Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Lublin - studia podyplomowe pedagogiczne

Kierunki

REKRUTACJA 2019/2020

Wyższa Szkoła Humanitas proponuje specjalności studiów podyplomowych uwzględniające zmiany w podstawie programowej, skierowane głównie do absolwentów i studentów ostatnich lat kierunków pedagogicznych, nauczycieli, dyrektorów wszystkich typów szkół i placówek oraz do wszystkich zainteresowanych, pragnących podnosić swoje kwalifikacje zawodowe oraz pogłębiać posiadaną wiedzę.

 

Program studiów jest zgodny z nowym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

 

Wyższa Szkoła Humanitas we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „KURSOR”prowadzi studia podyplomowe i uzupełniające studia podyplomowe dla absolwentów kursów kwalifikacyjncych w Lublinie na następujących kierunkach:

Studia podyplomowe z zakresu kształcenia nauczycieli i pedagogiki specjalnej

 • Bibliotekoznawstwo z informacją naukową
 • Doradztwo zawodowe
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową - studia dla pedagogów specjlanych
 • Edukacja i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Edukacja i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną - studia dla pedagogów specjlanych
 • Edukacja i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością słuchową
 • Edukacja i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością słuchową-studia dla pedagogów specjalnych
 • Edukacja i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Edukacja i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - studia dla pedagogów specjalnych
 • Informatyka
 • Logopedia
 • Logopedia - studia dla pedagogów specjlanych
 • Nauczanie programowania w przedszkolu
 • Neurologopedia
 • Zarządzanie oświatą - menadżer placówki oświatowe
 • Pedagogika korekcyjna (Terapia pedagogiczna)
 • Pedagogika korekcyjna (Terapia pedagogiczna) - studia dla pedagogów specjalnych
 • Pedagogika resocjalizacyjna - studia kwalifikacyjne
 • Pedagogika resocjalizacyjna - studia dla pedagogów specjalnych
 • Przygotowanie Pedagogiczne
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - studia dla pedagogów specjalnych

Informacje na temat organizacji studiów oraz cen poszczególnych kierunków, jakie obowiązują w oddziale zamiejscowym w Lublinie, znajdują się na stronie Ośrodka pod adresem:
http://www.kursor.edu.pl/studia-podyplomowe-pedagogiczne/

 

 

Kontakt

Rekrutację na studia podyplomowe w Lublinie prowadzi:

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "KURSOR"

ul. Narutowicza 62
20-013 Lublin
www.kursor.edu.pl

Kontakt w godzinach 8.00-16.00:

Elżbieta Korba
tel.: 81 534-89-31; 81 534-89-32
tel. kom.: 513-099-146
e-mail: podyplomowe.lublin@kursor.edu.pl

Zajęcia odbywają się w:

 • WODN KURSOR Lublin przy ul. Narutowicza 62
 • Szkoła Podstawowa nr 7 Lublin przy ul. Plażowej 9
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 Lublin przy ul. Rzeckiego 10

Formularz rejestracyjny online