Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Erasmus +

ERASMUS+

Akademia Humanitas zamierza realizować zasady programu Erasmus+ w latach 2021 – 2027 poprzez poniżej wymienione cele:

 • zapewnienie pełnego i równego dostępu dla wszystkich uczestników, w tym pochodzących ze środowisk defaworyzowanych,
 • posiadanie procedury przyznawania punktów ECTS ,
 • wdrażanie zapisów Europejskiej Karty Studenta (European Student Card Initiative),
 • promowanie mobilnej aplikacji Erasmus+ wśród studentów,
 • wdrażanie i promowanie praktyk przyjaznych środowisku w ramach programu Erasmus+,
 • promowanie postaw obywatelskich wśród uczestników programu, pełnego respektowania zasad niedyskryminacji, pełnego zaliczenia wszystkich pozytywnie ocenionych przedmiotów, na które student uczęszczał podczas okresu studiów za granicą czy niepobierania od studentów przyjeżdżających jakichkolwiek opłat za naukę, opłat rejestracyjnych, opłat za egzaminy,
 • korzystanie z laboratoriów lub bibliotek.

W celu popularyzacji powyższych priorytetów wykorzystane zostaną wszystkie dostępne środki, takie jak: informacja na stronie internetowej, plakatach; wydanie ulotek i broszur; publikowanie artykułów w tygodniku uczelnianym, na portalu internetowym; organizowanie międzynarodowych dni otwartych, imprez typu Erasmus Day oraz spotkań panelowych i indywidualnych ze studentami. W ramach tych działań będą propagowane wszystkie idee związane z polityką unijną, także te dotyczące pełnej tolerancji ze względu na kraj pochodzenia, rasę, płeć, wyznanie religijne, światopogląd, orientację seksualną, niepełnosprawność kandydatów.

 

Aplikacja akademia Humanitas została pozytywnie oceniona przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego i otrzymała kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE) na lata 2021-2027.

Posiadanie karty ECHE jest warunkiem, jaki muszą spełnić wszystkie instytucje szkolnictwa wyższego z państw biorących udział w programie, które pragną uczestniczyć w realizowanych w ramach programu projektach z zakresu mobilności edukacyjnej osób lub polegających na współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.

Karta Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (Erasmus Charter for Higher Education – ECHE) określa ogólne ramy jakości działań, jakie instytucja szkolnictwa wyższego może przeprowadzić w ramach programu Erasmus+.

 

Wyniki konkursu o ECHE 2021:
Uczelnie z kartą Erasmus przyznaną w procedurze pełnej – „full procedure”

 

Pobierz Deklaracja Polityki Erasmusa 2021-2027
Download Erasmus Policy Statement 2021-2027

PROGRAMMES IN ENGLISH

Business and Management:

 • Evolution of management in the public sector
 • Management of public services and organizations
 • Management of public services and organizations
 • New trends in public management

Law:

 • Civil law
 • Compliance
 • Contemporary legal philosophy
 • Current trends in theory of law
 • Ethics
 • History of political and legal doctrines
 • International law
 • International human rights
 • Legal professions
 • Parental authority
 • Philosophy of law
 • Theory of law

Radiology:

 • Clinical aspects of radiation therapy
 • Human anatomy and physiology
 • Magnetic resonance imaging
 • Magnetism in medicine
 • Physical basics of nuclear magnetic resonance
 • Propaedeutics to internal medicine
 • Radiation therapy

Psychology

 • Clinical child and adolescent psychology
 • Clinical psychology
 • Cognitive psychology
 • Counselling and psychotherapy
 • Forensic psychology
 • Neurology and psychiatry
 • Social psychology

ERASMUS+ PARTNER UNIVERSITIES

  

 

  

 

    Hellenic open University Bonn Universitat Universitat De Evora Hochschule TH_Wildau Wittenberg TU Clausthal HSA LOGO

Hochschule Almeria Cadiz Cordoba Jaen Giessen