Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały:
Oddziały:
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Rzeszów

Kierunki

Wyższa Szkoła Humanitas przy współpracy z Centrum Usług Dydaktycznych Sp. z o.o. prowadzi studia podyplomowe w Rzeszowie na następujących kierunkach:

 • Andragogika
 • Arteterapia
 • Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
 • Biologia
 • Biologia i geografia dla nauczycieli
 • Doradztwo zawodowe
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • Geografia
 • Logopedia
 • Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Organizacja i zarządzanie oświatą​
 • Pedagogika pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • Przygotowanie pedagogiczne (uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela)
 • Resocjalizacja i socjoterapia​​
 • Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu
 • Surdopedagogika
 • Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Tyflopedagogika
 • Wczesne nauczanie języka angielskiego
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Informacje na temat organizacji studiów oraz cen poszczególnych kierunków, jakie obowiązują w oddziale zamiejscowym w Rzeszowie, znajdują się na stronie Ośrodka pod adresem:
http://www.cud.rzeszow.pl/studia-podyplomowe

 

Kontakt

Rekrutację na studia podyplomowe w Rzeszowie prowadzi:
Centrum Usług Dydaktycznych Sp. z o. o.
ul. Franciszka Kotuli 3A
35-122 Rzeszów
www.cud.rzeszow.pl
e-mail: biuro@cud.rzeszow.pl

Kontakt w godzinach 8.00-15.00:
Kinga Drozd
tel.: 17 856-92-88
tel. kom.: 501-506-024
e-mail: kingad@cud.rzeszow.pl 

Zajęcia odbywają się w Szkole Podstawowej nr 31, ul.Pułaskiego 11 w Rzeszowie

Formularz rejestracyjny online