Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Genialny Umysł w Jaworznie

Listy rankingowe - II edycja Projektu

Zgłoszenie udziału w II edycji Projektu

Przed wysłaniem zgłoszenia udziału w II edycji Projektu przypadającej na rok szkolny 2021/2022, prosimy o zapoznanie się z Regulamiem Projektu >>

Początek rekrutacji: kwiecień 2021 r.
Koniec rekrutacji - 23 czerwca 2021 r. lub wyczerpanie limitu miejsc                                                                Rekrytacja uzupełnuiająca- od 1 września 2021 do 24 wrezśnie 2021 r.

ELEKTRONICZNE FORMULARZE ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W PROJEKCIE

Formularz rekrutacyjny dla UCZNIÓW >> REKRUTACJA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

Formularz rekrutacyjny dla SENIORÓW >>


KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W PROJEKCIE (wersja papierowa formularza online) - TYLKO DLA SENIORÓW

Karta w postaci pliku PDF, którą należy pobrać, wydrukować, wypełnić a następnie przesłać pocztą lub osobiście dostarczyć do Biura Projektu: Wyższa Szkoła Humanitas, ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec, z dopiskiem "Projekt GU - zgłoszenie udziału"

Pobierz i wydrukuj Kartę Zgłoszenia Udziału w Projekcie >>

 

Dokumentacja Uczestnika Projektu - edycja 2021/2022

Dokumenty dotyczą II edycji Projektu przypadającej na rok szkolny 2021/2022

Początek rekrutacji: kwiecień 2021 r.
Koniec rekrutacji - 23 czerwca 2021 r. lub wyczerpanie limitu miejsc

Dokumenty w postaci tradycyjnej (papierowej) będą wymagane po wydaniu pozytywnej decyzji dot. przyjęcia kandydata/kandydatki do udziału w Projekcie tj. po uzyskaniu statusu Uczestnika Projektu:

  • Deklaracja Uczestnictwa w Projekcie wraz z oświadczeniem dot. RODO - UCZNIOWIE >>
  • Deklaracja Uczestnictwa w Projekcie wraz z oświadczeniem dot. RODO - SENIORZY >>

Zakładani uczestnicy Projektu - LICZBA MIEJSC

  • 288 dzieci z klas 1, 2, 3, 4, 5, 6 z Gminy Jaworzno:
    • w każdej edycji (roku szkolnym) 96 dzieci – po dwie grupy warsztatowe z każdego rocznika
    • kameralne grupy - średnio 8-osobowe
  • wsparcie osób z orzeczoną niepełnosprawnością
  • 96 seniorów (emerytów lub rencistów) – w każdej edycji 32 seniorów - po 4 grupy liczące średnio 8 osób

Informacje o Projekcie

Zapraszamy do zapoznania się z  informacjami nt. Projektu opublikowanymi przez
Dział Projektów UE Wyższej Szkoły Humanitas
KLIK TUTAJ >>