Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Trener biznesu

O kierunku

Cel studiów:

Studia Podyplomowe Trener Biznesu to projekt skierowany do osób dorosłych, które są zainteresowane pozyskaniem umiejętności trenerskich oraz do wszystkich, którzy stanęli w swej karierze zawodowej przed wyzwaniem pracy z grupą. Mogą w nim wziąć udział np. trenerzy wewnętrzni firm, pracownicy działów HR, nauczyciele, menedżerowie zarządzający zespołami oraz prowadzący spotkania grupowe i inni, którzy zajmują się rozwojem pracowników.
Zajęcia będą prowadzone w formie warsztatu praktycznego, który będzie bazował na aktywnym udziale uczestników. W czasie szkoleń będziemy prowadzili szereg symulacji rzeczywistych działań związanych z projektowaniem i prowadzeniem szkoleń.
Główne cele projektu to zdobycie umiejętności związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem oraz ewaluacją szkoleń grupowych. Uczestnicy poznają, czym jest proces grupowy oraz jak wykorzystać tę wiedzę podczas projektowania ćwiczeń i zadań dla grupy oraz podczas realizacji założonych celów szkoleniowych. Ponadto Uczestnicy poznają metody i narzędzia szkoleniowe, które najefektywniej wpływają na poziom postaw, wiedzy i umiejętności osób dorosłych.

Kadra dydaktyczna:

Kadrę prowadzących stanowią praktycy, trenerzy, wieloletni praktycy biznesu.

Wśród kadry m.in.:

mgr Aleksandra Czerniawska

Absolwentka Wydziału Zarządzania i Marketingu Politechniki Częstochowskiej oraz Wyższej Szkoły Humanitas. Ukończyła Studia Podyplomowe „Psychologia w zarządzaniu” na Uniwersytecie Ekonomicznym oraz ,,Psychologia zachowań społecznych” na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, szkołę Trenerów Biznesu oraz wiele szkoleń z dziedziny zarządzania.
20 letnia praktyka w środowisku biznesowym, w obszarze Human Resources, w tym 15 letnie doświadczenie jako menedżer, w zarządzaniu podległymi zespołami Pracowników. Doświadczenie w firmach o różnych kulturach oraz różnej specyfice biznesowej tj. branża usługowa, finansowa, retail.
Ponadto doświadczenie w realizacji wielu projektów  np. projektów rozwoju pracowników i menedżerów, systemów ocen, projektów adaptacyjnych, projektów związanych z jakością obsługi Klienta. Doświadczenie  w projektowaniu i prowadzeniu wielu szkoleń i warsztatów głównie z tematyki zarządzania, w tym szkoleń dla menedżerów i Trenerów.
Obecnie także doktorantka Uniwersytetu Śląskiego, Wydziału Nauk Społecznych.  Interesuje się głownie tematyką zarządzania oraz socjologii organizacji, dlatego swój wolny czas poświęca głównie na pracę naukową w temacie kultur organizacyjnych i narodowych oraz ich wpływu na realizację celów firm.

mgr inż. Jacek Cymerman

Absolwent Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, ukończył Studia Podyplomowe „Psychologia w zarządzaniu” oraz „Public relations” na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, szkołę Trenerów Biznesu oraz Szkołę Coachów Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego wg standardów ICF.
Posiada 17 letnie doświadczenie zdobyte w pracy z grupami szkoleniowymi w różnych branżach, jako trener, konsultant i coach. Jego zainteresowania koncentrują się na skutecznym rozwijaniu kompetencji związanych z zarządzaniem, rozwojem Trenerów, budowaniem relacji z Klientami, zarządzaniem sprzedażą. Specjalizuje się m.in. w takich obszarach jak: rozwój Trenerów, rozwój menedżerów, zarządzanie relacjami z Klientem w sprzedaży B2C i B2B, budowanie relacji z Klientami, techniki sprzedaży i pokonywanie obiekcji Klienta, budowanie własnej efektywności sprzedażowej, współpraca zespołowa.
Ma za sobą ponad 1400 dni szkoleniowych przepracowanych jako Trener w tym przez 7 lat pracował bezpośrednio w sprzedaży jako Trener sprzedażowy. Od 7 lat projektuje i prowadzi warsztaty oraz szkolenia dla Trenerów w Szkołach Trenerów i na studiach podyplomowych. Od 8 lat projektuje i prowadzi szkolenia dla menedżerów w różnych branżach i na różnych poziomach zarządzania. Dodatkowo zajmuje się budowaniem wewnętrznej motywacji do zmiany i rozwoju Klientów poprzez coaching indywidualny.

