Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Konferencja - Kompetencje Przyszłości - Eksperci Programowania na Start

                      

   

      

Instytut Innowacyjnej Edukacji oraz Instytut Pedagogiki Wyższej Szkoły Humanitas

Fundacja Media 3.0

Stowarzyszenie „KISS”

zapraszają

w dniu 4 czerwca 2019 r. 

Konferencję 

 

KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI

EKSPERCI PROGRAMOWANIA NA START

 

Konferencja  odbędzie się w siedzibie Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu przy ul. J. Kilińskiego 43

 Formularz rejestracyjny ( kliknij tutaj) 

Zgłoszenia przyjmujemy do 2 czerwca 2019 roku

Cele konferencji

Sprawność poruszania się w świecie wypełnionym nowoczesną technologią już dzisiaj znacząco wpływa na jakość życia współczesnego człowieka.  Z pewnością można powiedzieć, że aby móc czytać dzieła wielkich mistrzów trzeba najpierw nauczyć się czytać. Parafrazując, chcąc właściwie korzystać ze zdobyczy cywilizacji cyfrowej, musimy posiąść umiejętności korzystania z możliwości, jakie nam stwarzają, nauczyć się je rozumieć i racjonalnie posługiwać się na co dzień. Kluczowego znaczenia nabrało rozwijanie  u uczniów myślenia logicznego i algorytmicznego.  Jedną z metod realizacji tego celu jest podejmowanie działań sprzyjających nauce kodowania i programowania już na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz podejścia interdyscyplinarnego, łączącego wykorzystanie technologii z innymi dziedzinami wiedzy.

Coraz powszechniejsze wykorzystanie sztucznej inteligencji i automatyzacja oraz robotyzacja wielu codziennych działań wymaga znajomości „języka technologii”, którym jest programowanie. I nie chodzi tutaj wyłącznie o przekładanie pomysłów (problemów) na kod (np. za pomocą języka programowania lub aplikacji komputerowej) lub najprościej, przekładanie języka ludzkiego na język zrozumiały dla komputera. Niezwykle istotne stało się rozwijanie umiejętności myślenia komputacyjnego, rozumianego szeroko, jako rozwiązywanie problemów z wielu dziedzin z zastosowaniem narzędzi i metod informatycznych, w codziennych sytuacjach życiowych. Takie rozumienie edukacji wymaga głębokiej refleksji nad kierunkiem zmian we współczesnej szkole i zadaniami stojącymi przed nauczycielami.

Trzeba zadać sobie pytania: Jak powinna wyglądać współczesna dydaktyka szkolna, aby uczniowie mieli szansę w szkole wykształcić kompetencje niezbędne do funkcjonowania w cyfrowej rzeczywistości? W jaki sposób zapobiegać marginalizacji oraz wykluczeniu cyfrowemu i jednocześnie zadbać o rozwój talentów naszych uczniów? W jaki sposób uczyć świadomego i bezpiecznego funkcjonowania w cyberświecie? Na te i inne ważne pytania wspólnie będziemy poszukiwali odpowiedzi.

Do dyskusji nad powyższymi problemami zaproszeni zostali specjaliści, naukowcy oraz praktycy, nauczyciele i trenerzy, który podzielą się z uczestnikami swoją wiedzą i doświadczeniem.

Wyrazem powyższych idei jest realizowany przez Wyższą Szkołę Humanitas projekt pn.: „Eksperci Programowania”.

Konferencja jest organizowana również w ramach Światowych Dni Społeczeństwa Informacyjnego. Jednocześnie stanowi dla uczestników przestrzeń prezentacji i wymiany doświadczeń oraz niezwykle cenne źródło wiedzy z zakresu nowoczesnej edukacji.

Główne obszary tematyczne konferencji:

 • zadania edukacji dla przyszłości, strategie i główne kierunki działania w najbliższej perspektywie czasowej,
 • innowacyjne rozwiązania metodyczne i formy organizacyjne kształcenia niezbędne w rozwijaniu myślenia logicznego, algorytmicznego, refleksyjnego i komputacyjnego uczniów – dobre praktyki,
 • rozszerzona rzeczywistość w procesie kształcenia,
 • roboty edukacyjne – atrakcyjne narzędzia do nauki programowania dla dzieci,
 • kształcenie włączające uczniów z niepełnosprawnościami w cyfrowym świecie,
 • profilaktyka zagrożeń w cyberprzestrzeni.

Uczestnicy

Adresatami konferencji są naukowcy i praktycy, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, pracownicy instytucji publicznych, dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele i osoby, którym bliska jest idea kształcenia dla przyszłości.

Istotnym elementem konferencji będą warsztaty metodyczne dla nauczycieli oraz seminaria firm informatycznych i wydawnictw, oferujących rozwiązania dla współczesnej szkoły.

Konferencja jest bezpłatna.

