Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały:
Oddziały:
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Stypendia

Szanowni Państwo!

Poniżej znajdziecie Państwo najważniejsze informacje dotyczące systemu stypendialnego obowiązującego w WSH.

W ramach tego systemu student może ubiegać się o świadczenia w formie:

 1. stypendium socjalnego,
 2. stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
 3. stypendium rektora dla najlepszych studentów,
 4. stypendium ministra za wybitne osiągnięcia,
 5. zapomogi.

Student kształcący się na kilku kierunkach studiów równocześnie może otrzymywać świadczenie danego rodzaju wyłącznie na jednym kierunku studiów, według własnego wyboru.

Natomiast poszczególne (różne) rodzaje stypendiów oraz zapomogę student może otrzymywać niezależnie (także stypendium rektora dla najlepszych studentów jednocześnie ze stypendium ministra za wybitne osiągnięcia), o ile spełnia kryteria określone dla każdego ze świadczeń.

Łączna miesięczna wysokość stypendium socjalnego oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów nie może przekroczyć 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach o wynagrodzeniu nauczycieli akademickich (wynagrodzenie to wynosi obecnie 2450 zł).

Druki wniosków stypendialnych do pobrania znajdziecie Państwo poniżej. Można je także otrzymać w Poligrafii. Wypełnione wnioski będą przyjmowane w dziekanacie do 31 marca 2019 r.  

Wszelkie pytania i uwagi należy zgłaszać bezpośrednio w dziekanacie
tel.: 32 363-12-10
e-mail:  dziekanat@humanitas.edu.pl
Pokój:  008 

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Humanitas – Tekst jednolity po zmianach wprowadzonych aneksem nr 3 z dnia 02 stycznia 2017 r.

Druki wniosków stypendialnych na rok akademicki 2018/2019:

 • Wniosek o stypendium socjalne - POBIERZ
 • Wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych – POBIERZ
 • Oświadczenie dotyczące zapomogi - POBIERZ
 • Wniosek o stypendium Rektora dla najlepszych studentów:
 1. wniosek o stypendium Rektora dla najlepszych studentów na podstawie wysokiej średniej ocen – POBIERZ
 2. wniosek o stypendium Rektora dla najlepszych studentów na podstawie wysokich wyników sportowych – POBIERZ
 3. wniosek o stypendium Rektora dla najlepszych studentów na podstawie osiągnięć naukowych i artystycznych – POBIERZ

Szczegółowe wytyczne dla poszczególnych stypendiów przyznawanych w Wyższej Szkole Humanitas:

 • Ogólne zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSH - POBIERZ
 • Stypendium socjalne - POBIERZ
 • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych - POBIERZ
 • Stypendium rektora dla najlepszych studentów - POBIERZ
 • Zapomoga - POBIERZ