Opłaty

Atuty:

 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin końcowy)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)
Wariant płatności Płatność w 8 ratach Płatność w 2 ratach Cena studiów
Cena regularna 450 zł 1 800 zł 3 600 zł
Absolwenci  i studenci Humanitas
(30% mniej)
315 zł 1 260 zł 2 520 zł
Promocja „Im wcześniej tym lepiej” (200mniej do 30 września 2020 r.)
425 zł  1 700 zł 3 400 zł

Program

Program:

 I Rola zawodowa Trenera biznesu – wymagane kompetencje i predyspozycje

 • Aktualna sytuacja Trenerów na rynku pracy
 • Trener wewnętrzny i Trener współpracujący  - podobieństwa i różnice
 • Perspektywa rozwoju z zawodzie Trenera Biznesu
 • Doświadczenie i predyspozycje wspierające kompetencje trenera.
 • Przykłady kompetencji „miękkich”, fundamentalnych w pracy trenera.
 • Kompetencje specjalistyczne i profesjonalne niezbędne w pracy trenera.
 • Styl pracy trenera – jaki typem trenera jestem?
 • Diagnoza wyjściowych kompetencji i cech przydatnych  w roli trenera.
 • Określenie swej misji i wizji  w roli trenera biznesu.
 • Zbudowanie Indywidualnego Planu Rozwoju w roli Trenera Biznesu
 • Trener 360 – spojrzenie na rolę Trenera Biznesu z różnych perspektyw.

II Metodyki nauczania osób dorosłych  oraz fazy procesu grupowego

 • Różnice i podobieństwa w uczeniu dorosłych i dzieci.
 • Cykl Davida Kolba - uczenie poprzez doświadczenie.  
 • Charakterystyka uczenia się poprzez doświadczenie, refleksję, teorię i pragmatykę.
 • Jaki mam styl uczenia się  - rodzaje i charakterystyka.
 • Dobór metod i technik rozwojowych w zależności od stylu uczenia się.
 • Tradycyjne metody uczenia a indywidualne preferencje w uczeniu.  
 • Metody szybkiego  zapamiętywania ważnych treści.  
 • Proces uczenia się a funkcje półkul mózgowych.
 • Odkrycia zakresie neurobiologii dot. uczenia się osób dorosłych.
 • Czym jest proces grupowy?
 • Analiza  faz procesu grupowego i ich wpływ na zachowanie uczestników szkolenia.
 • Dynamika grupy szkoleniowej – przyczyny i skutki różnych zachowań grupy na poszczególnych etapach.

III Etapy procesu rozwojowego w organizacjach    

 • Skąd biorą się potrzeby rozwojowe w organizacjach?
 • Analiza i diagnoza  potrzeb rozwojowych w organizacji – cele i założenia.
 • Rodzaje dostępnych działań rozwojowych  - nie tylko szkolenie.
 • Dobór działań rozwojowych i projektowanie warsztatów i szkoleń.
 • Wady i zalety oraz cechy charakterystyczne pilotaży programów szkoleniowych.  
 • Planowanie, organizacja i logistyka działań szkoleniowych.
 • Badanie efektywności szkoleń i innych działań rozwojowych.
 • Szkolenia jako projekt i proces w organizacji.
 • Planowanie, organizowanie i aktywne wspieranie procesu szkoleniowego.  

IV Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych  - narzędzia i metody działania  

 • Rodzaje potrzeb rozwojowych: szkoleniowe, systemowe, organizacyjne.
 • Potrzeby organizacyjne, grupowe i indywidualne.
 • Specyfika potrzeb szkoleniowych. Co je wyróżnia od potrzeb systemowych i organizacyjnych? 
 • Źródła i rodzaje informacji  dostępne z organizacji, potrzebne do diagnozy potrzeb.
 • Ankiety diagnozy potrzeb – przykłady i rodzaje.
 • Wywiady ustrukturyzowane - przykłady i rodzaje.
 • Obserwacja zachowań w miejscu pracy - przykłady i rodzaje.
 • Jak przeprowadzać rozmowy z osobami decyzyjnymi w firmie – HR, kadra menedżerska.
 • Wnioski i spostrzeżenia z dostępnych źródeł badawczych (wyniki z badań 360, rezultaty AC/DC, wnioski z cyklicznych rozmów oceniających i rozwojowych).
 • Standard raportu z diagnozy potrzeb – struktura, wnioski, forma, zalecenia rozwojowe.
 • Definiowanie celów szkoleniowych i biznesowych w oparciu o wyniki diagnozy.

