Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
 

Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej

W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

ZADZWOŃ TERAZ lub FORMULARZ KONTAKTOWY

O kierunku

Cel studiów:

Studia adresowane są do osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych aparatu administracji publicznej, w szczególności na stanowiskach kierowniczych.

Program studiów ma wyraźnie dualny charakter, bo z jednej strony ma zapewnić uczestnikowi kompleksową wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania personelem, a z drugiej ma go wyposażyć w umiejętność skutecznej analizy tych zagadnień w kontekście prawa pracy oraz elementów ustroju administracji publicznej.

Przeważająca część treści modułów związanych z aspektem organizacyjnym dotyczy samorządowych stosunków pracy, funkcjonujących w oparciu o ustawę o pracownikach samorządowych, nie pomija jednak problematyki zatrudnienia w służbie cywilnej, czy urzędach państwowych.

Program

Program:

 • Ustrój administracji publicznej i struktura organizacyjna w instytucjach publicznych.
 • Prawo urzędnicze. Miejsce regulacji pragmatycznych i wewnętrznych.
 • Podstawy zarządzania i organizacji.
 • Zarządzanie kulturą organizacji.
 • Nowoczesne koncepcje zarządzania kadrami i strategie planowania zasobów ludzkich.
 • Metody zarządzania w administracji publicznej.
 • Procedury podejmowania decyzji w administracji publicznej.
 • Rekrutacja, selekcja i adaptacja pracowników w administracji publicznej.
 • Wynagrodzenie w administracji publicznej z wartościowaniem stanowiska pracy.
 • Motywowanie i ocenianie pracowników w administracji publicznej.
 • Szkolenia i rozwój zawodowy pracowników administracji publicznej.
 • Asessment center i zarządzanie kompetencjami w administracji publicznej.
 • Dokumentacja pracownicza w administracji publicznej.
 • Mobbing, dyskryminacja i molestowanie – procedury skutecznego przeciwdziałania.
 • Zarządzanie czasem w administracji publicznej.
 • Kierowanie zespołami pracowniczymi w administracji publicznej.
 • Zasady obsługi klienta w urzędzie administracyjnym.
 • Komunikacja wewnętrzna trening asertywności. i PR w urzędzie administracyjnym.
 • Negocjacje i mediacje w administracji publicznej.
 • Zarządzanie jakością w administracji publicznej.
 • Elektroniczna administracja.
 • Ochrona danych osobowych w działaniu administracji publicznej.
 • Odejście pracownika z instytucji publicznej w procesie zarządzania kadrami.
 • Zarządzanie projektem w administracji publicznej.
 • Wystąpienia publiczne i PR w urzędzie administracyjnym.
 • Ewaluacja procesów kadrowych w administracji publicznej.
 • Praktyka zarządzania kadrami.

Łączna liczba godzin: 180 h studia w całości prowadzone online.

Organizacja zajęć:
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (we wtorki) w godzinach 17.00-21.00.

 Zajęcia prowadzone są w trybie on-line (poprzez platformę ClickMeeting, Zoom, Moodle), pozwalającymi na uczestnictwo w spotkaniu z każdego miejsca na świecie.


Warunki zaliczenia:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Kontakt:
tel.: 32 363-12-27 (ZADZWOŃ TERAZ
e-mail: podyplomowe@humanitas.edu.pl

Kadra dydaktyczna

Kadra dydaktyczna:

Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy naukowi Akademii Humanitas i innych uczelni i szkół wyższych, eksperci zajmujący się problematyką związaną z zarządzaniem zasobami ludzkimi, posiadający doświadczenie zawodowe w adminstracji publicznej. 

Wśród kadry m.in.

Aldona Haarschack-Bokiewicz

Opiekun merytoryczny kierunku, certyfikowany HR Business Partner. Absolwentka socjologii oraz studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Śląskim. Od 15 lat związana zawodowo z obszarem HR. Posiada praktyczne doświadczenie w kreowaniu i wdrażaniu strategii oraz procesów HR w organizacjach z różnych branż i różnej wielkości, dostosowanych do ich potrzeb oraz możliwości. Doświadczenia zawodowe obejmują takie obszary i branże jak gastronomia i hotelarstwo, sprzedaż RTV/AGD, dystrybucja farmaceutyczna, transport, sprzedaż i dystrybucja motoryzacyjna oraz szkolnictwo wyższe.

Tworzyła i realizowała politykę rekrutacji, onboardingu, szkoleń i rozwoju, offboardingu. Budowała i wdrażała modele kompetencyjne, macierze umiejętności oraz procesy okresowych ocen pracowniczych. Współtworzyła politykę wynagrodzeń i benefitów oraz systemy motywacyjne. Realizowała projekty z zakresu employer brandingu oraz komunikacji wewnętrznej.  Ma szerokie doświadczenie w zakresie rekrutacji, w szczególności w zakresie stanowisk c- level i budowania relacji z kandydatami, pracownikami, kadrą managerską różnych szczebli, jak również z zarządami oraz instytucjami zewnętrznymi.

