Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały:
Oddziały:
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Konferencja - Kompetencje Przyszłości - Eksperci Programowania na Start

                      

      

Instytut Innowacyjnej Edukacji oraz Instytut Pedagogiki Wyższej Szkoły Humanitas

Fundacja Media 3.0

Stowarzyszenie „KISS”

zapraszają

w dniu 4 czerwca 2019 r. 

na Ogólnopolską Konferencję Naukową

 

KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI

EKSPERCI PROGRAMOWANIA NA START

 

Konferencja  odbędzie się w siedzibie Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu przy ul. J. Kilińskiego 43

 Formularz rejestracyjny ( kliknij tutaj) 

Zgłoszenia przyjmujemy do 2 czerwca 2019 roku

Cele konferencji

Sprawność poruszania się w świecie wypełnionym nowoczesną technologią już dzisiaj znacząco wpływa na jakość życia współczesnego człowieka.  Z pewnością można powiedzieć, że aby móc czytać dzieła wielkich mistrzów trzeba najpierw nauczyć się czytać. Parafrazując, chcąc właściwie korzystać ze zdobyczy cywilizacji cyfrowej, musimy posiąść umiejętności korzystania z możliwości, jakie nam stwarzają, nauczyć się je rozumieć i racjonalnie posługiwać się na co dzień. Kluczowego znaczenia nabrało rozwijanie  u uczniów myślenia logicznego i algorytmicznego.  Jedną z metod realizacji tego celu jest podejmowanie działań sprzyjających nauce kodowania i programowania już na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz podejścia interdyscyplinarnego, łączącego wykorzystanie technologii z innymi dziedzinami wiedzy.

Coraz powszechniejsze wykorzystanie sztucznej inteligencji i automatyzacja oraz robotyzacja wielu codziennych działań wymaga znajomości „języka technologii”, którym jest programowanie. I nie chodzi tutaj wyłącznie o przekładanie pomysłów (problemów) na kod (np. za pomocą języka programowania lub aplikacji komputerowej) lub najprościej, przekładanie języka ludzkiego na język zrozumiały dla komputera. Niezwykle istotne stało się rozwijanie umiejętności myślenia komputacyjnego, rozumianego szeroko, jako rozwiązywanie problemów z wielu dziedzin z zastosowaniem narzędzi i metod informatycznych, w codziennych sytuacjach życiowych. Takie rozumienie edukacji wymaga głębokiej refleksji nad kierunkiem zmian we współczesnej szkole i zadaniami stojącymi przed nauczycielami.

Trzeba zadać sobie pytania: Jak powinna wyglądać współczesna dydaktyka szkolna, aby uczniowie mieli szansę w szkole wykształcić kompetencje niezbędne do funkcjonowania w cyfrowej rzeczywistości? W jaki sposób zapobiegać marginalizacji oraz wykluczeniu cyfrowemu i jednocześnie zadbać o rozwój talentów naszych uczniów? W jaki sposób uczyć świadomego i bezpiecznego funkcjonowania w cyberświecie? Na te i inne ważne pytania wspólnie będziemy poszukiwali odpowiedzi.

Do dyskusji nad powyższymi problemami zaproszeni zostali specjaliści, naukowcy oraz praktycy, nauczyciele i trenerzy, który podzielą się z uczestnikami swoją wiedzą i doświadczeniem.

Konferencja podsumowuje realizację projektu „Eksperci Programowania”. Jednocześnie stanowi dla uczestników przestrzeń prezentacji i wymiany doświadczeń oraz niezwykle cenne źródło wiedzy z zakresu nowoczesnej edukacji.

Główne obszary tematyczne konferencji:

 • zadania edukacji dla przyszłości, strategie i główne kierunki działania w najbliższej perspektywie czasowej,
 • innowacyjne rozwiązania metodyczne i formy organizacyjne kształcenia niezbędne w rozwijaniu myślenia logicznego, algorytmicznego, refleksyjnego i komputacyjnego uczniów – dobre praktyki,
 • rozszerzona rzeczywistość w procesie kształcenia,
 • roboty edukacyjne – atrakcyjne narzędzia do nauki programowania dla dzieci,
 • kształcenie włączające uczniów z niepełnosprawnościami w cyfrowym świecie,
 • profilaktyka zagrożeń w cyberprzestrzeni.

Uczestnicy

Adresatami konferencji są naukowcy i praktycy, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, pracownicy instytucji publicznych, dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele i osoby, którym bliska jest idea kształcenia dla przyszłości.