V Narzędzia pracy Trenera - metodyka prowadzenia szkoleń warsztatowych 

 • Skrzynka narzędziowa trenera i jej zawartość.
 • Prezentacja, mini wykład – przykłady, rodzaje, rozwijane kompetencje.
 • Dyskusja  - rodzaje, zastosowanie, rozwijane kompetencje.
 • Studium przypadku - rodzaje, zastosowanie, rozwijane kompetencje.
 • Gry i symulacje - rodzaje, zastosowanie, rozwijane kompetencje.
 • Odgrywanie ról – scenki, symulacje .
 • Praca w grupach -  rodzaje, zastosowanie, rozwijane kompetencje.
 • Instruktaż - wypracowanie umiejętności najlepiej nadających się do uczenia metodą instruktażu.
 •  Energizery i lodołamacze – przykłady  i rodzaje.
 • Powiększanie skrzynki  narzędziowej trenera – bank metod i technik stosowanych przez uczestników.
 • Warsztat praktyczny – nabycie doświadczenia w zastosowaniu poznanych metod.

VI Praktyczne projektowanie szkoleń warsztatowych 

 • Definiowanie celów merytorycznych szkolenia
 • Definiowanie celów biznesowych szkolenia
 • Precyzowanie pożądanych efektów  - różnice między celem a efektem.
 • Dobór metod i technik trenerskich do założonych celów merytorycznych.
 • Struktura typowego szkolenia w oparciu o cykl Davida Kolba.
 • Projektowanie modułów szkolenia – wyznaczanie celów cząstkowych.
 • Dobór metod do rozwijanych kompetencji.
 • Rodzaje konspektów trenerskich – manuale na różnych poziomach szczegółowości.
 • Mind mapa szkolenia warsztatowego.
 • Praktyczny warsztat – tworzenie przez uczestników projektów szkoleń w wybranych tematach – prezentacja.

 VII Przygotowanie i pisanie materiałów szkoleniowych  

 • Funkcje materiałów szkoleniowych
 • Procedury tworzenia materiałów szkoleniowych
 • Kategorie materiałów szkoleniowych
 • Struktura materiałów szkoleniowych
 • Forma przygotowania materiałów szkoleniowych

 VIII Jak zwiększyć  atrakcyjność i efektywność przekazu  na szkoleniu? 

 • Fragmenty filmów - przykłady zastosowania i dostosowania do tematu.
 • Fragmenty nagrań audio - przykłady zastosowania i dostosowania do tematu.
 • Storytelling - przykłady zastosowania i dostosowania do tematu.
 • Myślenie wizualne - przykłady zastosowania i dostosowania do tematu.
 • Anegdoty, dowcipy - przykłady zastosowania i dostosowania do tematu.
 • Metafory -  przykłady zastosowania i dostosowania do tematu.
 • Przypowieści - przykłady zastosowania i dostosowania do tematu.
 • Konkursy, quizy przykłady zastosowania i dostosowania do tematu.
 • Praktyczny warsztat – zastosowanie poznanych metod.

IX Jak zbudować dobrą relację z grupą szkoleniową?

 • Metody coachingowe w skutecznym budowaniu relacji z grupą.
 • Strategia budowania dobrych relacji w zależności spójności i rozbieżności oczekiwań grupy.
 • Jak dostosować się do „mapy” postrzegania rzeczywistości uczestnika szkolenia?
 • Techniki zapamiętywania imion i informacji o uczestnikach szkolenia.
 • Rola przekonań w budowaniu pozytywnego nastawienia do siebie trenera i uczestników szkolenia.  
 • Aktywne słuchanie w pracy na Sali szkoleniowej .
 • Umiejętność zadawania dobrych i aktywizujących pytań
 • Rola pochwał i docenienia  grupy i poszczególnych uczestników.

