Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Wydarzenia

15/03/2024

Mosty kulturowe i wyzwania integracji: emigranci jako aktywni uczestnicy życia społecznego w Polsce.

Wydarzenie koncentruje się na doświadczeniach emigrantów, a w jego w jego trakcie zostaną poruszone takie aspekty jak: adaptacja do nowego środowiska kulturowego, podejmowanie możliwych aktywności społecznych, wyzwania językowe, kulturowe różnice i podobieństwa między Polską a Ukrainą - jakie elementy kultury są najbardziej zauważalne i jak wpływają na codzienne życie.

 

Prelegenci: prof. dr hab. Olena Gonchar, mgr Tomasz Kuk
Język prelekcji:  język polski i język ukraiński.

Termin i godzina wydarzenia: 17.05.2024 r., godz. 14.00-15.30
Rejestracja uczestników rozpoczyna się od godz. 13.30 
Miejsce: Aula im. Czesława Kupisiewicza - Akademia Humanitas
ul. J. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec

Rejestracja na udział w wydarzeniu: https://forms.office.com/e/0Ptx71FHX2

Культурні мости та виклики інтеграції: мігранти як активні учасники суспільного життя в Польщі.

Подія зосереджена на досвіді емігрантів, і під час її проведення будуть висвітлені такі аспекти, як: адаптація до нового культурного середовища, включення в можливі соціальні активності, мовні виклики, культурні відмінності та схожості між Польщею та Україною - які елементи культури є найбільш помітними і як вони впливають на повсякденне життя.

Спікери: проф. д-р габ. Олена Гончар, магістр Томаш Кук

Мова лекції: польська та українська мови.
Дата і час події: 17.05.2024 р., 14:00-15:30
Реєстрація учасників починається о 13:30
Місце проведення: Аудиторія імені Чеслава Купішевича - Академія Humanitas
вул. Я. Кілінскего 43, 41-200 місто Сосновець

Реєстрація на участь у заході: https://forms.office.com/e/0Ptx71FHX2