Istotnym elementem konferencji będą warsztaty metodyczne dla nauczycieli oraz seminaria firm informatycznych i wydawnictw, oferujących rozwiązania dla współczesnej szkoły.

Konferencja jest bezpłatna.

 

Komitet naukowy

 • prof. dr hab. Jadwiga Stawnicka, Wyższa Szkoła Humanitas
 • prof. dr hab. Zenon Gajdzica
 • dr hab. Michał Kaczmarczyk, prof. WSH - honorowy przewodniczący
 • dr hab. Mariusz Jędrzejko, prof. UTH
 • dr hab Janusz Morbitzer, prof. Akademii WSB
 • dr hab. Wojciech Walat, prof. UR
 • dr hab. Marta Wrońska, prof. UR
 • dr hab. Natalia Walter, prof. UMK
 • dr hab. Barbara Kędzierska, prof. UP
 • dr hab. Marek Piotrowski, prof. ChAT
 • dr hab. Dorota Siemieniecka, prof. UMK
 • dr hab. Aleksander Piecuch, prof. UR
 • dr Justyna Bluszcz, APS
 • dr Sylwia Galanciak, APS
 • dr Aleksander Mańka, WSH
 • dr Danuta Morańska, WSH – przewodnicząca

 

Komitet programowy

 • mgr Krzysztof Głomb, Stowarzyszenie "Miasta w Internecie"
 • mgr Ewa Kraus, WSH
 • mgr Izabela Rusin, WSH
 • mgr Elżbieta Bowdur, Stowarzyszenie KiSS
 • mgr Beata Matuszek, Media 3.0

 

Patronaty honorowe:

 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Ministerstwo Cyfryzacji
 • Śląski Kurator Oświaty
 • Małopolski Kurator Oświaty
 • Ośrodek Rozwoju Edukacji
 • Rzecznik Praw Dziecka

 

Ramowy program

1.

9.30 – 10.00

Rejestracja

2.

10.00 – 10.15

Powitanie uczestników przez władze uczelni, wystąpienia gości

3.

10.15 – 11.00

Edukacja dla przyszłości – główne wyzwania dla polskiej szkoły
Uczestnicy: przedstawiciele świata nauki, instytucji rządowych i pozarządowych, specjaliści
Moderator: dr Danuta Morańska

4.

11.00 – 11.20

Polska Cyfrowa – założenie, cele i realizacja programu. Dotychczasowe doświadczenia i nowa perspektywa
Prelegenci: przedstawiciele POPC i organizacji realizujących nowe projekty skierowane do środowiska oświatowego

5.

11.20 – 11.45

Eksperci programowania - idea, założenia i cele projektu i jego dotychczasowe rezultaty
Prelegenci: Izabela Rusin, Katarzyna Korbiel, Katarzyna Michałek-Jung, Elżbieta Bowdur, Beata Matuszek

6.

11.45 – 12.00

Przerwa kawowa

7.

12.00 – 13.30

Dobre praktyki – prezentacja szkół – przedstawienie przez trenerów i nauczycieli uczestniczących w projekcie dobrych praktyk wypracowanych w pracy z uczniami
Moderator: dr Danuta Morańska

9.

13.30 – 14.00

Obiad

10.

14.00– 16.00

Warsztaty dla nauczycieli
1. Elementy grywalizacji z zastosowaniem Minecrafta - budujemy escape room - Joanna Waszkowska, Microsoft
Atutem Minecrafta, który od wielu lat cieszy się wielkim zainteresowaniem wśród dzieci, jest możliwość kreowania własnej rzeczywistości. W trakcie warsztatów uczestnicy poznają zasady budowania gier edukacyjnych za pomocą Minecrafta Education Edition

2. Scooty Go! – nauka programowania przez zabawę – Marcin Paks, Becreo
Czy można nauczyć dzieci programowania za pomocą gry planszowej? O tym przekonają się uczestnicy warsztatów, na których za pomocą kartonowych klocków i odpowiedniej aplikacji można programować zachowania Scootiego oraz innych bohaterów.

3. Czarujemy z Baltie – Bohumir Soukup, SGP Systems
Baltie to nie tylko programowanie wizualne, ale również możliwość uczestniczenia w międzynarodowych konkursach programistycznych dla dzieci i młodzieży, w których można wygrywać atrakcyjne nagrody. O zaletach programu opowie jego twórca Bohumir Soukup

4. Programowanie w Scratch- u, Wojciech Kolarz, KiSS
Scratch jest aplikacją do programowania wizualnego, która aktualnie jest najczęściej używana w nauce programowania dla dzieci. Na warsztatach uczestnicy poznają ciekawe zastosowania aplikacji.