Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Dla studenta

Wyjazdy na część studiów:

Student ubiegający się o stypendium zagraniczne zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

  • Kwestionariusz
  • Oświadczenie
  • Międzynarodowe i/lub państwowe zaświadczenia/certyfikaty potwierdzające przynajmniej dobrą znajomość języka obcego w którym student chce podjąć naukę (język urzędowy kraju docelowego lub język angielski)

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami zawartymi w poniższych dokumentach:

  • Zasady rekrutacji studentów

Wyjazd na praktykę do przedsiębiorstwa lub innej instytucji za granicą:

Z oferty stypendialnej mogą skorzystać studenci studiów licencjackich i magisterskich. Ze względu na ograniczoną w roku akademickim 2018/2019 liczbę przyznanych wyjazdów na praktykę, rekrutacja studentów przeprowadzana będzie na zasadach konkursu na szczeblu centralnym Uczelni. Student może wskazać samodzielnie wybraną, potencjalną instytucję w której chciałby odbyć praktykę. Instytucja ta musi spełniać wymagania formalne i potwierdzić gotowość do nawiązania współpracy.Realizacja praktyki uzależniona jest od zgody instytucji przyjmującej studenta, zatwierdzenia programu praktyki i podpisania stosownych dokumentów.

Podstawowym kryterium klasyfikacji jest dobra znajomość języka w jakim będzie prowadzona praktyka oraz wyniki w nauce  (średnia ocen).

Student zainteresowany 3-miesięczną praktyką zagraniczną zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

  • Formularz zgłoszeniowy
  • CV
  • List motywacyjny w języku obcym oraz w języku polskim
  • Regulamin praktyk
  • Przykładowe oferty praktyk
  • Szczegółowe informacje o programie stypendialnym