Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Studia dofinasowane z UE

Niemal wszystkie kierunki naszych studiów zostały objęte dofinansowaniem czesnego, dzięki dwóm projektom unijnym, które wystartowały 1 kwietnia 2019 roku. Studenci, którzy rozpoczną studia projektowe, mogą liczyć nawet na 75 procent dofinansowania. Co więcej, specjalności w ramach projektów to te, będące najbardziej pożądanymi na rynku pracy. 

Ale to nie wszystko! Aby uczyć nowocześnie, z wykorzystaniem najnowszych technologii i sprzętów - w ramach projektu - wyposażone zostaną laboratoria i pracownie Wyższej Szkoły Humanitas. M.in.: 

Na kierunku PRAWO

 • Wyposażenie sali rozpraw, togi, zestaw do przesłuchań świadków na odległość i nagrywania przesłuchań

Na kierunku PSYCHOLOGIA

 • Wyposażenie do badań zachowań behawioralnych i reakcji somatycznych, modele czaszki, układu nerwowego, EEG

Na kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

 • Wariograf, walizka kryminalistyczna, oprogramowanie z zakresu informatyki śledczej

Na kierunku FILOLOGIA ANGIELSKA

 • Pełne wyposażenie + kabina do tłumaczenia symultanicznego,  komputery i laptopy oraz oprogramowanie.

Na kierunku BHP

 • Fantomy, defibrylator, fantom reanimacyjny dorosłego człowieka, zestaw pomocy, przenośny monitor interaktywny

Na kierunku PEDAGOGIKA

 • Podłoga interaktywna, sala doświadczania świata, ogród sensoryczny

Na kierunku ELEKTRORADIOLOGIA

 • Aparat rentgenowski, negatoskop, aparat EKG, zestaw fantomów

Dodatkowo wprowadzone zostaną nowoczesne formy kształcenia, m.in.:

Symulator przypadków, praca w zespołach projektowych, dodatkowe certyfikowane szkolenia dla studentów (np. język migowy, szkoła prawa). Organizowane będą wizyty studyjne oraz zajęcia prowadzone w warunkach odzwierciedlających rzeczywiste warunki pracy (laboratoria tematyczne).

Na największe dofinansowanie mogą liczyć studenci, którzy wybiorą kierunek dzienny: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna (75proc). Co więcej, jest to kierunek objęty skróconym trybem i tytuł magistra będzie można uzyskać w 4 lata zamiast 5.

W tym roku, na niższe czesne mogą liczyć kandydaci na studia I stopnia: Administrację, Pedagogikę, Elektroradiologię, Zarządzanie, BHP, Bezpieczeństwo Narodowe i  Filologię Angielską.

 

Studia i specjalności z dofinansowaniem do czesnego to:

 

ADMINISTRACJA

 • Administracja publiczna i samorządowa
 • Administracja i prawo w biznesie

ZARZĄDZANIE

 • Zarządzanie organizacją
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie mediami społecznościowymi

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

 • Kryminologia i kryminalistyka w zarządzaniu bezpieczeństwem państwa
 • Cyberbezpieczeństwo i systemy informatyczne w bezpieczeństwie

 BHP

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy systemów pożarowych

 FILOLOGIA ANGIELSKA

 • Język angielski w hotelarskie i turystyce

PEDAGOGIKA

 • Resocjalizacja z profilaktyką

PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA

ELEKTRORADIOLOGIA

PSYCHOLOGIA (niestacjonarne od V semestru dla osób z wyższym wykształceniem)