i przybliża realizację sukcesu rynkowego
 • jest autentycznym i skutecznym liderem w pracy z grupą, czy zespołem w trakcie szkolenia, coachingu, warsztatu,  w relacji z pracownikami, klientami i rynkiem, na którym działa

Kadra dydaktyczna:

Kadrę prowadzących stanowią praktycy, trenerzy, certyfikowani coachowie, wieloletni praktycy biznesu, inicjatorzy innowacyjnych metod szkoleniowych.

Wśród kadry m.in.:

mgr Konrad Wilk

Trener rozwoju, psycholog biznesu, kognitywista. Pracuje jako coach, terapeuta, mentor, szkoleniowiec, mówca.

Przygotowanie
Certyfikowany przez: MLC - Multi-Level Coaching Study, Trop Group – Team&Group Trainer, Mindsonar, InspireGroup - Design Thinking, Coachways - Vuca World Leadership, Theory U, The Cynefin Framework, Manifestacja celu, APMG – Change Management, Jarosław Gibas - Model Transpersonalny, Instytut Kognitywistyki Maciej Bennewicz - Konstelacje Archetypowe, Coaching TAO w ujęciu transpersonalnym. Akredytował go ICF.  Ukończył studia na Akademii Koźmińskiego w Warszawie.

Doświadczenie
Wspiera menadżerów w budowaniu spójnych, skutecznych, rozwojowych zespołów. Pracuje z nimi nad wyzwalaniem cech świadomego przywódcy w oparciu o najnowsze osiągnięcia psychologii biznesu. Koncentruje się na takich zagadnieniach jak autentyczność lidera, zarządzanie stresem, work-life balance, mindfulness w biznesie, efektywna komunikacja, sztuka wystąpień publicznych, świadome przywództwo, charyzma lidera.
Z klientami indywidualnymi pracuje głównie w nurtach: transpersonalnym, systemowym i procesowym. Jest autorem modelów: TY® oraz Lider Przyszłości – TERAZ.
W autorskich, relacyjnych szkoleniach i warsztatach wykorzystuje doświadczenie coachingowe, terapeutyczne, techniki mindfulness, pracę z ciałem, ruchem, dźwiękiem, obrazem, by zwiększyć ich atrakcyjność, efektywność oraz integracyjno-motywacyjny charakter.
Dużo pracuje z osobami prywatnymi, wspiera pary w kryzysach, pomagam ludziom w przechodzeniu przez trudne okresy przełomowe w ich życiu, w wyzwalaniu się z traum, emocjonalnych, zwykle nieuświadomionych blokad, w uwalnianiu wewnętrznego potencjału i wchodzeniu w nowe etapy coraz bardziej świadomego życia.

Pasje
Poznaje życie w jego wielorakich przejawach, kognitywistycznie studiuje nieustająco takie dziedziny wiedzy, jak różne szkoły terapii, psychologii, socjologii, neuropsychologii, filozofii,  antropologii, mechaniki kwantowej, kosmologii, rozwoju świadomości i duchowości.
Słucha reggae, jazzu, muzyki klasycznej i medytacyjnej. Odżywia się wegańsko zgodnie z zasadami ajurwedy. Organizuje wyprawy do najpiękniejszych, dziewiczych zakątków świata. Wspina się też po górach, przedziera po lasach, żegluje, nurkuje, biega maratony.

Media
Udziela wywiadów, opublikował ponad 100 artykułów min. w magazynach „Sukces”, „L’Eclat”, „Trendy Art of Living”, „Elle Man” „Dziennik”, „Manager”, „Gazeta Finansowa”, „Fokus na Biznes”, „Fine Life”, „Top Class”, „Business Traveller”, „Ludzie Sukcesu”, „Business Voice”, „Network Magazine” i innych, gdzie pełni rolę eksperta ds. psychologii biznesu

Program

Program:

 • Trening interpersonalny z elementami integracji grupy (moduł 3 dniowy: piątek, sobota, niedziela)
 • Zarządzanie procesem grupowym w praktyce zawodowej trenera, coacha, terapeuty
 • Komunikacja i budowanie relacji z ludźmi
 • Sztuka wystąpień publicznych
 • Droga lidera
 • Konflikty, sytuacje trudne, różnice międzykulturowe
 • Integracja grupy w terenie
 • Twoja marka osobista, twój biznes, twój sukces
 • Świadome przywództwo trenera, coacha, terapeuty w świecie VUCA
 • Superwizja i ewaluacja – podsumowanie i domknięcie procesu grupowego

Program jest realizowany w 10 zjazdach, bazuje na trzech metodach pracy: treningu interpersonalnym, szkoleniach o charakterze warsztatowym i superwizji.

