Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Mata Humanitas w edukacji wczesnoszkolnej

W dobie szczególnej dbałości o rozwój kompetencji kluczowych uczniów, celem ich adaptacji do błyskawicznie zmieniających się warunków na rynku pracy, można śmiało stwierdzić, że zajęcia przeprowadzane przy wykorzystaniu maty edukacyjnej Humanitas, już od najmłodszych lat wspierają rozwój tych kompetencji. Mata ma jeszcze jedną, bardzo ważną cechę: jest narzędziem, które pozwala na błąd!  Tak! Mata pozwala dziecku uczyć się na błędach!

 Dziecko:

 • poszukując rozwiązania - popełnia błędy,
 • testując rozwiązanie -  odnajduje je i koryguje,
 • i dzięki temu uczy się doświadczając, samo buduje swoją wiedzę w sposób harmonijny – krok po kroku.

Rozwija kompetencje kluczowe ucznia, poprzez równoczesne:

 • dostarczenie uczniom wiadomości objętych podstawą programową,
 • rozwijanie zarówno samodzielności, jak i umiejętności społecznych, pracy w grupie, itp.,
 • rozwijanie myślenia komputacyjnego, myślenia logicznego,

a wszystko to w trakcie atrakcyjnych, zbliżonych do zabawy zajęć w ruchu.

Nasz Ekspert

Szczególnie wspierającym nas metodycznie w rozwoju tego narzędzia ekspertem, kreatywnym trenerem - który pracował zarówno z nauczycielami, jak i dziećmi klas I-III m. in. w ramach projektów "Eksperci Programowania" jest Pani Beata Rutkowska - doradca metodyczny przedmiotów informatycznych, nauczyciel dyplomowany informatyki, wieloletni wykładowca studiów podyplomowych dla nauczycieli oraz trener prowadzący szkolenia, kursy i warsztaty z zakresu TIK w edukacji – ponad 3 000 godzin szkoleń, w tym ponad 1100 godzin szkoleń dla nauczycieli z zakresu nauczania programowania w edukacji wczesnoszkolnej w ramach projektów Wyższej Szkoły Humanitas - Eksperci programowania. Autorka licznych publikacji m. in. podręcznika „My i Informatyka” WSZPWN, podręczników z zakresu grafiki menedżerskiej i prezentacyjnej przygotowujących do egzaminu ECDL i ECDL-A. Autorka modelowego programu nauczania zajęć komputerowych "W komputerowym świecie" (1 miejsce w konkursie ORE I MEN). Moderator programu "Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach".

To na jej ręce kierujemy szczególne podziękowania ponieważ to dzięki niej dziesiątki nauczycieli w ramach Mobilnej Akademii mogło poznać pracę z narzędziem, jakim jest mata edukacyjna Humanitas i to dzięki niej powstała zawartość merytoryczna zestawu kafli edukacyjnych oraz scenariusz ćwiczenia ZAKODOWANA DROGA, który proponujemy Państwu w pakiecie z matą edukacyjną do pracy z uczniami klas I-III. Pani Beata jest również autorką wielu interesujących opracowań dot. nauki programowania przy pomocy maty, również treści zawartych na tej stronie.

Niedługo będziemy mogli również pochwalić się podręcznikiem zawierającym przykładowe scenariusze lekcji z użyciem maty i zestawów kafli edukacyjnych Humanitas w obszarze każdego rodzaju edukacji wcesnoszkolenej.

Zestawy kafli edukacyjnych I-III

              

              

             

              

              

    

O scenariuszu zajęć ZAKODOWANA DROGA

 

O co w tym wszystkim chodzi i po co się tego uczyć?

Dzięki temu ćwiczeniu dzieci mają okazję do zgromadzenia doświadczeń, które przyczynią się do rozwoju myślenia logicznego, analitycznego, syntetycznego i krytycznego. Używając narzędzi i metod informatycznych i matematycznych rozwiązują problemy i poprzez zabawę poznają elementy programowania.

Czas trwania: 45 minut

Umiejętności, jakie ćwiczenie rozwija:

 • kodowanie i rozkodowywanie,
 • budowanie algorytmów,
 • praca według instrukcji,
 • budowanie kodu z użyciem powtórzeń (sekwencji)
 • optymalizacja kodu – bez wprowadzania pojęć,
 • tworzenie własnego kodu z wykorzystaniem określonych symboli.

Dodatkowo:

 • liczenie,
 • używanie linijki,
 • odmierzanie.

Obszary, które ćwiczenie rozwija:

 • logiczne myślenie,
 • kreatywne rozwiązywanie problemów,
 • poszukiwanie,
 • analiza i wnioskowanie,
 • komunikowanie się,
 • współpraca,
 • wykorzystywanie narzędzi matematycznych w życiu codziennym.

Krótki opis ćwiczenia:

Ćwiczenie polega na przejściu drogi zgodnie z zakodowanym na macie za pomocą kolorów, cyfr i symboli) schematem, np.:

 • kolor żółty oznacza – przysiad,
 • zielony – podskok,
 • czerwony – obrót wokół własnej osi.
 • cyfry nad określonym kolorem oznaczają ilość powtórzeń,
 • słoń – bardzo duży krok,
 • żaba – mały skok „jak żabka”.

Czego ćwiczenie uczy?

 • odczytywania znaczenia zakodowanych kolorów, liczb i symboli,
 • działania zgodnie z odczytanym kodem – pracy według instrukcji,
 • skracania kodu (upraszczania jego zapisu)
 • wykorzystywania powtórzeń (sekwencji)
 • tworzenia kodu według słownej instrukcji,
 • analizowania poprawności kodu, poszukiwania błędów, poprawiania kodu,
 • tworzenia własnego kodu za pomocą symboli, odczytywania i wykonywania otrzymanego kodu,
 • rozwijania umiejętności skupiania uwagi, słuchania, współpracy.

Uwagi metodyczne

Ćwiczenie jest wieloetapowe, każdy następny etap to nie tylko zwiększona skala trudności zadania, ale też wprowadzane nowe treści: wiedza i umiejętności.

Uczniowie zaczynają od zrozumienia zasad kodowania, przypisywania symbolom określonych znaczeń, następnie odkodowują ułożony kod, wykonują go, zauważają powtórzenia – upraszczają kod z użyciem pętli (powtórzeń, sekwencji), tworzą kod w oparciu o słowną instrukcję, analizują go i sprawdzają jego poprawność, budują własny kod w oparciu o określone symbole, odczytują i wykonują stworzone kody.

Uczący może zmodyfikować zadania zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami uczniów np. poprzez użycie dodatkowych symboli, wprowadzenie równoległej pracy na macie w dwóch grupach itp.