Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Zakres zadań

Funkcjonujące w Akademii Humanitas Biuro Współpracy Międzynarodowej ma na celu przede wszystkim umiędzynarodowienie uczelni.

Do jego głównych zadań należy:

  • Koordynacja działań związanych z uczestnictwem AH w europejskich programach edukacyjnych.
  • Zbieranie informacji na temat międzynarodowych programów wymiany.
  • Promocja AH na arenie międzynarodowej oraz poszukiwanie potencjalnych partnerów zagranicznych.
  • Realizacja dwustronnych umów o współpracy z zagranicznymi partnerami oraz projektów o wymiarze międzynarodowym.
  • Organizacja wyjazdów i przyjazdów studentów w ramach programów międzynarodowych.
  • Organizacja wyjazdów i przyjazdów kadry akademickiej w ramach programów międzynarodowych.
  • Nawiązywanie kontaktów z międzynarodowymi organizacjami i stowarzyszeniami.
  • Organizacja konferencji międzynarodowych.
  • Współpraca ze studentami i organizacjami studenckimi.
  • Przygotowywanie rozliczeń i prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej współpracy z zagranicą.