Czas trwania studiów:
2 semestry; 170 godzin dydaktycznych.

Organizacja zajęć:
Pierwszy moduł jest trzydniowy (piątek, sobota, niedziela)
Pozostałe zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (sobota i niedziela)

Warunki zaliczenia:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Ukończenie kierunku i pozytywne przejście ewaluacji zakończonej egzaminem zapewnia uzyskanie certyfikatu: Akademia Świadomego Przywództwa - Lider Wspierania Rozwoju.

Kontakt:
tel.: 32 363-12-21
e-mail: podyplomowe@humanitas.edu.pl

 

ZAPISZ SIĘ

Atuty

Tym, co wyróżnia nasz kierunek studiów jest:

 • Charakter studiów, które stają się procesem rozwojowym każdego z uczestników i grupy jako takiej. Ten kierunek to nie tylko wiedza i umiejętności, ale faktyczny, głęboki proces rozwoju. Po ich zakończeniu uczestnicy nabierają głębszego spojrzenia, szerszej perspektywy, są w nowym miejscu siebie, dającym większe możliwości, otwierającym drzwi profesjonalnego i biznesowego sukcesu.
 • Wartością dodaną akademii jest możliwość wymiany, przenikania się i bogactwo doświadczeń uczestników wywodzących się z branży trenerskiej, coachingowej i terapeutycznej. Trener, coach i terapeuta – każdy z nich jest liderem grupy, której przewodzi na sali, ale też liderem zespołu, z którym pracuje, liderem biznesu, jaki prowadzi.
 • Użyteczność, praktyczność, łatwość w adaptacji wiedzy, którą uczestnicy absorbują przez własne doświadczenie.
 • Wyjątkowa przygoda, zabawa, wymiana, czerpanie z siebie nawzajem w duchu procesu grupowego.
 • Doświadczenie unikalnego, autorskiego modułu otwierającego Akademię, który łączy proces integracji grupy z elementami treningu interpersonalnego.
 • Znakomity zespół trenerów prowadzących, doświadczonych praktyków w dziedzinie pracy procesowej zarówno w roli trenera, coacha grupowego, terapeuty, jak i lidera.

Opłaty

Atuty:

 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin końcowy)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)
Wariant płatności Płatność w 8 ratach Platność w 2 ratach Cena studiów
Cena regularna 625 zł 2 500 zł 5 000 zł
Absolwenci  i studenci Humanitas
(30% mniej)
437,50 zł 1 750 zł 3 500 zł
Promocja „Im wcześniej tym lepiej” (200mniej do 30 września 2020 r.) 600 zł  2 400 zł 4 800 zł

Zapisz się

Etapy rekrutacji

Krok 1 

Wypełnij i wydrukuj kwestionariusz on-line

Krok 2

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej:

 • 85,00 zł - opłata rekrutacyjna.

Wpłaty można dokonać w kasie Uczelni lub przelewem na numer konta bankowego:
ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu 24 1050 1360 1000 0008 0337 9932
W tytule przelewu należy umieścić: imię i nazwisko, adres oraz nazwę kierunku

Krok 3

Skompletuj następujące dokumenty:

 • Wydrukowany kwestionariusz (on-line)
 • Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu)
 • Dowód osobisty (należy przedstawić do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości)
 • Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł

Krok 4

Złóż dokumenty:

 • Osobiście w Punkcie Rekrutacyjnym – pokój 009 (parter) lub
 • Wyślij pocztą na adres: Wyższa Szkoła Humanitas ul.Kilińskiego 43, 41-200 (z dopiskiem: Punkt Rekrutacyjny) lub
 • Prześlij zeskanowane dokumenty e-mailem na adres: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl

Umowa finansowa i opłata za studia:

 • Umowa finansowa jest podpisywana na tydzień przed rozpoczęciem zajęć – informacja o terminie podpisania umowy przesyłana jest do kandydata drogą e-mailową. Wtedy też kandydat wybiera wariant płatności oraz otrzymuje harmonogram wpłat.
 • Płatność za studia dokonywana jest na indywidualne konto. Opłata za studia może być uiszczana w ratach.
 • Cena studiów obejmuje całość kosztów, łącznie z materiałami, zaświadczeniami wydawanymi na wniosek słuchacza oraz świadectwem ukończenia studiów.