Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Lublin - studia podyplomowe z zakresu zarządzania, prawa i administracji

Kierunki

Akademia Humanitas we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „KURSOR”prowadzi studia podyplomowe w Lublinie na następujących kierunkach:

  • Bezpieczeństwo i higiena pracy
  • Kadry i płace
  • Mediacje sądowe i pozasądowe
  • Podatki i prawo podatkowe
  • Prawo finansowe i rachunkowość budżetowa w administracji publicznej
  • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi

Informacje na temat organizacji studiów oraz cen poszczególnych kierunków, jakie obowiązują w oddziale zamiejscowym w Lublinie, znajdują się na stronie Ośrodka pod adresem:
http://www.kursor.edu.pl/studia-podyplomowe-lublin/

Kontakt

Rekrutację na studia podyplomowe w Lublinie prowadzi:

Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr „KURSOR”

ul. Narutowicza 62
20-013 Lublin
www.kursor.edu.pl

Kontakt w godzinach 8.00-16.00:
Elżbieta Korba
Monika Gębal
tel.: 81 534 89 32
e-mail: podyplomowe.lublin@kursor.edu.pl

 Zajęcia odbywają się w:

  • WODN KURSOR przy ul. Narutowicza 62
  • Szkoła Podstawowa nr 7 przy ul. Plażowej 9
  • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 przy ul. Rzeckiego 10