Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Wydarzenia

22/03/2024

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Szanowni Państwo,

w imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej. Na pograniczu nauk. Koncepcje naukowe Profesorów Suchodolskiego i Kupisiewicza z perspektywy współczesnej pedagogiki. 

TERMIN: 9 maja 2024 r.
GODZINY: 10:00 - 16.30

Celem konferencji jest uczczenie dwóch wybitnych Sosnowiczan - prof. Czesława Kupisiewicza w 100. rocznicę Jego urodzin oraz prof. Bogdana Suchodolskiego w 120. Jego rocznicę urodzin. Z uwagi na te dwie rocznice rok akademicki 2023/2024 jest rokiem szczególnym, skłaniającym do refleksji nad ponadczasowością dorobku naukowego tych dwóch wybitnych naukowców. Pragniemy również odnieść się do ich pedagogicznego credo, które przez Czesława Kupisiewicza zostało zwerbalizowane w artykule „Moje pedagogiczne credo”, który ukazał się w 2015 roku na łamach Studiów z Teorii Wychowania.

Dorobek obu Profesorów jest na tyle różnorodny, że postanowiliśmy uczynić go przedmiotem debaty konferencyjnej. Dla uczestników konferencji oznacza to możliwość odniesienia się do wielu aspektów działalności tych wybitnych przedstawicieli świata nauki, którzy dla wielu stanowią wzór do naśladowania i inspiracje do podejmowanej aktywności badawczo-naukowej.

Proponujemy skupienie się na kilku podstawowych grupach tematycznych odniesionych do głównych obszarów zainteresowań naukowych Profesorów:

• pedagogika naszych czasów – wyzwania cywilizacyjne,

• filozofia w pedagogice - pedagogika w filozofii,

• szkolnictwo w procesie zmian,

• nauczyciel na miarę naszych czasów.

Działania towarzyszące konferencji:

• wystawa okolicznościowa,

• raport z przeprowadzonych badań,

• publikacja poświęcona tematyce konferencji.

Uprzejmie prosimy osoby zainteresowane udziałem w konferencji o rejestrację za pośrednictwem poniższego formularza zgłoszeniowego << ZAPISZ SIĘ >>

Więcej informacji o konferencji <<SPRAWDZ SZCZEGÓŁY>>