X Szkolenie w parze trenerskiej – wady i zalety takiego rozwiązania   

 • Jak dobrać się w parę trenerską?
 • Co jest  gwarantem efektywności par trenerskich?
 • Trener wiodący a Trener wspierający – różnice.
 • Jak przygotować się do prowadzenia szkolenia w parze?
 • Wzajemne poznanie się od strony różnic osobowościowych.
 • Budowanie wspólnej odpowiedzialności za efekty pracy
 • Warsztat praktyczny – prowadzenie szkoleń w parze trenerskiej.  

 XI Trudne sytuacje w pracy trenera 

 • „Potwór szkoleniowy” – kim jest? Jak wygląda? Co go charakteryzuje?
 • Rodzaje trudnych sytuacji szkoleniowych. Czym jest trudna sytuacja?
 • Trudny uczestnik czy trudna sytuacja? – czy w ogóle są trudni uczestnicy?  
 • Co wynika z doświadczeń uczestników – wymiana doświadczeń.
 • Zjawiska facylitacji społecznej i naśladownictwa społecznego.
 • Świadomość faz procesu grupowego w reagowaniu na trudne sytuacje szkoleniowe.
 • Jak zapobiegać trudnym sytuacjom na szkoleniu – działania prewencyjne.
 • Rola przekonań, emocji i nastawienia w radzeniu sobie z trudną sytuacją
 • Metody, sposoby, narzędzia pomagające w radzeniu sobie   trudną sytuacją.  
 • Warsztat praktyczny – mini szkolenia  uczestników z trudną sytuacją szkoleniową.

XII Czy inwestycja w szkolenia się opłaca? – jak zbadać efektywność szkoleń?

 • Narzędzia wykorzystywane do zbierania informacji niezbędnych do ocen
 • Czas przeprowadzenia badania efektywności szkoleń
 • Czteropoziomowy model Kirkpatricka
 • ROI (Return of Investment) a rezultaty szkolenia
 • BCR (Benefits/Cost ratio)
 • Praktyczne studia przypadku ze świata biznesu – jak inni wyliczają zwrot z inwestycji w szkolenie?

XIII Warsztat praktyczny – próbki pracy uczestników

 • Przygotowanie programu szkolenia z wybranego tematu.
 • Przeprowadzenie wybranego fragmentu szkolenia.
 • Feedback – 360 stopni.
 •  Przygotowanie do egzaminu praktycznego i teoretycznego

Czas trwania studiów:
2 semestry; 180 godzin dydaktycznych.

Organizacja zajęć:
Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (sobota i niedziela)

Warunki zaliczenia:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Kontakt:
tel.: 32 363-12-21
e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl

ZAPISZ SIĘ

Zapisz się

Etapy rekrutacji

Krok 1 

Wypełnij i wydrukuj kwestionariusz on-line

Krok 2

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej:

 • 85,00 zł - opłata rekrutacyjna.

Wpłaty można dokonać w kasie Uczelni lub przelewem na numer konta bankowego:
ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu 24 1050 1360 1000 0008 0337 9932
W tytule przelewu należy umieścić: imię i nazwisko, adres oraz nazwę kierunku

Krok 3

Skompletuj następujące dokumenty:

 • Wydrukowany kwestionariusz (on-line)
 • Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu)
 • Dowód osobisty (należy przedstawić do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości)
 • Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł

Krok 4

Złóż dokumenty:

 • Osobiście w Punkcie Rekrutacyjnym – pokój 009 (parter) lub
 • Wyślij pocztą na adres: Wyższa Szkoła Humanitas ul.Kilińskiego 43, 41-200 (z dopiskiem: Punkt Rekrutacyjny) lub
 • Prześlij zeskanowane dokumenty e-mailem na adres: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl

Umowa finansowa i opłata za studia:

 • Umowa finansowa jest podpisywana na tydzień przed rozpoczęciem zajęć – informacja o terminie podpisania umowy przesyłana jest do kandydata drogą e-mailową. Wtedy też kandydat wybiera wariant płatności oraz otrzymuje harmonogram wpłat.
 • Płatność za studia dokonywana jest na indywidualne konto. Opłata za studia może być uiszczana w ratach.
 • Cena studiów obejmuje całość kosztów, łącznie z materiałami, zaświadczeniami wydawanymi na wniosek słuchacza oraz świadectwem ukończenia studiów.