 Jako HR-owiec stara się być zawsze na bieżąco z przepisami prawa, jak również aktualnymi trendami branżowymi.

Największą pasją jest praca z ludźmi i działanie w oparciu o relacje, z drugiej strony ma zawsze świadomość celów biznesowych organizacji.

dr inż. Joanna Tokar

Doświadczony asesor, rekruter, dyplomowany trener i wykładowca HR, HR Business Partner, doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Absolwentka Politechniki Śląskiej Wydziału Organizacji i Zarządzania. Ukończyła Akademię Trenerów Biznesu i Studium Doskonalenia Pedagogicznego dla nauczycieli akademickich.

W swojej pracy specjalizuje się m.in. w rekrutacjach kandydatów na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie, audytach personalnych z wykorzystaniem metody development center, projektowaniu i realizacji procesów rekrutacji, badaniu nastrojów pracowników, systemów ocen okresowych, projektowaniem i realizacją szkoleń oraz projektów badawczych na rynku pracy. Zaprojektowała wiele procesów Assessment Center i od lat pełni funkcję głównego asesora w tych procesach.

Autorka ponad 80 publikacji, w tym książek (Samodoskonalenie menedżerów – rozwój kompetencji przywódczych, WŁAŚCIWY KURS – OD białego kołnierzyka MENEDŻERA DO żółtej koszulki LIDERA) i artykułów zarówno w czasopismach naukowych jak i branżowych. Autorka scenariuszy e-learningowych. Posiada również doświadczenie w prowadzeniu spotkań konsultacyjnych i coachingowych dla kadry menedżerskiej. Łącznie zrealizowała ponad 2500 godzin szkoleniowych.

mgr Katarzyna Kiepas - Remesz

Psycholog z kilkunastoletnim doświadczeniem. Wykładowca akademicki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na kierunku Doradztwo filozoficzne i coaching,  w Akademii Humanitas. Brała udział w wielu szkoleniach dotyczących terapii i rozwojowi w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Certyfikowany coach ICF. Prowadzi indywidualną praktykę, jak również szkolenia z zakresu psychologii w biznesie, negocjacji,  komunikacji interpersonalnej, budowaniu dobrych relacji międzyludzkich oraz psychologii medycyny. Autorka artykułu „Coaching jako droga do poprawy życia. Analiza kazusów w świetle zasad i narzędzi pracy coacha” w publikacji Filozofia jako sztuka życia. Teorie, modele i wzorce dla doradztwa filozoficznego.

Opłaty

Atuty:
 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin końcowy)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)

Wariant płatności

Płatność
w 8 ratach

Płatność
w 2 ratach

Cena studiów

Cena regularna

587,50 zł

2 350 zł

4 700 zł

Absolwenci i studenci Humanitas
(20% mniej)

470 zł

1 880 zł

3 760 zł

Bonifikata terminowa 400 zł
do dnia 29.02.2024 r.  

537,50 zł 

2 150 zł 

4 300 zł* 

 

 

*Najniższa cena z 30 dni 3 900 zł

 

Zapisz się

Etapy rekrutacji

1 . Wypełnij i wydrukuj  kwestionariusz online 

2. Skompletuj następujące dokumenty:
(Komplet wymaganych dokumentów może różnić się w zależności od kategorii studiów podyplomowych)

 • Wydrukowany kwestionariusz (on-line)
 • Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu)
 • Dowód osobisty (należy przedstawić do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości)
 • Potwierdzenie dokonania wymaganych wpłat.

3. Dokonaj opłat za studia:​
(wpłat należy dokonywać z wpisanym czytelnie imieniem, nazwiskiem oraz adresem)

 • opłata rekrutacyjna - 85 zł,

KONTO
Akademia Humanitas
ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu
24 1050 1360 1000 0008 0337 9932

4.  Prześlij zeskanowane dokumenty e – mailem na adres: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl

Umowa finansowa jest podpisywana po zweryfikowaniu przesłanych dokumentów przez specjalistę ds. rekrutacji. Termin podpisania umowy ustalany jest maksymalnie do 7 dni od przesłania wszystkich wymaganych dokumentów lub indywidualnie.

5. Na miejscu otrzymasz umowę o warunkach płatności za usługi edukacyjne.

 • Kandydat wybiera wariant płatności oraz otrzymuje harmonogram wpłat.
 • Płatność za studia dokonywana jest na indywidualne konto. Opłata za studia może być uiszczana w ratach.
 • Cena studiów obejmuje całość kosztów, łącznie z materiałami, zaświadczeniami wydawanymi na wniosek słuchacza oraz świadectwem ukończenia studiów.

Dbając o Państwa, zachowujemy najwyższe standardy bezpieczeństwa w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

tel.: 32 363-12-27 (ZADZWOŃ TERAZ)
fax.: 
32 363-12-07
e-mail: podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl
Pokój: 009 (parter)