Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Mata Humanitas w edukacji wczesnoszkolnej

W dobie szczególnej dbałości o rozwój kompetencji kluczowych uczniów, celem ich adaptacji do błyskawicznie zmieniających się warunków na rynku pracy, można śmiało stwierdzić, że zajęcia przeprowadzane przy wykorzystaniu maty edukacyjnej Humanitas, już od najmłodszych lat wspierają rozwój tych kompetencji. Mata ma jeszcze jedną, bardzo ważną cechę: jest narzędziem, które pozwala na błąd!  Tak! Mata pozwala dziecku uczyć się na błędach!

 Dziecko:

 • poszukując rozwiązania - popełnia błędy,
 • testując rozwiązanie -  odnajduje je i koryguje,
 • i dzięki temu uczy się doświadczając, samo buduje swoją wiedzę w sposób harmonijny – krok po kroku.

Rozwija kompetencje kluczowe ucznia, poprzez równoczesne:

 • dostarczenie uczniom wiadomości objętych podstawą programową,
 • rozwijanie zarówno samodzielności, jak i umiejętności społecznych, pracy w grupie, itp.,
 • rozwijanie myślenia komputacyjnego, myślenia logicznego,

a wszystko to w trakcie atrakcyjnych, zbliżonych do zabawy zajęć w ruchu.

Nasz Ekspert

Szczególnie wspierającym nas metodycznie w rozwoju tego narzędzia ekspertem, kreatywnym trenerem - który pracował zarówno z nauczycielami, jak i dziećmi klas I-III m. in. w ramach projektów "Eksperci Programowania" jest Pani Beata Rutkowska - doradca metodyczny przedmiotów informatycznych, nauczyciel dyplomowany informatyki, wieloletni wykładowca studiów podyplomowych dla nauczycieli oraz trener prowadzący szkolenia, kursy i warsztaty z zakresu TIK w edukacji – ponad 3 000 godzin szkoleń, w tym ponad 1100 godzin szkoleń dla nauczycieli z zakresu nauczania programowania w edukacji wczesnoszkolnej w ramach projektów Wyższej Szkoły Humanitas - Eksperci programowania. Autorka licznych publikacji m. in. podręcznika „My i Informatyka” WSZPWN, podręczników z zakresu grafiki menedżerskiej i prezentacyjnej przygotowujących do egzaminu ECDL i ECDL-A. Autorka modelowego programu nauczania zajęć komputerowych "W komputerowym świecie" (1 miejsce w konkursie ORE I MEN). Moderator programu "Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach".

To na jej ręce kierujemy szczególne podziękowania ponieważ to dzięki niej dziesiątki nauczycieli w ramach Mobilnej Akademii mogło poznać pracę z narzędziem, jakim jest mata edukacyjna Humanitas i to dzięki niej powstała zawartość merytoryczna zestawu kafli edukacyjnych oraz scenariusz ćwiczenia ZAKODOWANA DROGA, który proponujemy Państwu w pakiecie z matą edukacyjną do pracy z uczniami klas I-III. Pani Beata jest również autorką wielu interesujących opracowań dot. nauki programowania przy pomocy maty, również treści zawartych na tej stronie.

Niedługo będziemy mogli również pochwalić się podręcznikiem zawierającym przykładowe scenariusze lekcji z użyciem maty i zestawów kafli edukacyjnych Humanitas w obszarze każdego rodzaju edukacji wcesnoszkolenej.

O scenariuszu zajęć ZAKODOWANA DROGA

 

O co w tym wszystkim chodzi i po co się tego uczyć?

Dzięki temu ćwiczeniu dzieci mają okazję do zgromadzenia doświadczeń, które przyczynią się do rozwoju myślenia logicznego, analitycznego, syntetycznego i krytycznego. Używając narzędzi i metod informatycznych i matematycznych rozwiązują problemy i poprzez zabawę poznają elementy programowania.

Czas trwania: 45 minut

Umiejętności, jakie ćwiczenie rozwija:

 • kodowanie i rozkodowywanie,
 • budowanie algorytmów,
 • praca według instrukcji,
 • budowanie kodu z użyciem powtórzeń (sekwencji)
 • optymalizacja kodu – bez wprowadzania pojęć,
 • tworzenie własnego kodu z wykorzystaniem określonych symboli.

Dodatkowo:

 • liczenie,
 • używanie linijki,
 • odmierzanie.

Obszary, które ćwiczenie rozwija:

 • logiczne myślenie,
 • kreatywne rozwiązywanie problemów,
 • poszukiwanie,
 • analiza i wnioskowanie,
 • komunikowanie się,
 • współpraca,
 • wykorzystywanie narzędzi matematycznych w życiu codziennym.

Krótki opis ćwiczenia:

Ćwiczenie polega na przejściu drogi zgodnie z zakodowanym na macie za pomocą kolorów, cyfr i symboli) schematem, np.:

 • kolor żółty oznacza – przysiad,
 • zielony – podskok,
 • czerwony – obrót wokół własnej osi.
 • cyfry nad określonym kolorem oznaczają ilość powtórzeń,
 • słoń – bardzo duży krok,
 • żaba – mały skok „jak żabka”.