 

Komitet naukowy

 • prof. dr hab. Jadwiga Stawnicka, Wyższa Szkoła Humanitas
 • prof. dr hab. Zenon Gajdzica
 • dr hab. Michał Kaczmarczyk, prof. WSH - honorowy przewodniczący
 • dr hab. Mariusz Jędrzejko, prof. UTH
 • dr hab Janusz Morbitzer, prof. Akademii WSB
 • dr hab. Wojciech Walat, prof. UR
 • dr hab. Marta Wrońska, prof. UR
 • dr hab. Natalia Walter, prof. UMK
 • dr hab. Barbara Kędzierska, prof. UP
 • dr hab. Marek Piotrowski, prof. ChAT
 • dr hab. Dorota Siemieniecka, prof. UMK
 • dr hab. Aleksander Piecuch, prof. UR
 • dr Justyna Bluszcz, APS
 • dr Sylwia Galanciak, APS
 • dr Aleksander Mańka, WSH
 • prof. dr hab. Wacław Strykowski
 • dr Agnieszka Iwanicka
 • dr Marta Ciesielka
 • dr Danuta Morańska, WSH – przewodnicząca

 

Komitet programowy

 • Krzysztof Głomb, Stowarzyszenie "Miasta w Internecie"
 • Ewa Kraus, WSH
 • Izabela Rusin, WSH
 • Elżbieta Bowdur, Stowarzyszenie KiSS
 • Beata Matuszek, Media 3.0
 • Beata Ostrowska

 

Patronaty honorowe:

 • Ministerstwo Cyfryzacji
 • Ośrodek Rozwoju Edukacji
 • Rzecznik Praw Dziecka
 • Śląski Kurator Oświaty
 • Małopolski Kurator Oświaty
 • Marszałek Województwa Lubelskiego
 • Marszałek Województwa Małopolskiego
 • Prezydent Miasta Sosnowca
 • Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
 • Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Informatyka
 • Polskie Towarzystwo Informatyczne

                                                                                   

                                                                                                   

Partnerzy:

 • Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego

 • Stowarzyszenie „Miasta w Internecie"

                                

Ramowy program

1.

9.30 – 10.00

Rejestracja

2.

10.00 – 10.15

Powitanie uczestników
Wystąpienie J.M. Rektora dr hab. prof. WSH Michała Kaczmarczyka i I-go Viceprezydenta Miasta Sosnowiec Zbigniewa Byszewskiego
Wystąpienie przedstawiciela Kuratorium Oświaty w Katowicach

3.

10.15 – 11.15

Dyskusje Panelowa:
Edukacja dla przyszłości – główne kierunki zmian
Uczestnicy: dr hab. prof. UP Barbara Kędzierska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, dr hab. prof. AWSB Janusz Morbitzer, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej, dr hab. prof. UTH Mariusz Jędrzejko, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, dr hab. prof. Małgorzata Koszembar-Wiklik, Politechnika Śląska w Gliwicach, dr hab. prof. AWF Piotr Oleśniewicz Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, dr hab. prof. UR Aleksander Piecuch, Uniwersytet Rzeszowski, dr Sylwia Galanciak Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Beata Ostrowska Polskie Towarzystwo Informatyczne, Rada Sektorowa ds. Kompetencji Informatyka,
Moderator: dr Danuta Morańska

Edukacja dla przyszłości. Dlaczego trzeba uczyć programowania?
Uczestnicy: dr Justyna Bluszcz Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, dr Marta Ciesielka Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Krzysztof Głomb Stowarzyszenie „Miasta w Internecie", Rada ds. Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji, Sławomir Smugowski, Polskie Towarzystwo Informatyczne

Moderator: dr Danuta Morańska

4.

11.15 - 11.30

Przerwa kawowa

4.

11.30 – 12.10

Eksperci programowania - idea, założenia i cele projektu i jego dotychczasowe rezultaty
Prelegenci: Izabela Rusin Wyższa Szkoła Humanitas, Elżbieta Bowdur Stowarzyszenie Komputer i Sprawy Szkoły, Beata Matuszek Media 3.0

Moderator: dr Danuta Morańska

5.

12.10 – 12.30

Nowa perspektywa projektowa: Lekcja: Enter – Monika Eilmes-Glegoła, Orange
Prezentacja największego projektu edukacji cyfrowej w Polsce, skierowanego do szkół

7.

12.30 – 13.00

Dlaczego warto brać udział w projekcie Eksperci Programowania – prezentacja dobrych praktyk – o swoich doświadczeniach związanych z realizacją projektu opowiedzą nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Porąbce i Szkoły Podstawowej nr 5 w Czechowicach Dziedzicach

Moderator: Beata Rutkowska

9.

13.00 – 13.30

Obiad

10.

13.30– 15.30

Warsztaty dla nauczycieli

1. Elementy grywalizacji z zastosowaniem Minecrafta - budujemy escape room - Joanna Waszkowska, Microsoft
Atutem Minecrafta, który od wielu lat cieszy się wielkim zainteresowaniem wśród dzieci, jest możliwość kreowania własnej rzeczywistości. W trakcie warsztatów uczestnicy poznają zasady budowania gier edukacyjnych za pomocą Minecrafta Education Edition

2. Scottie Go! – nauka programowania przez zabawę – Marcin Paks, Becreo
Czy można nauczyć dzieci programowania za pomocą gry planszowej? O tym przekonają się uczestnicy warsztatów, na których za pomocą kartonowych klocków i odpowiedniej aplikacji można programować zachowania Scootiego oraz innych bohaterów.

3. Czarujemy z Baltie – Bohumir Soukup, SGP Systems
Baltie to nie tylko programowanie wizualne, ale również możliwość uczestniczenia w międzynarodowych konkursach programistycznych dla dzieci i młodzieży, w których można wygrywać atrakcyjne nagrody. O zaletach programu opowie jego twórca Bohumir Soukup

4. Programowanie w Scratch- u Junior, Beata Rutkowska, WOM Katowice
Scratch Junior jest aplikacją do programowania wizualnego, która aktualnie jest najczęściej używana w nauce programowania dla dzieci. Na warsztatach uczestnicy poznają ciekawe przykłady zastosowania aplikacji.