Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

VI konferencja GZZ

mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w

 

Tematem przewodnim dyskusji konferencyjnej ukierunkowanej na problemy związane  z ekonomicznymi aspektami zarządzania będzie zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym środowisku oraz społeczne aspekty jego funkcjonowania.

Goście specjalni Konferencji

dr Michał Boni

Poseł do Parlamentu Europejskiego, b. Minister Administracji i Cyfryzacji, wygłosi wykład pt. Świat robotów i sztucznej inteligencji a świat człowieka w perspektywie europejskiej

Andrzej Malinowski

Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, wygłosi wykład pt. Uwarunkowania rozwoju polskiej przedsiębiorczości

dr Janusz Michałek

Prezes Katowickiej Strefy Ekonomicznej, wygłosi wykład pt.
Kształtowanie inwestycji zagranicznych w Polsce


Bloki dyskusyjne

 • Nowe wyzwania innowacyjnej przedsiębiorczości
 • Teoria i praktyka nowoczesnego zarządzania
 • Kapitał ludzki w rozwoju organizacji
 • Zarządzanie firmami rodzinnymi
 • Klastry - koncepcje i typy klastrów, wady i zalety klastrów, koncepcje współdziałania w klastrach, badania empiryczne funkcjonowania klastrów, zarządzanie działaniem klastrów, klastry w polityce gospodarczej, skuteczność współpracy nauki i biznesu we wspieraniu aktywności klastrowej

 

Zgłoszenia - terminy i opłaty

Termin nadsyłania zgłoszeń i dokonywania wpłat: 31.10.2018 r.
na adres e-mail: konferencjaGZZ@humanitas.edu.plNr konta: 24 1050 1360 1000 0008 0337 9932, z opisem w tytule: Konferencja GZZ – imię i nazwisko Uczestnika

Jeżeli wybiorą Państwo opcję z publikacją referatu, prosimy o podanie w wiadomości mailowej tytułu i streszczenia referatu w języku polskim i angielskim wraz ze wskazaniem bloku tematycznego Konferencji, słów kluczowych (keywords) w języku polskim i angielskim oraz afiliacji Autora, w oparciu o opublikowane wymogi edytorskie.

Publikacja w:

 • monografii - termin przesłania referatu do 10.09.2018 r.
 • Zeszytach Naukowych Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie w numerze 4/2018 - termin przesłania referatu do 30.09.2018 r.
 • Zeszytach Naukowych Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie w numerze 1/2019 - termin przesłania referatu do 31.10.2018 r.

Odpłatność
Uczestnictwo oraz publikacja referatu w czasopiśmie: 200 zł
Uczestnictwo oraz publikacja referatu w monografii: 0 zł
Uczestnictwo bierne w Konferencji: 0 zł
Publikacja referatu w Czasopiśmie (bez uczestnictwa w Konferencji): 200 zł

Publikacja pokonferencyjna

Czasopismo
Artykuły pozytywnie ocenione przez dwóch niezależnych recenzentów zostaną opublikowane w czasopiśmie Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie.

Czasopismo wydawane jest przez Instytut Zarządzania i Ekonomii Wyższej Szkoły Humanitas. Czasopismo zostało w 2012r. zarejestrowane na liście czasopism ministerialnych. Zgodnie z decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 grudnia 2015 roku, otrzymało 8 punktów w ramach listy punktowanych czasopism naukowych.

Monografia
W związku z tym, że planujemy wydanie monografii naukowej przed terminem konferencji prosimy o nadsyłanie pełnych tekstów referatów zgodnie z podanymi wymogami edytorskimi w nieprzekraczalnym terminie do 10.09.2018.

Wymogi edytorskie >>

Editorial requirements >>

Komitet naukowy

 • Prof. nzw. dr hab. Jolanta Staszewska, WSH
 • Prof. nzw. dr hab. Jan Klimek- Dyrektor IP SGH
 • Prof. nzw. dr Andrzej Kupich, WSH
 • Prof. zw. dr hab. Jan Porvaznik - WSH, Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie
 • Prof. zw. dr hab. Marian Huczek - AK im. AFM
 • Prof. nzw. dr hab. Barbara Dobiegała-Korona –Uczelnia Techniczno Handlowa im. Chodkowskiej w Warszawie, SGH
 • Prof. zw. dr hab. Andrzej Chodyński - AK im. AFM
 • Prof. nzw. dr hab. Miloslava Chovancova - WSH, Uniwersytet Tomasza Baty w Zlinie
 • Prof. nzw. dr hab. Štefan Kassay, Członek Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk
 • Prof. WSH dr hab. Aleksander Korochenskiy, WSH
 • Prof. nzw. dr hab Anna Korombel, Politechnika Częstochowska
 • Prof. nzw. dr hab. Helena Kościelniak, Politechnika Częstochowska
 • Prof. nzw. dr hab. Piotr Masiukiewicz- SGH
 • Prof. nzw. dr hab. Zbigniew Widera, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Prof. zw. Lubica Lesakowa, Wydział Ekonomii, Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja
 • Dr hab. Vanda Marakovam Wydział Ekonomii, Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja
 • Prof. Kołomytseva Olena, Charkowski Uniwersytet Technologiczny, Charków, Ukraina
 • Prof. ndzw. Foltys Joachim, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Dr Jadwiga Bakonyi, WSH
 • Dr Olimpia Grabiec, WSH
 • Dr Małgorzata Smolarek, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Dr Joanna Podgórska-Rykała, WSH
 • Dr Nadiya Dubrovina, Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie, Słowacja
 • Dr Ruslana Seleznova, Kijowski Państwowy Uniwersytet Kultury i Sztuki, Ukraina
 • Dr Zbigniew Wierzbicki, Centrum Rozwiązań Menedżerskich Finance
 • Dr Beata Żelazko, SGH

Komitet organizacyjny

 • prof. dr hab. Jolanta Staszewska, WSH
 • dr inż. Olimpia Grabiec - przewodnicząca, IZiE
 • dr Jadwiga Bakonyi, IZiE
 • dr Joanna Podgórska-Rykała, IAiP    
 • dr inż. Lilianna Wojtynek, IZiE

Patronat honorowy

Patronat medialny

Sponsorzy wydarzenia