Czego ćwiczenie uczy?

 • odczytywania znaczenia zakodowanych kolorów, liczb i symboli,
 • działania zgodnie z odczytanym kodem – pracy według instrukcji,
 • skracania kodu (upraszczania jego zapisu)
 • wykorzystywania powtórzeń (sekwencji)
 • tworzenia kodu według słownej instrukcji,
 • analizowania poprawności kodu, poszukiwania błędów, poprawiania kodu,
 • tworzenia własnego kodu za pomocą symboli, odczytywania i wykonywania otrzymanego kodu,
 • rozwijania umiejętności skupiania uwagi, słuchania, współpracy.

Uwagi metodyczne

Ćwiczenie jest wieloetapowe, każdy następny etap to nie tylko zwiększona skala trudności zadania, ale też wprowadzane nowe treści: wiedza i umiejętności.

Uczniowie zaczynają od zrozumienia zasad kodowania, przypisywania symbolom określonych znaczeń, następnie odkodowują ułożony kod, wykonują go, zauważają powtórzenia – upraszczają kod z użyciem pętli (powtórzeń, sekwencji), tworzą kod w oparciu o słowną instrukcję, analizują go i sprawdzają jego poprawność, budują własny kod w oparciu o określone symbole, odczytują i wykonują stworzone kody.

Uczący może zmodyfikować zadania zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami uczniów np. poprzez użycie dodatkowych symboli, wprowadzenie równoległej pracy na macie w dwóch grupach itp.

Zbiór scenariuszy zajęć do pracy z Matą Edukacyjną Humanitas

Zestaw ćwiczeń do pracy z matą edukacyjną Humanitas, ujętych w formie 11 scenariuszy zajęć stanowi atrakcyjną pomoc metodyczną oraz ciekawe źródło inspiracji dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

We współczesnej szkole algorytmiczne, pochodzące z metod informatycznych, podejście do rozwiązywania problemów z zakresu różnych przedmiotów staje się jedną z kluczowych umiejętności.

Poprzez naukę kodowania offline (bez użycia komputera) na macie edukacyjnej Humanitas, rozwijane jest logiczne myślenie. Dzieci uczą się pracy zgodnie z instrukcją. Mają możliwość poszukiwania różnych rozwiązań danego problemu, poznają tajniki budowania algorytmów, testują wybrane przez siebie rozwiązania i korygują błędy, szukają rozwiązań optymalnych. Uczą się współpracy i zgodnego współdziałania.

W scenariuszach przedstawiono sposoby wykorzystania elementów kodowania w realizacji podstawy programowej z różnych edukacji, między innymi: polonistycznej, przyrodniczej, społecznej i matematycznej.

Zadania będące połączeniem nauki, zabawy i naturalnej dla dziecka potrzeby ruchu stanowią doskonałą bazę do zdobywania wiedzy i umiejętności w działaniu.

Niewątpliwą zaletą scenariuszy jest fakt, iż są one rozbudowane – każdy zawiera co najmniej trzy, a czasem nawet pięć czy sześć ćwiczeń związanych z określonym tematem i wprowadzających elementy kodowania.

Zaprezentowane w opracowaniu zadania są tak skonstruowane, że nauczyciel, znając zespół dzieci z którym pracuje, może podejmować decyzję czy zrealizować pełny scenariusz czy tylko wykorzystać jego wybrane elementy – konkretne ćwiczenie czy ćwiczenia.

Uwagi metodyczne dodane do zadań zawierają propozycje modyfikacji ćwiczeń - zarówno poprzez ich uproszczenie, jak i rozbudowywanie – dodawanie kolejnych, coraz trudniejszych elementów.

Proponowane scenariusze z reguły obejmują kilka jednostek lekcyjnych lub też, w przypadku zajęć przedszkolnych, zadania rozłożone na dwa - trzy dni tygodnia tematycznego poświęconego danemu zagadnieniu np. zdrowiu.

Precyzyjne instrukcje, rysunki i dokładne opisy ćwiczeń bardzo pomogą pedagogom, którzy dopiero poznają kodowanie offline z wykorzystaniem maty edukacyjnej, a dla tych bardziej doświadczonych w kodowaniu będą stanowiły dodatkowe wsparcie – bazę dydaktyczną  i podstawę do tworzenia własnych, autorskich pomysłów na zajęcia z elementami kodowania na macie.

Beata Rutkowska
Doradca metodyczny przedmiotów informatycznych wszystkich typów szkół

Ekspert Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Humanitas w zakresie kształcenia nauczycieli
w obszarze nauczania kodowania na macie edukacyjnej

Zestawy kafli edukacyjnych I-III

              

              

             

              

              

    

Sklep Humanitas online

Zakup pakiet startowy do pracy z uczniami klas I-III

KLIKNIJ TUTAJ >>