Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Wydarzenia

20/09/2021

Ogólnopolskie seminarium - online
16 grudnia 2021

Uniwersytet Śląski i Wyższa Szkoła Humanitas zapraszają na IV ogólnopolskie seminarium poświęcone studiom nad weganizmem w kontekście badań literackich i kulturowych pt:

Transfiguracje weganizmu. Materialne i niematerialne aspekty diety bezmięsnej.

 

16 grudnia 2021 - online.

Koncepcja ludzkiej diety odrzucającej konsumpcję produktów pochodzenia zwierzęcego – czy to w wersji wegańskiej czy też wegetariańskiej – rozwija się na przestrzeni wieków i ewoluuje osiągając w ostatnich latach niespotykaną dotąd popularność. Ożywieniu w tym obszarze towarzyszą debaty, spory, analizy, interpretacje i polemiki, które wskazują na fakt, iż kwestia diety bezmięsnej – a co za tym idzie, praw zwierząt, związków przemysłu mięsnego ze stanem środowiska, czy wreszcie wpływu diety mięsnej na zdrowie ludzkie – jest dzisiaj jednym z tych zagadnień społeczno-polityczno-kulturowych, w którym jak w soczewce skupia się wiele problemów współczesności.

Będąc ideą nośną i ewoluującą – chociaż dla wielu wciąż jeszcze kontrowersyjną – weganizm odciska swój ślad również w przestrzeni kultury materialnej. Rekwizyty kultury wegańskiej – takie jak na przykład książki kucharskie czy też moda i sztuka wegańska – stanowią manifestację kulturotwórczego potencjału myśli wegańskiej na poziomie materialnym w mikro- i makro-skali: wskazują na rolę, jaką materialny wymiar weganizmu może odgrywać w kształtowaniu tożsamości współczesnych wegan i weganek oraz odsłaniają uwikłania ekonomiczno-polityczne światowej produkcji mięsa.

Organizatorzy seminarium zapraszają badaczki i badaczy pragnących pochylić się nad proponowaną tematyką z perspektywy badań kulturoznawczych, literaturoznawczych, filozoficznych, socjologicznych i historycznych. Proponowane zagadnienia obejmują, między innymi: 

 • psychologiczny wymiar diety bezmięsnej
 • miejsce wegan w społeczności wegańskiej i niewegańskiej
 • historyczne ewolucje dyskursu wegańskiego
 • rekwizyty diety wegańskiej
 • kulturę materialną weganizmu
 • związki weganizmu i mody
 • weganizm w kulturach świata
 • ruchy wegańskie
 • historyczne ewolucje postaw (od buntownika do celebryty)
 • weganizm a ruchy ekologiczne
 • związki weganizmu z polityką

Zgłoszenia wystąpień – tytuł wystąpienia, nota biograficzna oraz abstrakt (do 200 słów) – prosimy nadsyłać do 26 listopada 2021 roku na adres: marzena.kubisz@us.edu.pl oraz agata.sitko@humanitas.edu.pl. Organizatorzy nie pobierają opłaty konferencyjnej. Uczestnicy zainteresowani udziałem w planowanej publikacji pokonferencyjnej ponoszą koszty druku.